Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân loại doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 3094 kết quả Phân loại doanh nghiệp
 • Bài viết nghiên cứu về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), trong đó tập trung vào nhận diện và phân tích những vấn đề cần hoàn thiện trong phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng này.

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển, khái niệm và chức năng của ngân hàng thương mại; phân loại ngân hàng thương mại; cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại; vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Luận văn "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh" trình bày hệ thống hóa những vấn đề lý luận về việc phát triển DNNVV; phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Càng Long thời gian qua, nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển loại hình doanh nghiệp này; đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long trong thời gian tới.

  pdf118p bigdargon04 24-11-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" trình bày tổng quan các kết quả nghiên cứu, hệ thống hóa những lý luận cơ bản trong hoạt động QLNN các DNTN; phân tích đặc điểm địa bàn tỉnh, đánh giá thực trạng về QLNN các DNTN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý DNTN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf116p bigdargon04 24-11-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; Giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm; Tính được giá thành sản phẩm hoàn thành; Mô tả được sơ đồ hạch toán tổng hợp của doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt26p trangvang0906 25-11-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về các chính sách về vốn luân chuyển; Hiểu được tầm quan trọng của công tác quản trị vốn luân chuyển trong công ty, thông qua phương thức quản trị các loại tài sản ngắn hạn: tiền, phải thu và tồn kho;phương pháp lập và tác dụng ngân sách tiền mặt; phân tích các chính sách tín dụng, mô hình quản trị tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p trangvang0906 25-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 1 Đối tượng và nhiệm vụ của thống kê học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học; Đối tượng nghiên cứu của thống kê học; Một số khái niệm thường dùng trong thống kê; Quá trình nghiên cứu thống kê;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p trangvang0906 25-11-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 5 Thống kê giá thành giá bán của doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; Thống kê giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất trong doanh nghiệp; Mối quan hệ Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p trangvang0906 25-11-2022 39 1   Download

 • Mẫu "Giấy chứng nhận phần vốn góp" được lập ra nhằm xác nhận các thành viên hoặc cổ đông của công ty đã thực hiện việc góp vốn vào công ty theo quy định để đảm bảo góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết và thực hiện góp vốn đúng thời hạn mà pháp luật quy định. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu tại đây.

  doc2p phuongyenlam205 13-11-2022 12 0   Download

 • Luận văn "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Đà Nẵng; đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Đà Nẵng.

  pdf101p bigdargon03 17-11-2022 40 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị này cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị bao dưới hình thức nội dung lý thuyết, thiết kế thành các công thức tính toán, những ví dụ minh họa cụ thể để người đọc có thể hiểu, vận dụng vào thực tiễn trong công tác quản trị tại các doanh nghiệp cũng như các tổ chức kinh tế nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

  pdf92p matroinho0804 17-11-2022 25 2   Download

 • Nội dung của tài liệu Kế toán quản trị 1 được trình bày gồm 5 chương: Tổng quan về Kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Dự toán ngân sách hoạt động của doanh nghiệp; Đánh giá trách nhiệm quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây.

  pdf86p matroinho0804 17-11-2022 29 2   Download

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Bài 1: Khái quát chung về doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm doanh nghiệp (definition); đặc điểm doanh nghiệp (characteristics); các nhóm quan hệ doanh nghiệp (relationship groups); phân loại doanh nghiệp (kinds of); các điều kiện thành lập doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p duonghoanglacnhi 07-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Bài 2: Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty TNHH MTV, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, cơ cấu tổ chức quản lý, hội đồng thành viên của các loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty TNHH MTV, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt120p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 1   Download

 • Luận văn "Chất lượng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp – Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng cung cấp dịch vụ kế toán tại các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương; Đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ kế toán tại các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương.

  pdf183p matroinho2510 08-11-2022 13 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Kế toán chi phí môi trường tại công ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà quản trị đối với kế toán chi phí môi trường tại công ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam. Nhằm tìm được các yếu tố làm thúc đẩy công ty quan tâm đến kế toán chi phí môi trường nhằm hướng tới doanh nghiệp phát triển bền vững.

  pdf107p matroinho2510 08-11-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh" nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận về việc phát triển DNNVV; phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Càng Long thời gian qua, nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển loại hình doanh nghiệp này; đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long trong thời gian tới.

  pdf116p bigdargon02 10-11-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Phát triển kinh tế tư nhân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh" hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế tư nhân; phân tích thực trạng phát triển kinh tế tư nhân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua; đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf114p bigdargon02 10-11-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Chất lượng cho vay lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay lĩnh vực cho vay ngân hàng xây lắp của NHTM; đồng thời phân tích thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp xây lắp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây giai đoạn 2013-2017, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này tại chi nhánh.

  pdf111p bigdargon01 02-11-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Kinh doanh sản phẩm thời trang gồm có 9 chương, cụ thể: Chương I: Định hướng kinh doanh sản phẩm thời trang; Chương II: Phân tích cơ bản trước khi kinh doanh sản phẩm thời trang; Chương III: Các loại hình, tên, vị trí doanh nghiệp; Chương IV: Hoạt động hỗ trợ sự hiện diện của doanh nghiệp; Chương V: Internet trong kinh doanh sản phẩm thời trang; Chương VI: Quản lý tài trợ và dòng tiền trong kinh doanh sản phẩm thời trang; Chương VII: Kế hoạch marketing trong kinh doanh sản phẩm thời trang; Chương VIII: Hoạt động xúc tiến trong kinh doanh sản phẩm thời trang; Chương IX: Kế hoạch k...

  pdf75p runordie10 09-10-2022 10 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân loại doanh nghiệp
p_strCode=phanloaidoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2