intTypePromotion=3

Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Chia sẻ: Lê Bảo Ngân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
108
lượt xem
20
download

Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua các bài giảng Tính chất chia hết của một tổng được thiết kế bởi những slide sinh động sẽ là tài liệu hay để quý thầy cô và học sinh tham khảo. Với mục đích giúp học sinh tìm hiểu về mối quan hệ chia hết của một tổng, nắm được hai tính chất chia hết của một tổng và giúp quý thầy cô giáo có nhiều tài liệu để phục vụ cho tiết học nên chúng tôi đã tổng hợp những bài giảng thành bộ sưu tập giúp cho việc học tập và giảng dạy của các học sinh và quý thầy cô được thuận lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

 1. BÀI GIẢNG TOÁN 6
 2. 1) Nhắc lại về quan hệ chia hết Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k. Với a,b ∈ N, b ≠ 0 Kí hiệu a chia hết cho b là: aM b Kí hiệu a không chia hết cho b a b là:
 3. 2) Tính chất 1: 1 a) Viết hai số chia hết cho 6. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không? b) Viết hai số chia hết cho 7. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 7 không?
 4. 2) Tính chất 1: Tổng quát Nếu a Mm và b Mm( a + b) M thì m a Mm và b M ⇒ ( a + b ) M m m ( a , b, m ι N; m 0) Kí hiệu đọc là suy ra (hoặc kéo theo)
 5. 2) Tính chất 1: Hãy tìm ba số chia hết cho 3 ?
 6. 2) Tính chất 1: Chú ý: Với a, b,c, m ∈ N, m ≠ 0 a) a M v m b Mm (a − b)Mm (a ≥ b) à b) a M ; m b Mm v c Mm ( a +b +c ) Mm à
 7. 2) Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó. a Mm; b Mm; c Mm � (a + b + c )Mm
 8. Cho 3 số 12; 40; 60. Xét xem tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 4 không? a) 60 + 12 b) 60 -12 c) 60 + 40 +12 Đáp án: a) 60M4;12M � ( 60 +12 ) M 4 4 (Theo tính chất1) b) 60M 40M � ( 60 − 40 ) M 4; 4 4 (Theo tính chất1) c) 60M 40M 4; 4;12M � ( 60 + 40 +12 ) M (Theo tính chất1) 4 4
 9. 3) Tính chất 2: 2 Thảo luận nhóm: a) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 4 không? b) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 5 không?
 10. 3) Tính chất 2: Tổng quát a Mm và b Mm ⇒ ( a +b ) Mm ( a, b, m ι N; m 0)
 11. 3) Tính chất 2: Chú ý: a) a Mm v b Mm (a − b)Mm à ( a > b) a Mm v b Mm (a − b)Mm à b) a Mm; b Mm v c Mm ( a +b +c ) Mm à
 12. 3) Tính chất 2: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó . a Mm; b Mm; c Mm � (a + b + c )Mm
 13. 4)Luyện tập: 3 Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không? a) 80 +16; b)80 -16; c) 80 +12; d)80 -12; e) 32 + 40 + 24; f) 32 + 40 +12 Đáp án: a) 80M8;16M �( 80 +16 ) M 8 8 b) 80M8;16M �( 80 −16 ) M 8 8 (Theo tính chất1) c) 80M8;12M �( 80 +12 ) M 8 8 (Theo tính chất 2) d) 80M8;12M �( 80 −12 ) M 8 8 e) 32M 40M 24M �( 32 + 40 + 24 ) M 8; 8; 8 8 f) 32M 40M 8; 8;12 M �( 32 + 40 +12 ) M 8 8
 14. 4 Cho ví dụ hai số a và b trong đó: a không chia hết 3 b không chia hết 3 nhưng a + b chia hết cho 3 Ví dụ: a = 13 ( 13 3 ) b = 35 (35 3 ) nhưng a + b = 13 + 35 = 48 (48 3 )
 15. Bài tập : Xét xem câu nào đúng (Đ), câu nào sai(S)? a) Nếu mỗi số hạng của một tổng chia hết cho 6 thì tổng đó chia hết cho 6. Đ b) Nếu mỗi số hạng của một tổng không chia hết cho 6 thì tổng đó không chia hết cho 6. S c) Nếu tổng hai số hạng chia hết cho 5 và một Đ số chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5. d) Trong một tích có một thừa số chia hết cho 9 thì Đ tích đó chia hết cho 9. e)(134.4 +16) M Đ 4 f )(21.8 +17) M S 8 g )(3.100 + 34) M S 6
 16. Kiến thức bài học  Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho y cùng một số thì tổng chia hết số đó. a Mm; b Mm; c Mm � (a + b + c )Mm Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho y một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó . a Mm; b Mm; c Mm � (a + b + c )Mm Trong một tích có một thừa số chia hết cho y một số thì tích đó chia hết cho số đó a.m Mm  Lưu ý: y a Mm ; b Mm nhưng tổng a + b có thể chia hết cho m
 17. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI VỀ NHÀ  Học thuộc lý thuyết f  Xem lại các bài tập đã làm trên lớp f  Bài tập về nhà : f Bài 83; 84; 85; 87; 88; 90 ( SGK - 35, 36 )  Chuẩn bị bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 f
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản