Bài giảng Phần 4: Truyền thông và cải cách chính sách

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
31
lượt xem
3
download

Bài giảng Phần 4: Truyền thông và cải cách chính sách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phần 4: Truyền thông và cải cách chính sách nêu lên cải cách chính sách, quá trình phát triển kiểu mới, truyền thông phát triển, cái giá phải trả khi truyền thông, truyền thông chiến lược, truyền thông thay đổi hành vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần 4: Truyền thông và cải cách chính sách

Phần 4:<br /> Truyền thông và cải cách<br /> chính sách<br /> <br /> External Affairs Vice Presidency<br /> <br /> Một mắt xích của sự phát triển<br /> “Thông tin là công cụ thiết yếu của sự phát triển.<br /> Nó là một phần tối quan trọng trong công việc<br /> của mỗi chúng ta.<br /> Sức mạnh của truyền thông được thể hiện như<br /> một công cụ gắn kết. Mọi công việc đều phải có<br /> sự trao đổi thông tin, từ công tác điều hành<br /> trong các dự án tới việc nghiên cứu chính sách<br /> nhằm đạt được sự cam kết của các khách hàng<br /> và các đối tác khác.”<br /> <br /> External Affairs Vice Presidency<br /> <br /> Cải cách chính sách<br /> Liên quan tới:<br /> <br />  Sự thay đổi<br />  Sự chuyển biến về mặt xã hội<br /> cần phải bền vững, được xã hội và người<br /> dân chấp nhận<br /> <br /> External Affairs Vice Presidency<br /> <br /> Quá trình phát triển kiểu mới<br />  Tăng cường dân chủ hóa trong quá trình phát<br /> triển<br />  Đòi hỏi phải có sự minh bạch<br />  Cách tiếp cận chính thống: Cần xem xét các khía<br /> cạnh kinh tế, xã hội, chính trị, thể chế, văn hóa và<br /> môi trường…<br />  Đòi hỏi tăng cường sự tham gia của người dân<br /> trong quá trình ra quyết định<br /> <br /> External Affairs Vice Presidency<br /> <br /> Quá trình này đòi hỏi:<br />  Sự lắng nghe<br />  Nhận thức và hiểu biết của công chúng<br />  Sự đồng thuận<br />  Sự hợp tác<br />  Sự chủ động của xã hội<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản