intTypePromotion=3

Bài giảng Pháp luật đại cương: Ngành Luật hình sự

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
87
lượt xem
4
download

Bài giảng Pháp luật đại cương: Ngành Luật hình sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự, một số chế định cơ bản của Luật Hình sự, những dấu hiệu cơ bản, phân loại tội phạm theo Bộ luật hình sự Việt Nam, hệ thống hình phạt, các biện pháp tư pháp, vụ án hình sự, tố tụng hình sự và giải quyết vụ án hình sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Ngành Luật hình sự

 1. Ngành Luật hình sự “Nhịn được cái tức một lúc,  tránh mối lo trăm ngày”!
 2. Nội dung 7.1 Luật Hình sự 7.1.1 Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh  của Luật hình sự  7.1.2  Một số chế định cơ bản của Luật Hình sự + Tội phạm (khái niệm, những dấu hiệu cơ bản, phân  loại tội phạm theo Bộ luật hình sự Việt Nam)             + Hình phạt (khái niệm, hệ thống hình phạt, các  biện pháp tư pháp) 7.2 Tố tụng hình sự ­ Khái niệm (vụ án hình sự, tố tụng hình sự ) ­ Giải quyết vụ án hình sự.
 3. KHÁI NIỆM Ngành  luật  hình  sự  là  ngành  luật  độc lập trong hệ thống PL Việt Nam,  tổng hợp những QPPL xác định những  hành  vi  nguy  hiểm  cho  XH  nào  là  tội  phạm  và hình phạt  đối với tội phạm  ấy.
 4. LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI TƯỢNG  PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU CHỈNH Là những QHXH phát sinh  Phương pháp quyền  giữa NN và người phạm tội,  uy  khi người này thực hiện một  hành vi mà NN quy định là tội  phạm. Người phạm tội  chỉ phải chịu  TNHS trước NN,  trước PL
 5. Phạm vi điều chỉnh Bộ luật quy định tội phạm và hình phạt đối  với người phạm tội.
 6. Vi phạm hình sự (tội phạm) Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được  quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng  lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý  hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống  nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế  độ  chính  trị,  chế  độ  kinh  tế,  nền  văn  hoá,  quốc  phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi  ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng,  sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các  quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm  phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật  xã hội chủ nghĩa.
 7. ĐẶC TÍNH CỦA TỘI PHẠM  Tính nguy  Tính  Tính có  Tính trái  hiểm cho   chịu XH lỗi  PLHS Hình phạt
 8. PHÂN LOẠI TỘI PHẠM TỘI ĐẶC   TỘI ÍT  TỘI  TỘI RẤT  BIỆT  NGHIÊM  NGHIÊM  NGHIÊM NGHIÊM TRỌNG TRỌNG TRỌNG TRỌNG  HP tối đa là    HP  tù  >3      HP  tù  >  7    HP  tù  >  15  ,  3 năm tù  đến 7 năm  đến 15 năm  chung thân, TH 
 9. Các giai đoạn thực hiện tội  phạm: Chuẩn bị  Tội phạm  Phạm tội  phạm tội  hoàn thành chưa đạt   
 10. Trách nhiệm hình sự (hình phạt)
 11. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự 
 12. Người chưa thành niên phạm tội
 13. Hình phạt đối với người chưa thành  niên phạm tội
 14. Hình phạt đối với người chưa thành  niên phạm tội
 15. Thời hiệu truy cứu TNHS Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời  hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn  đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách  nhiệm hình sự. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được  tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố  tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian  trốn  tránh  không  được  tính  và  thời  hiệu  tính  lại  kể  từ  khi  người  đó  ra  tự  thú  hoặc  bị  bắt  giữ.    (Trừ Tội xâm phạm an ninh quốc gia và nhóm tội  phá hoại hòa bình….)
 16. THỜI HIỆU TRUY CỨU TNHS  TỘI ĐẶC   TỘI ÍT  TỘI  TỘI RẤT  BIỆT  NGHIÊM  NGHIÊM  NGHIÊM NGHIÊM TRỌNG TRỌNG TRỌNG TRỌNG 5 NĂM 10 NĂM 15 NĂM 20 NĂM
 17. Các hình phạt 1. Hình phạt chính bao gồm: 2. Hình phạt bổ sung bao  a) Cảnh cáo;  gồm:  a) Cấm đảm nhiệm chức vụ,  b) Phạt tiền; cấm hành nghề hoặc làm  c) Cải tạo không giam giữ; công việc nhất định;  d) Trục xuất; b) Cấm cư trú;  c) Quản chế; đ) Tù có thời hạn; d) Tước một số quyền công  e) Tù chung thân;  dân;  g) Tử hình. đ) Tịch thu tài sản; e) Phạt tiền, khi không áp  dụng là hình phạt chính; g) Trục xuất, khi không áp  dụng là hình phạt chính.
 18. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG HÌNH PHẠT:
 19. NGÀNH LUẬT  TỐ TỤNG HÌNH SỰ
 20. Khái niệm TTHS là một ngành luật độc lập bao gồm  tổng hợp các QPPL do NN ban hành điều  chỉnh quá trình giải quyết một  vụ án hình sự. TTHS là ngành luật hình thức.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản