intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Vương Văn Đức

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
248
lượt xem
62
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Vương Văn Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp trình bày nội dung về khái niệm doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp, nhiệm vụ quyền hạn của doanh nghiệp, xu thế phát triển của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Vương Văn Đức

 1. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Vuong van Duc 1
 2. Mục lục I Khái niệm doanh nghiệp II Phân loại doanh nghiệp III Nhiệm vụ và quyền hạn IV Xu thế phát triển doanh nghiệp Vuong van Duc 2
 3. • Doanh nghiệp? 1. Theo quan điểm tổ chức: “Doanh nghiệp là một tổng thể phương tiện, máy móc thiết bị và con người được tổ chức lại nhằm đạt một mục đích”. 2. Theo quan điểm mục tiêu lợi nhuận: “ Doanh nghiệp là một tổ chức sản xuất thông qua đó, trong khuôn khổ một số tài sản nhất định người ta kết hợp nhiều yếu tố sản xuất khác nhau nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ để bán trên thị trường nhằm thu về khoản chênh lệch giữa giá thành và giá bán sản phẩm”. Vuong van Duc 3
 4. • Doanh nghiệp? 3. Theo quan điểm chức năng: “ Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả các công đoạn trong quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện các dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi”. 4. Theo quan điểm lý thuyết hệ thống: “ Doanh nghiệp là một bộ phận hợp thành trong hệ thống kinh tế, mỗi đơn vị trong hệ thống đó phải chịu sự tác động tương hổ lẩn nhau, phải tuân thủ những điều kiện hoạt động mà nhà nước đặt ra cho hệ thống kinh tế đó nhằm phục vụ cho mục đích tiêu dùng của xã hội”. Vuong van Duc 4
 5. • Doanh nghiệp? • Doanh nghiệp là đơn vị kinh tế do Nhà nước hoặc các đoàn thể hoặc tư nhân đầu tư vốn nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động công ích góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội của đất nước. • [Ở nước ta, dựa vào điều 2 (Luật doanh nghiệp tư nhân, ngày 21-12-1990), điều 3 (Luật Công ty, ngày 21- 12-1990), điều 1 (Luật doanh nghiệp Nhà nước, ngày 20-4-1995), và điều 4 (Luật Hợp tác xã, ngày 20-3- 1996)] Vuong van Duc 5
 6. • Doanh nghiệp? • Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh. • [Theo Điều 3 của Luật doanh nghiệp (12-6-1999)] Vuong van Duc 6
 7. Chu trình khép kín họat động của doanh nghiệp Nghiên cứu Chọn Sp Thiết kế Chuẩn bị Tổ chức Thị trườ Hàng hóa Sản phẩm Sản xuất Sản xuất ng Điều tra Tổ chức Sản xuất Sản xuất Sau Tiêu thụ Hàng lọat thử Tiêu thụ SP Vuong van Duc 7
 8. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp chính là Nhu cầu của Thị trường Vuong van Duc 8
 9. PHÂN LỌAI DOANH NGHIỆP 1. Theo tính chất sở hữu của tài sản - Doanh nghiệp Nhà nước. - Doanh nghiệp Tư nhân. - Doanh nghiệp chung vốn (Công ty). - Hợp tác xã. 2. Theo qui mô doanh nghiệp 3. Theo phân cấp Quản lý. 4. Theo ngành quản lý. Vuong van Duc 9
 10. NHIỆM VỤ 1. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 2. Bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ đối với người tiêu dùng. 3. Bảo vệ môi trường. 4. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo thống kê tài chính. 5. Tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng đã ký kết. 6. Bảo đảm điều kiện làm việc và quyền lợi của người lao động. Vuong van Duc 10
 11. ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG Những chỉ tiêu của điều kiện lạo  Yếu tố Đơn vị tính động Giới hạn tối ưu Giới hạn cho  phép 1 Nhiệt độ ­ Làm việc nặng 16­18 13­18 ­ Làm việc nhẹ O C 20­22 17­22 C O 2 Độ ầm tương đối  % 60­30 75 của không khí 3 Tốc độ chuyển động Của không khí m/s Dưới 0,3 0,3­0,5 4 Cơ cấu của không  khí ­ Hydro Carbon Mg/M3 200 300 ­ Oxy Carbon Mg/M3 10 20 ­ Bụi bình thường Mg/M3 2 10 5 ­ Bụi chứ thạch anh Tiếng ồn Mg/M3 Đb 0,5
 12. QUYỀN HẠN • 1. Chủ động trong sản xuất kinh doanh. • 2. Tự chủ về tài chính. • 3. Tự chủ về lao động. • 4. Tự chủ về quản trị. Vuong van Duc 12
 13. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 1. Hình thành những doanh nhiệp có qui mô ngày càng lớn. 2. Đa dạng hóa cơ cấu sản xuất trong các doanh nghiệp. 3. Kỹ thuật hóa sản xuất. 4. Tách rời quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp. Vuong van Duc 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản