intTypePromotion=1

Bài giảng quản trị chiến lược part 4

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
440
lượt xem
238
download

Bài giảng quản trị chiến lược part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2.5. Hệ thống thông tin chiến lược Xác định nhu cầu thông tin Xác định rõ các nguồn thông tin Xây dựng hệ thống thu thập thông tin Dự báo diễn biến môi trường kinh doanh Lập bảng tổng hợp môi trường kinh doanh Phân tích mạnh - yếu - cơ hội - nguy cơ Đề ra chiến lược phản ứng Theo dõi và cập nhật thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị chiến lược part 4

 1. Phân tích mạnh, yếu, cơ hội và nguy cơ Ma trận SWOT Cơ hội Nguy cơ 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Điểm mạnh Phối hợp S/O Phối hợp S/T 1. 2. 3. 4. Điểm yếu Phối hợp W/O Phối hợp W/T 1. 2. 3. 4.
 2. 2.5. Hệ thống thông tin chiến lược Xác định nhu cầu thông tin Xác định rõ các nguồn thông tin Xây dựng hệ thống thu thập thông tin Dự báo diễn biến môi trường kinh doanh Lập bảng tổng hợp môi trường kinh doanh Phân tích mạnh - yếu - cơ hội - nguy cơ Đề ra chiến lược phản ứng Theo dõi và cập nhật thông tin 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 41
 3. Chương 3 Xác định sứ mạng và mục tiêu 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 42
 4. 3.1. Nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức Tầm nhìn Hình ảnh, bức tranh sinh động về điều có thể xảy  ra của tổ chức trong tương lai. Bao hàm một ý nghĩa của một tiêu chuẩn tuyệt  hảo, ám chỉ một sự lựa chọn các giá trị. Phản ánh những cảm xúc tình cảm người ta gìn  giữ về một tổ chức và công việc của nó. Là hình ảnh tưởng tượng về những điều tổ chức  nên đạt tới hoặc trở thành Tầm nhìn chung được chia xẻ đến mọi thành viên  trong tổ chức 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 43
 5. 3.1. Nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức Sứ mạng (tôn chỉ, mục đích; chức năng, nhiệm vụ) Lý do và ý nghĩa tồn tại và hoạt động của một tổ  chức. Phản ánh triết lý tại sao tổ chức được thành lập và  phát triển/giá trị đích thực, cốt lõi mà tổ chức theo đuổi. Chứng minh tính hữu ích của công ty đối với xã  hội. Bản tuyên ngôn sứ mạng thể hiện niềm tin và  những chỉ dẫn hướng tới tầm nhìn đã được xác định. 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 44
 6. 3.1. Nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức Sứ mạng Tuyên bố sứ mạng tạo cơ sở cho việc lựa chọn các  mục tiêu và chiến lược của công ty. Tạo dựng và củng cố hình ảnh của công ty trước  công chúng và các bên hữu quan. Thực tế cho thấy các tổ chức thận trọng trong  việc phát triển một bản tuyên bố sứ mạng đúng đắn thường có khả năng thành công cao hơn các tổ chức xem nhẹ vấn đề này. Bản tuyên bố sứ mạng thường đề cập đến sản  phẩm, thị trường, khách hàng, công nghệ và những triết lý làm nền tảng tồn tại và phát triển của công ty. 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 45
 7. Yêu cầu của một bản tuyên bố sứ mạng Đảm báo sự đồng tâm nhất trí về tôn chỉ mục đích trọng tâm trong nội bộ công ty Tạo cơ sở và tiêu chuẩn để huy động và phân phối các nguồn lực của công ty. Hình thành khung cảnh và bầu không khí kinh doanh thuận lợi Tạo điều kiện chuyển hoá mục đích của tổ chức thành các mục tiêu thích hợp Tạo cơ sở xây dựng các chiến lược và các biện pháp thực hiện cụ thể. Phân biệt tổ chức với các tổ chức khác. Khuôn khổ để đánh giá các hoạt động hiện thời cũng như tương lai. 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 46
 8. Nội dung bản tuyên bố sứ mạng Khách hàng: ai là người tiêu thụ sản phẩm của công ty? Sản phẩm hay dịch vụ: sản phẩm hay dịch vụ chính của công ty là gì? Thị trường: công ty phục vụ thị trường nào? Công nghệ: quan tâm của công ty đến công nghệ? Triết lý: đâu là niềm tin cơ bản, giá trị cốt lõi và nguyện vọng của công ty? Tự đánh giá mình: năng lực đặc biệt hoặc ưu thế cạnh tranh chủ yếu? Mối quan tâm đến cộng đồng: công ty có đặt quan tâm đặc biệt đến hình ảnh cộng đồng không? Mối quan tâm đến nhân viên: thái độ của công ty đối với nhân viên như thế nào? 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 47
 9. Các yếu tố ảnh hưởng đến sứ mạng của công ty Các nhân tố bên trong: nguồn lực của công ty Các nhân tố bên ngoài: Cơ hội về thị trường và khách hàng  Đặc điểm về cạnh tranh  Chu kỳ sống của sản phẩm  Chu kỳ của ngành kinh doanh  Các điều kiện môi trường kinh tế  Các quy định chính phủ và pháp luật  Các yếu tố văn hoá – xã hội  4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 48
 10. Quá trình xác lập bản tuyên bố sứ mạng của công ty Bước 1: Ý tưởng ban đầu về sứ mạng của công ty Bước 2: Phân tích môi trường kinh doanh (bên trong và bên ngoài) Bước 3: Xác định lại ý tưởng về sứ mạng kinh doanh Bước 4: Tiến hành xây dựng bản sứ mạng của công ty Bước 5: Tổ chức thực hiện bản tuyên bố sứ mạng của công ty. Bước 6: Xem xét và điều chỉnh tuyên bố sứ mạng 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 49
 11. 3.2. Mục tiêu Khái niệm về mục tiêu Phân loại mục tiêu Phân cấp mục tiêu Các tiêu chí đánh giá mục tiêu Phương thức hoạch định mục tiêu Các đối tượng liên quan Các yếu tố xác định mục tiêu 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 50
 12. 3.2.1. Khái niệm về mục tiêu Các trạng thái, cột mốc, tiêu đích hoặc kết quả cụ thể mà doanh nghiệp cần đạt được trong một thời kỳ nhất định. Phương tiện để thực hiện sứ mạng của công ty. Việc xác định các mục tiêu cụ thể giúp các nhà quản trị nhận dạng các ưu tiên trong quá trình quản lý. Là tiêu chuẩn và cơ sở cho việc xác lập các kế hoạch hành động, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá các hoạt động. Mục tiêu hợp lý rõ ràng củng cố lòng tin đối với các đối tượng liên quan. 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 51
 13. 3.2.2. Phân loại mục tiêu Theo thời gian Mục tiêu dài hạn   Nâng cao vị thế và lợi thế cạnh tranh  Phát triển việc làm  Vị trí dẫn đầu công nghệ  Năng suất  Trách nhiệm trước công luận Mục tiêu ngắn hạn   Tăng doanh số bán  Tăng đầu tư quảng cáo  Cải thiện giá thành 4/15/2011 BBA - QTKD - kinhte_hue 52
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2