Bài giảng Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
107
lượt xem
9
download

Bài giảng Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

 1. KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ 1. Cho biêt thí nghiêm, kêt quả thí nghiêm lai ́ ̣ ́ ̣ Hai cặp tinh trang cua Menđen? ́ ̣ ̉ - Lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản. P: vàng, trơn x xanh, nhăn. F1 : vàng, trơn. Cho F1 tự thụ phấn F2 : 9 vàng, trơn; 3 vàng, nhăn; 3 xanh, trơn; 3 xanh, nhăn.
 2. Trả lời câu hoi: ̉ Nhăc lai tỉ lệ phân li từng căp tinh trang ở F2? ́ ̣ ̣ ́ ̣  Vàng 3 ≈ Xanh 1 Trơn 3 ≈ Nhăn 1
 3. Từ kêt quả trên cho ta biêt được điêu ́ ́ ̀ ̀ gi? • Menđen cho răng môi căp tinh trạng do môt nhân ̀ ̃ ̣ ́ ̣ tố di truyên quy đinh ̀ ̣ => Quy ước gen: ̣ Gen A quy đinh hat vang ̣ ̀ ̣ Gen a quy đinh hat xanḥ Gen B quy đinh vỏ trơn ̣ Gen a quy đinh vỏ nhăn ̣
 4. • => kiêu gen (KG) vang, trơn thuân chung: ̉ ̀ ̀ ̉ AABB • => kiêu gen (KG) xanh, nhăn thuân chung: ̉ ̀ ̉ aabb
 5. Sơ đồ lai: • P: Hat vang, trơn X Hat xanh, nhăn ̣ ̀ ̣ • AABB aabb • • • G: AB ab • F1: AaBb • cho F1 lai với nhau • F1: AaBb X AaBb • GF1: AB, Ab, aB,ab; AB, Ab, aB,ab
 6. Để cho 4 loai giao tử F1 phai dị hợp tử ̣ ̉ về 2 căp gen, chung phân li đôc lâp với ̣ ́ ̣ ̣ nhau trong quá trinh phat sinh giao tử ́ ́ (Cac gen tương ứng như A và a, B và b ́ phân li đôc lâp với nhau, con cac gen ̣ ̣ ̀ ́ không tương ứng tổ hợp tự do với nhau). Do đó tao ra 4 loai giao tử là AB, ̣ ̣ Ab, aB, ab
 7. AB Ab aB ab F2 AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb
 8. Cho biêt tai sao F2 lai có 16 tổ hợp tử? ́ ̣ ̣ • Do kêt quả thụ tinh cua 4 loai giao tử đực và ́ ̉ ̣ ́ ̉ cai cua F1
 9. AB Ab aB ab F2 AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb Để xac đinh kiêu gen ở F2 dễ nhân thây ́ ̣ ̉ ̣ ́ và nhanh ta tim theo đường cheo ̀ ́
 10. KH F2 ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ Hat vang, Hat vang, Hat xanh, Hat xanh, trơn nhăn trơn nhăn 1AABB Tỉ lệ KG 2AaBB 1AAbb 1aaBB 1aabb ở F2 2AABb 2Aabb 2aaBb 4AaBb Tỉ lệ KH 9 3 3 1 Ở F2
 11. • + Tai sao cac loai sin san hữu tinh biên dị tổ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ hợp lai phong phu? ̣ ́ + Cho biêt ý nghia cua quy luât phân li đôc ́ ̃ ̉ ̣ ̣ ̣ lâp?
 12.  F2 có sự tổ hợp lai caac1 nhân tố di ̣ ̀ ̀ ̀ ́ truyên ->hinh thanh cac KG khac P ́  Sử dung quy luât phân li đôc lâp có thể ̣ ̣ ̣ ̣ giai thich được ̉ ́
 13. III. Cung cố ̉ • - Menđen đã giai thich kêt quả thí nghiêm cua ̉ ́ ́ ̣ ̉ minh như thế nao? ̀ ̀
 14. ̃ ̣ ́ ̣ Theo Menđen môi căp tinh trang do ̣ ̣ môt căp ……………………… quy ̣ đinh • Khi P khac nhau về 2 căp tinh trang thuân ́ ̣ ́ ̣ ̀ chung tương phan thì tỉ lệ phân tinh đăc trưng ̉ ̉ ́ ̣ ở F2 trong thí nghiêm lai 2 căp tinh trang cua ̣ ̣ ́ ̣ ̉ Menđen la bao nhiêu? • a. 9: 3: 3: 1 b. 3: 3: 1: 1 • c. 1 :1: 1: 1 d. 3: 6: 3: 1 a. :9: 3: 3: 1
 15. • Hoc bai trả lời cac câu hoi trong SGK ̣ ̀ ́ ̉ • Môi nhom chuân bị 2 đông xu ̃ ́ ̉ ̀ • Kẽ bang 6.1 và 6.2 vao vở ̉ ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản