intTypePromotion=3

Bài giảng Sinh học 9 bài 10: Giảm phân

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

1
201
lượt xem
31
download

Bài giảng Sinh học 9 bài 10: Giảm phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 9 bài 10: Giảm phân thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 9 bài 10: Giảm phân trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 9 bài 10: Giảm phân

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi : Em hãy trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân ?
 2. BÀI 10: GIẢM PHÂN I- SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN Đọc nội dung SGK/31 → Quá trình giảm phân diễn ra ở loại tế bào nào ? Vào thời kì nào của tế bào ? Quá trình giảm phân gồm mấy lần phân bào? Số kì của mỗi lần phân bào?
 3. BÀI 10: GIẢM PHÂN I- SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN Em hãy cho biết số tế bào con được tạo ra sau quá giảm phân ? Em có nhận xét gì về bộ nhiễm sắc thể (NST) của tế bào sinh dục ban đầu (té bào mẹ) và bộ NST của tế bào con sinh ra ? Sau quá trình giảm phân từ 1 tế bào mẹ ban đầu tạo ra 4 tế bào con .Bộ NST của tế bào con đơn bội (n) có số lượng bằng 1 nửa so với số lượng NST của tế bào mẹ ban đầu . Hình 10: Sơ đồ giảm phân
 4. BÀI 10: GIẢM PHÂN I.SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục mang bộ NST lưỡng bội (2n) ở thời kì chín , qua 2 lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n) có số lượng NST ở tế bào con giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.
 5. BÀI 10: GIẢM PHÂN II- NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST TRONG GIẢM PHÂN I Kì trung gian Các em hãy quan sát quá trình giảm phân I → Thảo luận nhúm và hoàn Kì đầu thành bảng sau: Giảm Kì giữa phân I Kì sau Kì cuối Sơ đồ giảm phân I
 6. II- NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST TRONG GIẢM PHÂN I Các kì giảm phân I Diễn biến cơ bản của NST Kì trung - NST ở dạng sợi mảnh - các NST đơn tự nhân đôi thành NST kép gian dính nhau ở tâm động - Các NST kép xoắn và co ngắn Kì đầu - Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp, bắt chéo, rồi tách nhau ra -NST kép xoắn và co ngắn cự đại, tập Kì giữa trung xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào - Các NST kép trong cặp NST tương Kì sau đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của tế bào. - Các NST nằm gọn trong 2 nhân mới Kì cuối được tạo thành → Hình thành 2 TB con chứa bộ NST đơn bội kép
 7. BÀI 10: GIẢM PHÂN III- NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST TRONG GIẢM PHÂN II Sơ đồ giảm phân II Quan sát quá trình Kì trung gian giảm phân II → Hoàn thành bảng Kì đầu sau: Kì giữa Giảm phân II Kì sau Kì cuối Các tế bào con
 8. BÀI 10: GIẢM PHÂN III. NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST TRONG GIẢM PHÂN II Bảng : Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân II Các kì giảm phân II Diễn biến cơ bản của NST ở các kì Các NST kép (đơn bội) co Kì đầu xoắn lại Các NST kép (đơn bội) tập trung Kì giữa và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào Mỗi Crômatit trong NST kép tách Kì sau nhau ở tâm động tạo thành 2 NST đơn và tiến về 2 cự của tế bào Các NST đơn nằm gọn trong các Kì cuối nhân mới được tạo thành
 9. BÀI 10: GIẢM PHÂN SỰ PHÂN LI ĐỘC LẬP ,TỔ HỢP TỰ DO CỦA CÁC NST TRONG QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN AB AA Trường hợp BB AB 1 Aa AA aa ab Bb BB bb aa bb ab Tế bào Tế bào ban Tế bào ở kì trung con tạo ra đ ầu gian của lần giảm Tế bào ở kì cuối I Ab Trường hợp phân I 2 AA Aa AA aa Ab bb Bb bb BB aB aa BB aB
 10. BÀI 10: GIẢM PHÂN Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân NGUYÊN PHÂN GIẢM PHÂN Xảy ra ở tế bào sinh Xảy ra ở tSinh dục ế dưỡng và tế bào sinh dục bào................. .................. vào thời kì chín sơ khai ....................... Gồm 1 lần phân bào ...................................... Gồm 2 lần phân bào liên ... tiếp Từ 1 tế bào mẹ có bộ Từ 1 tế bào mẹ có bộ NST NST lưỡng bội (2n) tạo lưỡng bội (2n) tạo ra..........4 ra2..........tế bào con có bộ tế bào con có bộ NST giống tế bao mẹ NST .................................. đơn bội (n) bằng 1 nửa ban đầu .... ..................................... bộ NST của mẹ
 11. BÀI 10: GIẢM PHÂN GHI NHỚ Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục mang bộ NST lưỡng bội (2n) ở thời kì chín , qua 2 lần phân bào liên tiếp, tạo ra 4 tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n) ,nghĩa là số lượng NST ở tế bào con giảm đi một nửa so với tế bào mẹ. Những diễn biến cơ bản của NST ở giảm phân I là:Sự tiếp hợp của các NST kép tương đồng ở kì đầu . Tiếp đến kì giữa , chúng tập trung và xếp song song thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào .Sau đó , ở kì sau diễn ra sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các c ặp NST kép tương đồng về 2 cực tế bào , khi kết thúc phân bào , 2 tế bào mới được tạo thành đèu có bộ NST đơn bội kép khác nhau về nguồn gốc . Còn ở giảm phân II, đến kì giữa các NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào . Tiếp theo là kì sau, hai Crômatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn rồi phân li về 2 cực của té bào. Khi kết thúc phân bào , các NST đơn nằm trong nhân của các tế bào con với số lượng n
 12. BÀI 10: GIẢM PHÂN HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học bài và trả lời các câu hỏi SGK tr 33 - Nghiên cứu trước bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản