intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Nhập môn Tài chính ngân hàng - ThS. Nguyễn Thụy Bảo Khuyên

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
41
lượt xem
5
download

Bài giảng Nhập môn Tài chính ngân hàng - ThS. Nguyễn Thụy Bảo Khuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Tài chính ngân hàng do ThS. Nguyễn Thụy Bảo Khuyên biên soạn với mục tiêu chính là Giới thiệu đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình phát triển của ngành Tài chính ngân hàng trên thế giới, tại Việt Nam. Giới thiệu tình hình đào tạo ngành tài chính ngân hàng của trường từ năm 2013 đến nay,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Tài chính ngân hàng - ThS. Nguyễn Thụy Bảo Khuyên

10/08/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> NHẬP MÔN NGÀNH<br /> TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> Ths. Nguyễn Thụy Bảo Khuyên<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> • Tên học phần: Nhập môn Tài chính ngân hàng<br /> • Thời lượng: 3 TC (2+1)<br /> – 7 buổi: học trên lớp<br /> – 4 buổi đi thực tế tại doanh nghiệp<br /> – 1 buổi báo cáo chuyên đề<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> Sách, Giáo trình chính thức :<br /> [1] Tài liệu hướng dẫn học tập của giảng viên<br /> Sách, Tài liệu tham khảo:<br /> [1] Luật các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp<br /> [2] Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng khóa<br /> 2016-2020<br /> • [3] Các quy định về Chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ và<br /> kỹ năng xã hội của Trường.<br /> • [4] Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực<br /> tài chính – ngân hàng.<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/08/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> 1<br /> <br /> • Giới thiệu đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình<br /> phát triển của ngành Tài chính ngân hàng trên thế giới,<br /> tại Việt Nam. Giới thiệu tình hình đào tạo ngành tài<br /> chính ngân hàng của trường từ năm 2013 đến nay.<br /> <br /> 2<br /> <br /> • Giới thiệu những kiến thức cơ sở ngành Giới thiệu, mô<br /> tả công việc của chuyên viên Tài chính – ngân hàng,<br /> các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng cá nhân của người<br /> làm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 3<br /> <br /> • Giới thiệu mục tiêu, động cơ học tập và những<br /> tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với chuyên<br /> viên Tài chính – ngân hàng<br /> • Giới thiệu cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên<br /> ngành Tài chính ngân hàng<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> • Ý thức được tầm quan trọng của vai trò của tài<br /> chính trong doanh nghiệp, vai trò của ngân hàng<br /> và các TCTD trong nền kinh tế.<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> Đánh giá<br /> • Bài kiểm tra giữa kỳ: bài tập cá nhân 30%<br /> • Bài kiểm tra cuối kỳ: Bài tiểu luận cá nhân 70%<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/08/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> Quy định lớp học<br /> • Tham gia trên 80% các buổi học.<br /> • Làm bài tập đầy đủ và tham gia các bài kiểm tra theo<br /> quy định<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> Khởi động<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Chia nhóm theo trò chơi<br /> Đặt tên nhóm<br /> Bầu nhóm trưởng<br /> Tìm hiểu các thành viên của nhóm<br /> Giới thiệu trước lớp<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Các bạn cùng một nhóm sẽ ngồi cùng nhau.<br /> Bầu ra nhóm trưởng<br /> Đặt tên nhóm<br /> Tìm hiểu sở thích các thành viên nhóm<br /> Làm bài giới thiệu nhóm trước lớp trong 15 phút<br /> Các nhóm khác nhận xét và cho điểm nhóm có màn<br /> giới thiệu ấn tượng nhất.<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/08/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> Khái quát về ngành Tài chính –<br /> ngân hàng<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> 1.1. Đối tượng nghiên cứu của ngành Tài chính ngân hàng<br /> 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của ngành tài chính ngân hàng<br /> 1.3. Vai trò của ngành tài chính ngân hàng trong xã hội<br /> 1.4. Tình hình phát triển của ngành tài chính ngân hàng<br /> trên thế giới, tại Việt Nam<br /> 1.5. Giới thiệu về công tác đào tạo ngành tài chính ngân<br /> hàng của trường<br /> 1.6. Giới thiệu cơ hội nghề nghiệp hiện nay<br /> 1.7. Yêu cầu công việc của chuyên viên TCNH và những<br /> phẩm chất nghề nghiệp<br /> 1.8. Nhiệm vụ học tập của sinh viên<br /> 1.9. Giới thiệu những kỹ năng khác phục vụ cho ngành<br /> TCNH<br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> 1.1 Đối tượng nghiên cứu của ngành Tài chính ngân hàng<br /> <br /> • Hành vi kinh tế của các chủ thể tham gia vào<br /> nền kinh tế (người tiêu dùng, nhà sản xuất,<br /> chính phủ) và cách các chủ thể này tương tác<br /> với nhau.<br /> • Quá trình và kết quả kinh tế tài chính của sự vận<br /> động và chuyển hoá các nguồn lực tài chính.<br /> • Các quan hệ kinh tế phát sinh trong hoạt động<br /> cấp vốn cho nền kinh tế, hoạt động quản lý điều<br /> tiết vĩ mô về lĩnh vực tài chính tiền tệ.<br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/08/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> 1.2 Chức năng, nhiệm vụ của ngành tài chính ngân hàng<br /> <br /> Tài chính (Tài chính doanh nghiệp, Tài chính<br /> công, Tài chính cá nhân):<br /> • Chức năng tạo lập vốn: xác định và tổ chức các<br /> nguồn vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng vốn<br /> cho quá trình sản xuất kinh doanh của DN; hình<br /> thành các quỹ tiền tệ cho nhà nước.<br /> • Chức năng phân phối nguồn lực tài chính<br /> • Chức năng giám đốc tài chính<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> 1.2 Chức năng, nhiệm vụ của ngành tài chính ngân hàng<br /> <br /> Ngân hàng thương mại:<br /> • Chức năng trung gian tín dụng.<br /> • Chức năng trung gian thanh toán.<br /> • Chức năng tạo tiền.<br /> Ngân hàng trung ương:<br /> • Phát hành tiền.<br /> • Ngân hàng của các ngân hàng.<br /> • Ngân hàng của Chính phủ.<br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> 1.3 Vai trò của ngành tài chính ngân hàng trong xã hội<br /> <br /> Tài chính:<br /> • Vai trò huy động, khai thác nguồn tài chính nhằm<br /> đảm bảo yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp; hoạt<br /> động của nhà nước và hệ thống chính trị.<br /> • Vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết hoạt động kinh<br /> doanh; điều tiết vĩ mô nền KT-XH.<br /> • Vai trò là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh<br /> của doanh nghiệp; hoạt động của bộ máy nhà nước.<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản