Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 9 Ngành luật hôn nhân và gia đình

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
253
lượt xem
46
download

Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 9 Ngành luật hôn nhân và gia đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật hôn nhân và gia đình là ngành luật độc lập. Gồm các quy phạm phạm pháp luật ban hành. Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình thân nhân và tài sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 9 Ngành luật hôn nhân và gia đình

 1. Chương 9 NGÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (2 tiết) 9.1. Khái quát chung 9.1.1. Khái niệm  Là ngành luật độc lập  Gồm các QPPL do NN ban hành  Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình về nhân thân và tài sản
 2. 9.1.2. Đối tượng điều chỉnh  Nhân thân  Tài sản
 3. 9.1.3. Phương pháp điều chỉnh  Là những cách thức, biện pháp mà các QPPL hôn nhân gia đình tác động lên các QHXH thuộc đối tượng điều chỉnh của nó, phù hợp ý chí của Nhà nước
 4. 9.1.3. Phương pháp điều chỉnh  Đặc điểm: + QHHN&GĐ, quyền cũng là nghĩa vụ của các chủ thể. + Chủ thể thực hiện Q&NV phải từ lợi ích chung của gia đình + Chủ thể không được phép thay đổi quyền và NV PL quy định…
 5. 9.1.4. Những nguyên tắc cơ bản 5 nguyên tắc
 6. 9.2. Một số nội dung cơ bản 9.2.1. Kết hôn và huỷ việc kết hôn trái pháp luật Khái niệm  Là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng  Theo quy định của PL về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn
 7. Điều kiện kết hôn  Độ tuổi  Tự nguyện  Không thuộc trường hợp cấm kết hôn  Đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 8. Huỷ kết hôn trái pháp luật  Khái niệm  Có đăng kí nhưng vi Phạm ĐK kết hôn  Căn cứ huỷ (đ.16, toà xử)
 9. 9.2.2. Quan hệ giữa vợ và chồng Quyền và nghĩa vụ về nhân thân + Quý trọng, chăm sóc, cùng xây dựng GĐ + Quyền, nghĩa vụ ngang nhau + Lựa chọn nơi cư trú + Lựa chọn nghề nghiệp, học tập và tham gia các hoạt động.
 10. Quyền và nghĩa vụ về tài sản + Quyền sở hữu tài sản của vợ chồng. + Quyền, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng + Quyền thừa kế tài sản.
 11. 9.2.3. Quan hệ giữa cha mẹ và con Quyền và nghĩa vụ nhân thân + Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ: Con chưa thành niên, cha mẹ quyết định về nhân thân cho con. Trông nom, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến con, không phân biệt đối xử giữa các con, hành hạ… Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ GD con + Quyền và nghĩa vụ của con:……………
 12. + Quyền và nghĩa vụ về tài sản, gồm: + Quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa cha mẹ và con + Nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ và con + Quyền và nghĩa vụ tài sản: từ 15 tuổi trở lên có quyền có tài sản riêng
 13. Ngoài ra còn có các nội dung: SV tự đọc thêm. 9.2.4. Cấp dưỡng 9.2.5. Con nuôi 9.2.6. Chấm dứt hôn nhân 9.2.7. Quan hệ HN-GĐ có yếu tố nước ngoài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản