intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
80
lượt xem
17
download

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL, biết được các hoạt động chủ yếu của QTNNL, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHOA KHOAVẬN VẬNTẢI TẢIHÀNG HÀNGKHÔNG KHÔNG GV. TS HUỲNH MINH TRIẾT
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO *********  Ts. Trần Kim Dung, gíao trình QTNNL, NXB thống kê – 2006.  Ts. Nguyễn Ngọc Quân và Ths Nguyễn Văn Điền, giáo trình QTNNL, NXB trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- 2007.  Tải tài liệu học tập: https://sites.google.com/site/eclassdrtriet/h ome/quan-tri-nguon-nhan-luc
 3. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỤCTIÊU MỤC TIÊUCHƯƠNG CHƯƠNG  Hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL.  Biết được các họat động chủ yếu của QTNNL.  Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường.  Bản chất và vai trò của nhà quản trị.
 4. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL  Doanh nghiệp là tập hợp các nguồn lực: • Con người (nhân lực). 1.1 1.1 • Máy móc. KHÁINIỆM KHÁI NIỆM • Kiến thức, khoa học kỹ thuật (công nghệ). • Tiền.  Nhân lực gồm: • Thể lực. • Trí lực.
 5. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL  Nguồn nhân lực: là tất cả các thành viên trong tổ chức sử dụng kiến thức, kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm, hành vi đạo đức,.. để thành lập, phát triển và duy trì doanh nghiệp. “ QTNNL là tất cả các họat động của tổ chức nhằm thu hút, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và gìn giữ một lực lượng lao động phù hợp yêu cầu của tổ chức về cả số lượng và chất lượng ”
 6. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL  QTNNL là công tác quản lý con người trong nội bộ một tổ chức, là sự đối xử của tổ chức đối với lao động. 1.2 PHẠM VI  QTNNL chịu trách nhiệm đưa con người vào tổ chức giúp cho họ thực hiện công việc, thù lao lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 7. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL • Thành lập tổ chức, giúp tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường. 1.3 • Phát triển nguồn nhân lực làm tăng VAI TRÒ năng suất. • Quản lý nguồn lực khác hiệu quả. • Tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
 8. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL • Sử dụng hiệu quả NNL nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. • Củng cố và duy trì số lượng và chất lượng 1.4 lao động. MỤC TIÊU • Tạo điều kiện môi trường làm việc cho nhân viên. • Xây dựng mối quan hệ tốt giữa nhân viên và người quản lý, tạo đặc thù cho DN.
 9. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 2. TÍNH 2. TÍNH KHOA KHOA HỌC HỌC VÀ VÀ NGHỆ NGHỆ THUẬT THUẬT CỦA CỦA QTNNL QTNNL  Là hệ thống các kiến thức, nguyên TÍNHKHOA TÍNH KHOA tắc và phương pháp khoa học được HỌC HỌC đúc kết và kiểm nghiệm qua thực tế. TÍNHNGHỆ TÍNH NGHỆ Là cách thức vận dụng linh hoạt kiến THUẬT THUẬT thức, phương pháp, kỹ năng QTNL vào thực tế.
 10. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 3. CÁC 3. CÁCHOẠT HOẠTĐỘNG ĐỘNG CỦA CỦAHĐNNL: HĐNNL: Nhóm chức năng thu hút NNL: • Hoạch định NNL • Phân tích và thiết kế công việc • Thu hút, tuyển dụng và bố trí nhân lực  Nhóm chức năng đào tạo và phát triển NNL: • Có 2 loại: đào tạo mới và đào tạo lại • Huấn luyện và đào tạo nhân viên • Hướng nghiệp cho nhân viên  Nhóm chức năng duy trì NNL: • Đánh giá hiệu quả công việc • Xây dựng và quản lý hệ thống tiền lương • Quan hệ xã hội
 11. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 4.TÁC 4. TÁCĐỘNG ĐỘNGCỦA CỦAMÔI MÔI TRƯỜNG TRƯỜNGĐẾN ĐẾNHĐNNL HĐNNL Có 4 nguồn thay đổi tới các hoạt động QTNNL: • Môi trường vật chất và môi trường kinh tế. • Môi trường công nghệ- kỹ thuật và thông tin. • Môi trường chính trị. • Môi trường văn hóa- xã hội.
 12. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 4. TÁC 4. TÁCĐỘNG ĐỘNGCUẢ CUẢ MÔI MÔITRƯỜNG TRƯỜNGĐẾN ĐẾNHĐNNL HĐNNL a. Môi trường bên trong b. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp: doanh nghiệp: • Mục tiêu và chiến lược của • Kinh tế- chính trị doanh nghiệp. • Dân số- lực lượng lao động • Quy mô và cơ cấu tổ chức • Văn hóa- xã hội của doanh nghiệp. • Pháp luật • Văn hóa của doanh nghiệp • Khoa học- công nghệ • Công nghệ của doanh • Khách hàng nghiệp. • Đối thủ cạnh tranh.
 13. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 5.CƠ 5. CƠCẤU CẤUTỔ TỔCHỨC CHỨCPHÒNG PHÒNG NHÂN NHÂNSỰ SỰ Công ty nhỏ: CHỦ TỊCH Giám đốc  Giám đốc Giám đốc Giám đốc tài chính Sản xuất NNL Marketing Trợ lý giám đốc Trợ lý  Trợ lý NNL Nhân sự Quản trị (Nguồn: Human resource management, Wendell E.French, Houghton Mihlin Comp:1994, page.14)
 14. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 5.CƠ 5. CƠCẤU CẤUTỔ TỔCHỨC CHỨCPHÒNG PHÒNG NHÂN NHÂNSỰ SỰ  Công ty lớn: CHỦ TỊCH Phó chủ tịch Phó chủ tịch Phó chủ tịch Phó chủ tịch Tài chính Sản xuất NNL Marketing GĐ GĐ quan hệ GĐ quan hệ GĐ GĐ Thù lao và Lao động Lao động Đào tạo và Tuyển dụng Phúc lợi (pháp chế) (nhân viên) Phát triển (Nguồn: Human resource management, Wendell E.French, Houghton Mihlin Comp:1994, page.14)
 15. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 6.VAI 6. VAITRÒ TRÒCỦACỦAPHÒNG PHÒNGQUẢN QUẢNTRỊ TRỊNNL NNL  Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách.  Phối hợp các trưởng bộ phận thực hiện các họat động  Cố vấn cho các nhà quản trị.  Kiểm tra việc thực hiện các chính sách và thủ tục về quản trị.
 16. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 7.PHẨM 7. PHẨMCHẤT CHẤTCẦN CẦNTHIẾT THIẾTCỦA CỦANHÀ NHÀQUẢN QUẢNTRỊ TRỊNL NL • Công bằng và kiêm quyết. • Ý thức nghề nghiệp. • Sự khéo léo và tài xoay xở. • Người chính trực và trung thực. • Có tinh thần trách nhiệm XH. • Biết quan tâm và cảm thông. • Hiểu về lao động và các giới hạn khác. • Kỹ năng truyền thông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản