intTypePromotion=3

Bài giảng Sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
254
lượt xem
34
download

Bài giảng Sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

 1. SINH HỌC 9
 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày diễn biến cơ bản của NST qua các kỳ giảm phân?
 3. Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân. Những diễn biến cơ bản của NST Các kì Lần phân bào I Lần phân bào II Kì đầu NST kép co ngắn, các NST kép co lại thấy rõ số NST kép trong cặp tương lượng NST kép (đơn bội). đồng tiếp hợp nhau. Kì giữa Các NST kép tương đồng Các NST kép xếp thành 1 xếp thành 2 hàng ở mặt hàng ở mặt phẳng xích phẳng xích đạo của thoi đạo của thoi phân bào. phân bào. Kì sau Các cặp NST kép tương Từng NST kép tách rời ở đồng phân li độc lập về 2 tâm động thành 2 NST đơn cực của tế bào. phân li về 2 cực của tế bào. Kì cuối Các NST kép nằm trong Các NST đơn nằm trong nhân mới, tạo nên bộ nhân tạo thành bộ NST NST đơn bội (kép). đơn bội.
 4. Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân. Những diễn biến cơ bản của NST Các kì Lần phân bào I Lần phân bào II Kì đầu NST kép co ngắn, các NST kép co lại thấy rõ số NST kép trong cặp tương lượng NST kép (đơn bội). đồng tiếp hợp nhau. Kì giữa Các NST kép tương đồng Các NST kép xếp thành 1 xếp thành 2 hàng ở mặt hàng ở mặt phẳng xích phẳng xích đạo của thoi đạo của thoi phân bào. phân bào. Kì sau Các cặp NST kép tương Từng NST kép tách rời ở đồng phân li độc lập về 2 tâm động thành 2 NST đơn cực của tế bào. phân li về 2 cực của tế bào. Kì cuối Các NST kép nằm trong Các NST đơn nằm trong nhân mới, tạo nên bộ nhân tạo thành bộ NST NST đơn bội (kép). đơn bội.
 5. BÀI 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/. Sự phát sinh giao tử Quan sát Sau khi tế bào con được tạo thànhhình 11 ảm phân qua gi trang 34 SGK chúng tiếp tục phát triển như thế nào ? ? Quá trình phát sinhạo Tế bào con được t tử trải qua những giaothành qua giảm phân quá trình phát triển nào? sẽ phân bào thành giao tử
 6. Bài 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/. Sự phát sinh giao tử Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Sự tạo noãn Sự tạo tinh 2n 2n Nguyên phân Noãn nguyên Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n bào Noãn bào bậc 2n Tinh bào bậc 1 2n 1 Giảm phân 1 Thể cực Noãn bào bậc n n n n Tinh bào bậc 2 thứ 1 2 Giảm phân 2 Thể cực thứ 2 n n n n Trứng n n n n Tinh trùng 1/ Hãy trình bày quá trình phát sinh giao tử ở Động vật? 2/ Kết quả của quá trình phát sinh giao tử?
 7. Bài 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/. Sự phát sinh giao tử Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Sự tạo noãn Sự tạo tinh 2n 2n Nguyên phân Noãn nguyên Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n bào Noãn bào bậc 2n Tinh bào bậc 1 2n 1 -Các tế bào mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra Noãn bào bậc 1 Tinh bào bậc 1
 8. Bài 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/. Sự phát sinh giao tử Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Sự tạo noãn Sự tạo tinh 2n 2n Nguyên phân Noãn nguyên Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n bào Noãn bào bậc 2n Tinh bào bậc 1 2n 1 Giảm phân 1 Thể cực Noãn bào bậc n n n n Tinh bào bậc 2 thứ 1 2 Giảm phân 2 n n n Thể cực Trứng n n n n thứ 2 n Tinh trùng
 9. Bài 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/. Sự phát sinh giao tử Giống nhau: - Các tế bào mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 - Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo ra giao tử Khác nhau: Phát sinh giao tử cái Phát sinh giao tử đực -Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho -Tinh bào bậc 1qua giảm phân 1 cho 2 thể cực thứ1 và noãn bào bậc 2 tinh bào bậc 2 - Noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho - Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho thể cực thứ 2 và 1 tế bào trứng 2 trùng -Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho -Mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 3 thể cực và 1 tế bào trứng tinh trùng
 10. Bài 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/. Sự phát sinh giao tử Giống nhau: - Các tế bào mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần - Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để t ạo ra giao tử Khác nhau: Phát sinh giao tử cái Phát sinh giao tử đực -Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho thể -Tinh bào bậc 1qua giảm phân 1 cho 2 tinh cực thứ1 và noãn bào bậc 2 bào bậc 2 - Noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho thể - Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho 2 cực thứ 2 và 1 tế bào trứng trùng -Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể -Mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh cực và 1 tế bào trứng trùng II/ Thụ tinh
 11. II /. Thụ tinh: n Trứng n Tinh trùng Thụ tinh Hợp tử 2n 1/ Khái niệm thụ tinh? 2/ Bản chất của quá trình thụ tinh?
 12. I/. Sự phát sinh giao tử Sơ đồ phát sinh giao tử ở động vật Sự tạo noãn Sự tạo tinh 2n 2n Nguyên phân Noãn nguyên Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n bào Noãn bào bậc 2n Tinh bào bậc 1 2n 1 Giảm phân 1 Thể cực Noãn bào bậc n n n n Tinh bào bậc 2 thứ 1 2 Giảm phân 2 Thể cực thứ 2 n n n n Trứng n n n n Tinh trùng n Trứng Tinh trùng Thụ tinh 2n Hợp tử
 13. Bài 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/. Sự phát sinh giao tử II/ Thụ tinh - Thụ tinh: là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực và 1 giao tử cái tạo thành hợp tử - Thực chất của quá trình thụ tinh: là sự kết hợp giữa 2 bộ nhân đơn bội(n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội( 2nNST) III/ . Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh:
 14. III/ Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh I/. Sự phát sinh giao tSơ đồ phát sinh giao tử ở động vật ử Sự tạo noãn Sự tạo tinh 2n 2n Nguyên phân Noãn nguyên Tinh nguyên bào 2n 2n 2n 2n bào Noãn bào bậc 2n Tinh bào bậc 1 2n 1 Giảm phân 1 Thể cực Noãn bào bậc n n nn Tinh bào bậc 2 n thứ 1 2 Giảm phân 2 Thể cực thứ 2 n n n n Trứng n n n n Tinh trùng Tinh trùng n Giảm phân và thụ tinh có ý Trứng nghĩa gì đối với các loài sinh Tinh trùng sản hữu tính? Thụ tinh Hợp tử 2n
 15. Bài 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/. Sự phát sinh giao tử II/ Thụ tinh - Thụ tinh: là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực và 1 giao tử cái tạo thành hợp tử - Thực chất của quá trình thụ tinh: là sự kết hợp giữa 2 bộ nhân đơn bội(n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội( 2nNST) III/ . Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh: + Duy trì bộ NST đặc trưng của loài sinh vật +Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hoá
 16. 1 G I Ả M P P H  N N 2 T T H Ụ T I N H 3 L Ư Ỡ N G B Ộ Ô II EM 4 N G U Y Ê N P H H  N Ọ N H C CÂU 5 D D I C H U Y ÊÊ N NÀO? 6 Đ Ơ Ơ N B Ô I QuáĐâyNhnày giúp ttrình ợnhiềucó bộkhaagiaobàoộ ực vàđgiaobội cái trình ờ có trìnhạổ ranàytmà tinh ccủả năngtnày noãnơn tử bào là quá quá t Đây làử ử ực có nguyên ptử đ NST nguyên o Giao bộ NST tử mang b và Giao p đ nhân ủ hnày ử h t giao NST ợ CHÌA KHOÁ B I Ế N D Ị T Ổ H Ợ P
 17. Kiểm tra đánh giá: * Chọn câu trả lời đúng nhất .Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh: a) S ự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái b) Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đơn bội o c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái d) Sự tạo thành hợp tử
 18. HỌC BÀI: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI 1,2,3,4,5 TRANG 36 SGK. ĐỌC MỤC” EM CÓ BIẾT”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản