intTypePromotion=3

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - Ths. Đinh Thị Hoa

Chia sẻ: Cao Son Bang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
169
lượt xem
70
download

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - Ths. Đinh Thị Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 2 Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguồn gốc pháp luật; bản chất của pháp luật; thuộc tính của pháp luật; chức năng, vai trò của pháp luật; mối quan hệ của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác; kiểu pháp luật, hình thức pháp luật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - Ths. Đinh Thị Hoa

 1. Môn học Pháp luật đại cương Th.s Đinh Thị Hoa – Khoa lý luận chính trị
 2. Bài 2   Những vấn đề cơ b ản           về Pháp luật
 3. Bài  :  Những vấn đề cơ b ản về Pháp luật 2 Kết cấu nội dung I/ NGUỒN GỐC PHÁP LUẬT II/ BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT III/ THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT IV/ CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT V/ MỐI QUAN HỆ CỦA PHÁP LUẬT VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI KHÁC VI/ KIỂU PHÁP LUẬT, HÌNH THỨC PHÁP
 4. Bài  :  Những vấn đề cơ b ản về Pháp luật 2 I/ Nguồ gố Pháp luật n c 1/ Nguồn gốc NN và Pháp luật là hai hiện tượng có cùng nguồn gốc Những nguyên nhân làm phát sinh NN cũng chính là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Pháp luật
 5. Bài 2 I/ Nguồ gố pháp luật n c 1/ Nguồn gốc pháp luật Lịch sử XH loài người trải qua 5 Hình thái KTXH Chưa có NN, chưa có PL, CỘNG SẢN NGUYÊN THUỶ cộng đồng Thị tộc, Bộ lạc duy trì c.sống dựa trên các quy tắc đạo đức. Tập quán.. CHIẾM HỮU NÔ LỆ PHONG KIẾN Trải qua quá trình lao động, xã hội loài người vận động, phát triển, Nhà nước ra đời. Khi NN ra đời , NN cần TƯ SẢN phải có công cụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, công cụ đó chính là Pháp luật, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 6. Con đường hình thành pháp luật. NN thừa nhận các NN thừa nhận các qui ttắccó ssẵn,nếu qui ắc có ẵn, nếu Tư hữu có ợi, ải ạo có llợi,ccảittạo xuất hiện nâng lên thành luậtt nâng lên thành luậ XH CSNT Điều kiện Pháp Hai con đường Ko có ra đời PL luật hình thành PL Pháp ra đời Luật Xh phân hoá g/c Xh phân hoá g/c Nhà nướ đặ Nhà nướccđặtt Đấu tranh g/c Đấu tranh g/c ra các ra các QPPL mớ QPPL mớii
 7. Bài  :  Những vấn đề cơ b ản về Pháp luậ 2   II/ B ản chất c ủa pháp  luật                    Th ể hiện Bản chất  Bản chất Giai cấp Xã hội    B ản chất c ủa pháp luật là vấn đề cơ b ản c ủa  mọi thời đại
 8. Bài  :  Những vấn đề cơ b ản về Pháp luậ 2   1/ B ản chất giai cấp Không có pháp luật tự  nhiên hay pháp luật  phi giai cấp
 9. Bài  :  Những vấn đề cơ b ản về Pháp luậ 2   1/ B ản chất giai cấp 1 Pháp luật luôn phản  ánh lợi ích, ý chí của  giai cấp thống trị Th ể hiện 2 Mục đích điều chỉnh các quan hệ XH phát triển theo một trật tự phù hợp với ý chí của G/C thống trị PL chính là công cụ thực hiện sự thống trị G/C. 
 10. Bài  :  Những vấn đề cơ b ản về Pháp luật 2   1/ B ản chất giai cấp Pháp luật tuy là ý chí của giai cấp thống trị. Lưu ý Nhưng ý chí ấy bị qui định bởi điều kiện thực tiễn xã hội. Chính vì vậy, pháp luật vừa mang tính chủ
 11. Bài  :  Những vấn đề cơ b ản về Pháp luật 2   2/ B ản chất xã hội                    Th ể hiện Ở những mức  Pháp luật là  độ khác nhau, công cụ,   Pl  còn thể hiện  phương tiện  quyền và lợi ích    t ổ chức  của các G/C    đời sống  tầng lớp khác nhau    xã hội trong XH
 12. Bài  :  Những vấn đề cơ b ản về Pháp luật 2   II/ B ản chất c ủa pháp  luật    Tóm lại Pháp luật là một hiện tượng vừa có tính giai cấp vừa có tinh xã hội.Hai thuộc tính này có quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau và cả hai đều mang tính tất yếu khách quan. Do những điều kiện khách quan và chủ quan, sự thể hiện tính giai cấp và tính XH của PL có khác nhau trong các kiểu Nhà nước
 13. Bài    Những vấn đề cơ b ản về Pháp luật 2 Khái niệm pháp luật Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung,do Nhà nước đặt ra, hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí Nhà nước, được Nhà nước bảo đảm thực hiện, nhằm điều chỉnh các Quan hệ xã hội.
 14. Bài 2   III/ Thuộc tính   c ủa pháp  luật Tính quy phạm Thuộc tính của phổ biến Pl là những đặc điểm đặc KHÁI Tính cưỡng chế NIỆM trưng của Pháp luật. Căn cứ vào những đặc Tính xác định chặt điểm đặc chẽ về hình thức trưng đó có và nội dung thể phân biệt
 15. Bài 2   III/ Thuộc tính   c ủa pháp  luật 1/ Tính quy phạm phổ biến PL là chuẩn Pl đưa ra giới hạn Pl có phạm vi tác mực là khuôn cần thiết để các động rộng rãi, bao mẫu cho chủ thể có thể xử quát( là khuôn mẫu hành vi xử sự một cách tư do chung cho nhiều sự của con trong khuôn khổ người, áp dụng người cho phép trong không gian rộng, thời gian dài)
 16. Bài 2   III/ Thuộc tính   c ủa pháp  luật PHÁP LUẬT DO NHÀ Tính NƯỚC BAN HÀNH VÀ cưỡng chế B ẢO ĐẢM THỰC HIỆN VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO Ý MUỐN CHỦ QUAN C ỦA CON NG ƯỜI
 17. Bài 2    III/  Thuộc tính  c ủa pháp luật 1   Pl tồn tại dưới dạng văn  bản, các văn bản này được  Tính xác định  ban hành theo trình tự thủ  chặt chẽ về  tục nhất định nội dung và  hình thức 2      Ngôn ngữ được thể hiện  trong văn bản rõ ràng,  chính xác, dễ hiểu, một  nghĩa…
 18. Bài 2   III/ Thuộc tính   c ủa pháp  luật Nhận xét cách diễn đạt trong các câu sau? 1 Trâu này để cày không được giết. 2 Lái xe không được bấm còi rú ga trong giờ cao điểm. 3 Cấm không đổ rác khu vực này.
 19. Bài 2   III/ Thuộc tính  c ủa pháp luật 1 Câ u h ỏi   Ngôn ngữ  pháp lý chính  Các nhận định  xác, rõ ràng, chặt chẽ thể  bên đúng hay  hiện tính quy phạm phổ  sai,  biến của PL? tại sao? 2      Một quan hệ XH không  thể cùng bị điều chỉnh bởi   PL và các quy tắc XH khác?
 20. Bài 2    IV /Chức năng, vai trò c ủa pháp luật 1/ Chức năng Pháp luật có 3 chức năng cơ bản Chức năng giáo dục

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản