Bài giảng Phương pháp tính: Chương 4 – Trịnh Quốc Lương

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
24
lượt xem
7
download

Bài giảng Phương pháp tính: Chương 4 – Trịnh Quốc Lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp tính: Chương 4 – Trịnh Quốc Lương

Chương 4<br /> NỘI SUY VÀ<br /> XẤP XỈ HÀM<br /> <br /> I. ĐẶT BÀI TOÁN :<br /> Để tính giá trị của một hàm liên tục bất<br /> kỳ, ta có thể xấp xỉ hàm bằng một đa<br /> thức, tính giá trị của đa thức từ đó tính<br /> được giá trị gần đúng của hàm<br /> <br /> Xét hàm y = f(x) cho dưới dạng bảng số<br /> x<br /> <br /> xo<br /> <br /> x1<br /> <br /> x2<br /> <br /> ...<br /> <br /> xn<br /> <br /> y<br /> <br /> yo<br /> <br /> y1<br /> <br /> y2<br /> <br /> ...<br /> <br /> yn<br /> <br /> ▪ Các giá trị xk, k = 0, 1, .., n được sắp theo<br /> thứ tự tăng dần gọi là các điểm nút nội suy<br /> ▪ Các giá trị yk = f(xk) là các giá trị cho trước<br /> của hàm tại xk<br /> Bài toán : xây dựng 1 đa thức pn(x) bậc ≤n thoả<br /> điều kiện pn(xk) = yk, k=0,1,.. n. Đa thức này<br /> gọi là đa thức nội suy của hàm f(x).<br /> <br /> II. ĐA THỨC NỘI SUY LAGRANGE:<br /> y = f(x) và bảng số<br /> x<br /> <br /> xo<br /> <br /> x1<br /> <br /> x2<br /> <br /> ...<br /> <br /> xn<br /> <br /> y<br /> <br /> yo<br /> <br /> y1<br /> <br /> y2<br /> <br /> ...<br /> <br /> yn<br /> <br /> Ta xây dựng đa thức nội suy hàm f(x)<br /> trên [a,b]=[x0, xn].<br /> Cho<br /> hàm<br /> <br /> Đặt<br /> <br /> Ta có<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản