intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - Ths. Đinh Thị Hoa

Chia sẻ: Cao Son Bang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
125
lượt xem
32
download

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - Ths. Đinh Thị Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 4 Quan hệ pháp luật thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật; thành phần quan hệ pháp luật; sự kiện pháp lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - Ths. Đinh Thị Hoa

 1. LOGO BÀI 4
 2. LOGO BÀI 4 KẾT CẤU NỘI DUNG I KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT II II THÀNH PHẦN QUAN HỆ PHÁP LUẬT THÀNH PHẦN QUAN HỆ PHÁP LUẬT III SỰ KIỆN PHÁP LÝ
 3. 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 1.1 Add Your TitleỆM KHÁI NI QUAN HỆ PHÁP LUẬT: LÀ NHỮNG QUAN HỆ XÃ HỘI ĐƯỢC CÁC QUI PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH, TRONG ĐÓ CÁC CHỦ THỂ THAM GIA CÓ CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUI ĐỊNH VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN
 4. LOGO 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT QUAN HỆ PHÁP LUẬT CHỦ THỂ ĐƯỢC QHPL CÓ QUAN ĐIỀU QUYỀN VÀ HỆ CHỈNH NGHĨA VỤ XÃ BẰNG QUI ĐƯỢC NN HỘI PHẠM THỪA NHẬN PHÁP VÀ ĐẢM BẢO LUẬT THỰC HIỆN
 5. 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 1.2 ĐẶC ĐIỂM   QUAN HỆ PHÁP LUẬT MANG TÍNH Ý CHÍ 1 2 HÌNH THÀNH TRÊN CƠ SỞ QUI PHẠM PHÁP LUẬT      3 QUAN HỆ PHÁP LUẬT GẮN LIỀN VỚI SỰ KIỆN PHÁP LÝ
 6. 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 1.2 ĐẶC ĐIỂM QHPL MANG TÍNH Ý CHÍ Ý CHÍ CỦA Ý CHÍ CỦA CHỦ THỂ NHÀ NƯỚC THAM GIA QUAN HỆ PHÁP LUẬT
 7. 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO  1.2 ĐẶC ĐIỂM QHPL HÌNH THÀNH TRÊN CƠ SỞ QUI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG CÓ QUI PHẠM PHÁP LUẬT, SẼ KHÔNG CÓ QUAN HỆ PHÁP LUẬT QUI PHẠM PHÁP LUẬT LÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC HÌNH THÀNH QUAN HỆ PHÁP LUẬT
 8. 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO  1.2 ĐẶC ĐIỂM QHPL GẮN LIỀN VỚI SỰ KIỆN PLÝ SỰ KIỆN SỰ KIỆN PHÁP PHÁP LÝ LÝ LÀ CẦU NỐI LÀ CƠ SỞ GIỮA QUI PHẠM THỰC TIỄN PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT
 9. 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO QUI PHẠM PHÁP LUẬT QUAN QUAN HỆ HỆ XÃ HỘI PHÁP LUẬT SỰ KIỆN PHÁP LÝ
 10. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO Gồm 3 thành phần Khách thể QHPL Chủ thể Nội dung QHPL QHPL
 11. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO Cá nhân 2.1. Ch ủ t hể ( công dân/ người nước quan h ệ pháp ngoài/ người không luật quốc tịch) Là cá n hân, tổ c h ức t Tổ chức ha m g quan h ia ( có tư cách pháp nhân/ ệ pháp luật có Không có tư cách pháp đủ điề nhân) kiện d u o pháp luật qu i định
 12. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 2.1/ CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT 1. Được thành lập hợp pháp Tổ chức có tư 2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ cách pháp nhân 3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó 4. Nhân danh mình tham gia vào các QHPL 1 cách độc lập Điều 84- bộ luật dân sự 2005
 13. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 2.1/ CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CÓ THỂ TRỞ THÀNH CHỦ THỂ QHPL LÀ PHẢI CÓ NĂNG LỰC CHỦ THỂ NĂNG LỰC CHỦ THỂ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT NĂNG LỰC HÀNH VI ( điều kiện cần) ( điều kiện đủ)
 14. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 2.1/ CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT Là khả năng của các cá nhân hay tổ chức có quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định theo qui định của pháp luật NĂNG LỰC PHÁP LUẬT Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người sinh ra và tồn tại cho đến khi người đó chết
 15. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 2.1/ CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT Khả năng của cá nhân hay tổ chức bằng hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý theo qui định của pháp luật NĂNG LỰC HÀNH VI Đối với cá nhân chỉ xuất hiện khi con người đạt đến một độ tuổi nhất định và phải có trạng thái thần kinh bình thường
 16. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO Để có thể tham gia vào quan hệ pháp Tóm lại: luật, chủ thể phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Năng lực pháp luật là tiền đề của Lưu ý: năng lực hành vi. Không thể có năng lực hành vi nếu không có năng lực  Đối với tổ chức thì PL. năng lực pháp luật và năng lực hành vi xuất hiện cùng một lúc  Đối với cá nhân thì năng lực pháp luật nói chung xuất hiện trước năng lực hành vi.
 17. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 2.2. Khách thể QHPL LỢI ÍCH XÃ HỘI ể KHÁC K hách th quan hệ pháp tố LỢI ÍCH l uậ t là yếu ác VẬT CHẤT thú c đẩy c chủ thể tham LỢI ÍCH gia quan hệ TINH ật pháp lu THẦN
 18. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 2.3 NỘI DUNG QUAN HỆ PHÁP LUẬT Thể hiện N ội quyền và QUY ỀN CHỦ Dung nghĩa vụ THỂ Quan pháp lý của hệ NGHĨA VỤ Các chủ Pháp thể khi PHÁP LÝ Luật tham gia quan hệ pháp luật
 19. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 2.3 NỘI DUNG QUAN HỆ PHÁP LUẬT QUYỀN CHỦ THỂ Được hành động trong khuôn khổ qui định LÀ KHẢ NĂNG ĐƯỢC XỬ SỰ THEO CÁCH THỨC NHẤT ĐỊNH KHI Được yêu cầu chủ thể khác THAM GIA QUAN HỆ thực hiện nghĩa vụ của họ PHÁP LUẬT Được yêu cầu Nhà nước bảo vệ lợi ích của mình
 20. 2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT LOGO 2.3. NỘI DUNG CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT NGHĨA VỤ PHÁP LÝ PHẢI CHỊU PHẢI TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LÝ KHI CÁC XỬ SỰ KHÔNG PHÁP LUẬT THỰC HIÊN CÁC BẮT BUỘC QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản