intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 11

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
86
lượt xem
13
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 11 Quản trị marketing của doanh nghiệp thương mại sinh viên hiểu thêm về quá trình Marketing thương mại. Quản trị Marketing ở Doanh nghiệp thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 11

  1. BÀI 11: QUẢN TRỊ MARKETING CỦA DN TM 1. Quá trình Marketing thương mại 2. Quản trị Marketing ở Doanh nghiệp thương mại
  2. 1. Quá trình Marketing thương mại 1.1. Tư tưởng cơ bản của Marketing thương mại * Marketing thương mại: là quá trình tổ chức, quản lý và điều khiển các hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra khả năng và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất của Doanh nghiệp trêm cơ sở thỏa mãn tốt các nhu cầu của nhà sản xuất, Thương mại, tiêu thụ. * Tư tưởng cơ bản: xác định thị trường mục tiêu trong kinh doanh 1.2. Quá trình Marketing thương mại 1.2.1. Phân tích các cơ hội Marketing - Hệ thống thông tin môi - Nhu cầu khách hàng trường - Khả năng cung ứng - Nhận biết xu hướng - Đối thủ cạnh tranh biến động + Cơ hội – Nguy cơ - Đánh giá tác động + Lập kế hoạch kinh doanh
  3. 1.2. Quá trình Marketing thương mại 1.2.2. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu Thị Thị Thị Thị trường trọng trường trường SP trường SP điểm (mục tiêu) chung Phân khúc thị trường Đo lường mức độ Phân khúc Xác định thị hấp dẫn của thị thị trường trường mục tiêu trường 1.2.3. Hoạch định chiến lược Marketing * Chiến lược marketing: + Bao gồm những nguyên tắc, nguyên lý rộng lớn mà nhà quản trị Marketing mong muốn nhờ có chúng sẽ đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình, về hoạt động Marketing trên thị trường mục tiêu. + Sự kết hợp tham số mar hỗn hợp trên thị trường trọng điểm hướng tới nhóm khách hàng trong điểm. * Yêu cầu: tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp * Sự khác biệt: chất lượng, công dụng, độ bền, kiểu dáng dịch vụ
  4. 1.2. Quá trình Marketing thương mại 1.2.4. Hoạch định các kế hoạch, chương trinh mar Chương trình sản phẩm Định giá hàng hóa trên từng thị trường kinh doanh Kênh phân phối, quảng cáo. Quản trị nhân lực bán hàng 1.2.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá hoạt động mar Tổ chức bộ máy Tổ chức thực hiện Đánh giá hoạt mar các chương trình mar động mar - Nghiên cứu thị - Kỹ năng chuẩn đoán và Các chỉ tiêu trường nhận thức vấn đề -Doanh số, Q - Quản lý sản - Đánh giá mức độ tồn tại - Thị phần phẩm, nhãn hiệu các vấn đề xã hội - Chi phí mar bán hàng - Tổ chức thực hiện kế - Mức doanh lợi - Quảng cáo, phân hoạch - Mức độ hài lòng phối sản phẩm, - Đánh giá kết quả thực của khách hàng chăm sóc khách hiện hàng
  5. 2. Quản trị Marketing ở Doanh nghiệp thương mại 2.1. Hoàn thiện mục tiêu chiến lược kinh doanh - Cụ thể Lợi nhuận - Lượng hóa Tăng trưởng - Linh hoạt Thực hiện Doanh số bán - Thống nhất 7 yêu theo dõi Thị phần - Hợp lý cầu điều chỉnh An toàn - Khả thi - Tiên tiến
  6. 2.2. Tìm kiếm thời cơ hấp dẫn trên thị trường Sản Hiện có M ới Thời cơ phẩm hấp dẫn (có Thị trường thể đạt Hiện tại Xâm nhập Phát mục thị trường triển SP tiêu) Mới Mở rộng Đa dạng thị trường hóa KD Cơ hội bên Tiềm năng DN ngoài
  7. 2.3. Sử dụng có hiệu quả các tham số mar hỗn hợp Các tham số mar hỗn hợp Xúc tiến TM -Quảng Giá cả PPSP cáo Sản -Các - Xác - Hội chợ phẩm chính định kênh - XD Phù hợp sách giá - Quản lý thương với sự - PP định kênh hiệu HH thay đổi giá - Điều - Quan hệ c ủa thị - Điều chỉnh công trường chỉnh giá kênh chúng
  8. 2.4. Phát triển các hoạt động dịch vụ thương mại -Phát hiện nhu cầu - Thu hút khách hàng - Lập phương án kinh - Nâng cao uy tín doanh - Nâng cao sức cạnh - Đầu tư hoạt động tranh - Quản lý dịch vụ 2.5. Hoàn thiện các nghiệp vụ kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp Nâng cao - Đầu tư nguồn lực Hoàn thiện, sức cạnh (hữu hình, vô hình) nâng cao chất tranh - Hoàn thiện hệ thống lượng các -Sản thông tin hoạt động phẩm - Công tác nghiên cứu nghiệp vụ - Thương phát triển hiệu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản