intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phôi thai hệ tiêu hóa - ThS. Trịnh Sinh Tiên

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

519
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài giảng "Phôi thai hệ tiêu hóa" nhằm nêu được nguồn gốc biểu mô và quá trình tạo hình, tạo mô các đoạn ống tiêu hoá chính thức, gan, tuỵ và các đường mật; giải thích được những liên quan về vị trí giữa các đoạn ống tiêu hoá và giữa chúng với gan, tuỵ và các đường dẫn mật; giải thích được những phát triển bất thường hay gặp ở hệ tiêu hoá; mô tả được sự hình thành và phát triển của các mạc treo ruột.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phôi thai hệ tiêu hóa - ThS. Trịnh Sinh Tiên

 1. PHÔI THAI HỆ TIÊU HOÁ ThS. Trịnh Sinh Tiên 1. MỤC TIÊU NÊU ĐƯỢC NGUỒN GỐC BIỂU MÔ VÀ QUÁ TRÌNH TẠO HÌNH, TẠO MÔ CÁC ĐOẠN ỐNG TIÊU HOÁ CHÍNH THỨC, GAN, TUỴ VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN MẬT. GIẢI THÍCH ĐƯỢC NHỮNG LIÊN QUAN VỀ VỊ TRÍ GIỮA CÁC ĐOẠN ỐNG TIÊU HOÁ VÀ GIỮA CHÚNG VỚI GAN, TUỴ VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN MẬT. GIẢI THÍCH ĐƯỢC NHỮNG PHÁT TRIỂN BẤT THƯỜNG HAY GẶP Ở HỆ TIÊU HOÁ. MÔ TẢ ĐƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC MẠC TREO RUỘT.
 2. THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT ĐM: ĐỘNG MẠCH. TM: TĨNH MẠCH ĐM MẠC TREO RUỘT TRÊN = ĐM MẠC TREO TRÀNG TRÊN ĐM MẠC TREO RUỘT DƯỚI = ĐM MẠC TREO TRÀNG DƯỚI NỤ TUỴ BỤNG = NỤ TUỴ TRƯỚC NỤ TUỴ LƯNG = NỤ TUỴ SAU THÀNH BỤNG LƯNG = THÀNH BỤNG SAU MẠC TREO RUỘT BỤNG = MẠC TREO TRÀNG TRƯỚC MẠC TREO RUỘT LƯNG = MẠC TREO TRÀNG SAU TRỤC DỌC = TRỤC ĐẦU-ĐUÔI
 3. ĐẠI CƯƠNG - SỰ KHÉP PHÔI 3 LÁ DẠNG ĐĨA THÀNH DẠNG ỐNG. (TUẦN 3) - ỐNG RUỘT NGUYÊN THUỶ (NỘI BÌ) TỪ MÀNG HỌNG MIỆNG ĐẾN MÀNG NHỚP: 3 ĐOẠN. - RUỘT TRƯỚC (ĐM THÂN TẠNG): VÙNG MANG, HỆ HÔ HẤP, THỰC QUẢN, DẠ DÀY, TÁ TRÀNG (ĐOẠN TRÊN), GAN, ĐƯỜNG MẬT, TUỴ. - RUỘT GIỮA (ĐM MẠC TREO RUỘT TRÊN): RUỘT TỪ TÁ TRÀNG (NGAY DƯỚI MIỆNG ỐNG MẬT CHỦ) ĐẾN CHỖ NỐI 1\3 GIỮA VÀ 1\3 XA ĐẠI TRÀNG NGANG. - RUỘT SAU (ĐM MẠC TREO RUỘT DƯỚI): 1\3 XA ĐẠI TRÀNG NGANG, ĐẠI TRÀNG XUỐNG, TRỰC TRÀNG, ĐOẠN TRÊN ỐNG HẬU MÔN. (ĐOẠN DƯỚI ỐNG HẬU MÔN: NGOẠI BÌ)
 4. THỰC QUẢN 1. TẠO CƠ QUAN, MÔ. - VÁCH KHÍ-THỰC QUẢN NGĂN ĐÔI ĐOẠN SAU RUỘT TRƯỚC: KHÍ QUẢN, THỰC QUẢN. - THỰC QUẢN DÀI RA DO LỒNG NGỰC HẠ THẤP. - TẠO MÔ. 2. BẤT THƯỜNG. Tịt, không rò Tịt dưới, rò trên TỊT DO VÁCH KHÍ-THỰC QUẢN LÙI RA SAU, RÒ DO VÁCH TẠO RA KHÔNG HOÀN TOÀN. - TỊT THỰC QUẢN ĐƠN THUẦN, KHÔNG RÒ. - TỊT THỰC QUẢN ĐOẠN DƯỚI, RÒ KHÍ- THỰC QUẢN ĐOẠN TRÊN. - TỊT THỰC QUẢN ĐOẠN GIỮA, RÒ KHÍ THỰC QUẢN ĐOẠN DƯỚI. - TỊT THỰC QUẢN ĐOẠN GIỮA, RÒ PHẾ- THỰC QUẢN Tịt giữa, rò dưới Tịt giữa, rò phế-TQ Rò kép - RÒ KHÍ-THỰC QUẢN KÉP.
 5. DẠ DÀY, TÁ TRÀNG 1. TẠO DẠ DÀY. - TẠO DẠ DÀY: TUẦN 4, RUỘT TRƯỚC DƯỚI VÁCH NGANG. - TẠO BỜ CONG LỚN (THÀNH SAU), BỜ CONG NHỎ (THÀNH TRƯỚC): TUẦN 5. - ĐÁY VỊ, TÂM VỊ: TUẦN 7, BIỆT HOÁ TỪ BỜ CONG LỚN. - DẠ DÀY XOAY THEO TRỤC DỌC: 900 CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ. BỜ CONG LỚN SANG TRÁI, BỜ Khuyết tâm vị CONG NHỎ SANG PHẢI. Dây TK 10 - DẠ DÀY XOAY THEO TRỤC TRƯỚC - SAU: BỜ Đáy vị CONG LỚN HẠ XUỐNG, BỜ CONG NHỎ NHÔ LÊN. Bờ cong nhỏ 2. TẠO TÁ TRÀNG. Bờ cong lớn (CUỐI RUỘT TRƯỚC VÀ ĐẦU RUỘT GIỮA): C, MẠC NỐI LỚN (MẠC TREO DẠ DÀY LƯNG), TÚI MẠC NỐI. Thân vị 3. BẤT THƯỜNG. - HẸP MÔN VỊ BẨM SINH: DO PHÌ ĐẠI CƠ VÒNG. - NHÂN ĐÔI DẠ DÀY… (HIẾM) 4. LÂM SÀNG BẤT THƯỜNG.
 6. GAN VÀ TÚI MẬT 1. TẠO CƠ QUAN VÀ MÔ: - SỰ XUẤT HIỆN VÀ PHÁT Dạ dày TRIỂN CỦA MẦM GAN NGUYÊN Vách ngang THỦY: TUẦN THỨ 4, NỘI BÌ ĐẦU Gan XA RUỘT TRƯỚC, PHÁT TRIỂN TRONG VÁCH NGANG, DÂY TẾ BÀO GAN CÙNG VỚI NHỮNG XOANG MÁU (TM NOÃN HOÀNG VÀ TM RỐN) TẠO MÔ GAN. MÔ LK CỦA GAN PHÁT SINH TỪ TRUNG MÔ VÁCH NGANG. - TIỂU ĐẢO TẠO MÁU: CÁC TB MÁU NGUYÊN THỦY TỪ THÀNH TÚI NOÃN HOÀNG DI CƯ ĐẾN GAN TẠO CÁC TIỂU ĐẢO XEN GIỮA CÁC DÂY TB GAN VÀ XOANG TM. - SỰ TẠO THÀNH CUỐNG MẦM GAN NGUYÊN THỦY: (ỐNG GAN, CÁC ĐƯỜNG DẪN MẬT
 7. - SỰ XUẤT HIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MẦM NGUYÊN THỦY CỦA CÁC ĐƯỜNG DẪN MẬT: TỪ CUỐNG MẦM GAN NGUYÊN THỦY (MẦM SAU), PHÁT TRIỂN TRONG MẠC TREO DẠ DÀY BỤNG, NỐI VỚI CUỐNG MẦM GAN NGUYÊN THỦY BỞI 1 CUỐNG RIÊNG (ỐNG TÚI MẬT) - TÚI MẬT: MẦM SAU. - TẠO ỐNG MẬT CHỦ: BẮT CHÉO MẶT SAU TÁ TRÀNG KHI TÁ TRÀNG XOAY 2700. - NỘI BÌ: TB GAN, BIỂU MÔ, TUYẾN ĐƯỜNG, TÚI MẬT. TRUNG MÔ: MÔ LK, CƠ. - TM NOÃN HOÀNG, TM RỐN: TM CỬA, TM TRUNG TÂM, MAO MẠCH NAN HOA. 2. BẤT THƯỜNG: TỊT ĐƯỜNG MẬT; TỊT, NHÂN ĐÔI... TÚI MẬT 3. LÂM SÀNG BẤT THƯỜNG:
 8. TUỴ Vách ngang Dạ dày 1. TẠO CƠ QUAN VÀ MÔ: Gan - TỤY: NỘI BÌ ĐOẠN SAU RUỘT TRƯỚC, TUẦN 4. - MẦM TUỴ BỤNG: DƯỚI GỐC MẦM GAN NGUYÊN THỦY, DI Nụ tụy bụng Nụ tụy lưng CHUYỂN VÒNG RA SAU, SÁT NHẬP NỤ TỤY LƯNG TẠO TUỴ CHÍNH THỨC. (MỎM VÀ 1 PHẦN ĐẦU TUỴ) -MẦM TỤY LƯNG : TIẾN VÀO MẠC TREO RUỘT LƯNG. (ĐẦU, Nụ tụy lưng THÂN, ĐUÔI TUỴ) - CUỐNG MẦM TUỴ BỤNG: ỐNG TUỴ CHÍNH (WIRSUNG) Nụ tụy bụng - CUỐNG MẦM TUỴ LƯNG: ỐNG TUỴ PHỤ (SANTORINI) - SỰ TẠO MÔ: DÂY TẾ BÀO (NỘI BÌ)  ỐNG TUỴ NGUYÊN PHÁT  NANG TUỴ NGOẠI VÀ TIỂU ĐẢO
 9. 2. BẤT THƯỜNG: - TẬT TUỴ HÌNH VÒNG. - MÔ TUỴ LẠC CHỖ: DẠ DÀY, MECKEL, CẠNH TÚI MẬT. 3. LÂM SÀNG BẤT THƯỜNG: Nụ tụy bụng Tụy vòng có 2 thùy - HẸP, TẮC TÁ TRÀNG HOÀN TOÀN. (TUỴ VÒNG) - THỦNG DẠ DÀY, TÚI MECKEL. (TUỴ LẠC CHỖ) Tụy vòng
 10. RUỘT GIỮA 1. TẠO CƠ QUAN. - PHẦN LỚN TÁ TRÀNG; TOÀN BỘ HỖNG HỒI TRÀNG; MANH TRÀNG; RUỘT THỪA; ĐẠI TRÀNG LÊN; 2\3 PHẢI ĐẠI TRÀNG NGANG. - TẠO QUAI RUỘT NGUYÊN THUỶ: RUỘT GIỮA DÀI NHANH, THÔNG VỚI Tuần 6 TÚI NOÃN HOÀNG. NGÀNH ĐẦU PHÔI: TÁ TRÀNG, HỖNG TRÀNG, ĐOẠN ĐẦU HỒI TRÀNG. (MECKEL LÀ CHỖ NỐI). NGÀNH ĐUÔI PHÔI: CÒN LẠI. Tuần 10 - THOÁT VỊ SINH LÝ CỦA QUAI RUỘT VÀO DÂY RỐN (DO BỤNG CHẬT HẸP, GAN , RUỘT DÀI THÊM). - XOAY QUAI RUỘT NGUYÊN THỦY: NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ. LẦN 1: 900, (TRONG DÂY RỐN), (TUẦN 8), HỖNG HỒI TRÀNG DÀI THÊM. LẦN 2: 1800 (TRONG KHOANG MÀNG BỤNG). (900 + 1800 = 2700). - QUAI RUỘT THỤT VÀO KHOANG Tuần 11 MÀNG BỤNG: KQ: HỖNG TRÀNG BÊN TRÁI KHOANG BỤNG, MANH TRÀNG
 11. 2. TẠO MÔ - PHÁT TRIỂN BIỂU MÔ - PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN TỪ TRUNG MÔ
 12. 3. BẤT THƯỜNG - QUAI RUỘT XOAY BẤT THƯỜNG - DI TÍCH CUỐNG NOÃN HOÀNG + TÚI THỪA MECKEL. + U NANG NOÃN HOÀNG. + RÒ RỐN-HỒI TRÀNG
 13. - Hẹp và tịt ống tiêu hoá - Nhân đôi ống tiêu hoá
 14. - Thoát tạng ở bụng. - Thoát vị rốn bẩm sinh.
 15. RUỘT SAU 1. TẠO CƠ QUAN. - TẠO: PHẦN CÒN LẠI CỦA ĐẠI TRÀNG, TRỰC TRÀNG, ĐOẠN Tuần 4 TRÊN ỐNG HẬU MÔN VÀ CÁC CẤU TRÚC THUỘC XOANG NIỆU- DỤC. - VÁCH NIỆU-TRỰC TRÀNG: TUẦN 4-6, CHIA Ổ NHỚP THÀNH XOANG NIỆU-DỤC NGUYÊN THUỶ (TRƯỚC) VÀ ỐNG HẬU MÔN- TRỰC TRÀNG (SAU). NGĂN MÀNG NHỚP THÀNH MÀNG NIỆU DỤC Tuần 6 VÀ MÀNG HẬU MÔN. - 1\3 DƯỚI ỐNG HẬU MÔN-TRỰC TRÀNG: NGOẠI BÌ DA - MÀNG HẬU MÔN RÁCH: TUẦN 9. Tuần 7
 16. 2. Bất thường: - Không thủng hậu môn. - Tịt trực tràng - Rò trực tràng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2