intTypePromotion=3

Bài giảng Sinh học 10 bài 19: Giảm phân

Chia sẻ: NGUYEN KIM THI | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
359
lượt xem
45
download

Bài giảng Sinh học 10 bài 19: Giảm phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tổng hợp các nội dung và hấp dẫn trình bày về giảm phân dành cho các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo để nâng cao công tác giảng dạy và học tập. Từ những tư liệu này, học sinh sẽ nắm vững được đặc điểm của các kì trong giảm phân. Từ đó, hiểu được những diễn biến chính ở kì đầu của giảm phân 1 và ý nghĩa của quá trình giảm phân trong việc tạo nên các giao tử khác nhau về tổ hợp NST, cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống. Mong rằng những những tư liệu trong bộ sưu tập sẽ là nguồn tài liệu tham khảo thiết thực cho việc dạy và học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 10 bài 19: Giảm phân

 1. BÀI GIẢNG SINH HỌC LỚP 10 • . .
 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Đây là cấu trúc gì của tế bào? M HÂ MÀNG NHÂN
 3. M H Â I KÌ GIỮA
 4. I M H Â P N CHIA TẾ BÀO PHÂN
 5. I M P H Â N n (NST) TẾ BÀO CON n (NST) 2n (NST) TẾ BÀO CON CÓ SỐ LƯỢNG NST NHƯ n (NST) THẾ NÀO SO VỚI TẾ BÀO MẸ? TẾ BÀO MẸ n (NST) GẢ ĐI MỘT NỬA GIẢM
 6. Quá trình giảm phân gồm những lần phân bào ? nào và nó diễn ra như thế nào? Số lượng nhiễm sắc thể của tế bào con như thế ? nào so tế bào so tế bào mẹ ? Tại sao lại như vậy?
 7. BÀI 19. GIẢM PHÂN Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp và xảy ra ở các cơ quan sinh sản nhưng chỉ có 1 lần nhân đôi AND. Qua giảm phân từ một tế bào ban đầu cho ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa
 8. GIẢM PHÂN 1 KÌ ĐẦU 1 KÌ GIỮA 1 KÌ SAU 1 KÌ CUỐI 1
 9. GIẢM PHÂN 2 KÌ ĐẦU 2 KÌ GIỮA 2 KÌ SAU 2 KÌ CUỐI 2
 10. Kỳ cuối 2 Kỳ sau 2 Kỳ cuối 1 Kỳ giữa 2 và kì đầu 2 Kì sau I Kì đầu 1 Kỳ giữa 1 2n = 4 n=2
 11. I. GIẢM PHÂN 1 Kỳ cuối 1 Kì sau I Kỳ giữa 1 Kì đầu 1 Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I (mỗi nhóm trình bày 1 kì)
 12. 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. GIẢM PHÂN 1 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kỳ cuối 1 Kì sau I Kỳ giữa 1 Kì đầu 1 4 3 2 1 0 5 Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I (mỗi nhóm trình bày 1 kì) 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 13. Giảm phân
 14. I. Giảm phân 1: Gồm có 4 kì: - Kì đầu 1 - Kì giữa 1 - Kì sau 1 - Kì cuối 1 - Trước khi đi vào giảm phân các NST nhân đôi thành NST kép.
 15. 1. Kì đầu 1: - NST kép bắt đôi nhau theo từng cặp tương đồng, các NST dần dần co xoắn lại - Các NST kép đẩy nhau ra từ phía tâm động - Trong quá trình bắt chéo giữa các NST tương đồng có thể có trao đổi các đoạn crômatic cho nhau - Màng và nhân con biến mất, thoi vô sắc hình thành
 16. 2. Kì giữa 1: - NST tập trung thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo. - Thoi vô sắc từ hai cực tế bào đính vào một phía của mỗi NST kép.
 17. 3. Kì sau 1: - Mỗi NST kép trong cặp tương đồng di chuyển theo tơ vô sắc về một cực của tế bào
 18. 4. Kì cuối 1: - NST kép dần dần tháo xoắn - Màng và nhân con dần xuất hiện - Thoi vô sắc tiêu biến - Tế bào chất phân chia cho ra hai tế bào con có số lượng NST kép giảm đi một nữa
 19. II. Giảm phân 2: Gồm có 4 kì: - Kì đầu 2 - Kì giữa 2 - Kì sau 2 - Kì cuối 2 Sau khi kết thúc giảm phân 1 tế bào tiếp tục đi vào giảm phân 2 mà không nhân đôi NST.
 20. Kỳ cuối 2 Kỳ sau 2 Kỳ cuối 1 Kỳ giữa 2 và kì đầu 2 Kì sau I Kì đầu 1 Kỳ giữa 1 2n = 4 n=2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản