intTypePromotion=1

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 8: Tính chất cơ bản của phép công phân số

Chia sẻ: Lâm Thanh đức | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
128
lượt xem
21
download

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 8: Tính chất cơ bản của phép công phân số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với các bài giảng dành cho tiết học Tính chất cơ bản phép cộng phân số giúp HS có thể xem trước để nắm được nội dung của bài, GV có tài liệu tham khảo soạn bài. Thông qua nội dung bài học, cung cấp cho học sinh những kiến thức căn bản về tính chất của phép cộng phân số, bước dẫu có kĩ năng tính toán phân số cẩn thận để thực hành làm các bài tập trong sách giáo khoa... Mời bạn tham khảo các bài giảng dành cho tiết học Tính chất cơ bản phép cộng phân số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 8: Tính chất cơ bản của phép công phân số

 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: TOÁN 6 – SỐ HỌC
 2. Số học: KIỂM TRA BÀI CŨ So sánh các tổng sau: 1 -2 -2 1 1 - 1� - 5 1 �1 - 5 � - 1) + và + 2) � + � �+ và + � + � 2 3 3 2 � 2 � 6 3 3 �2 6 �
 3. Số học: -3 2 -1 3 5 A= + + + + 4 7 4 5 7 Tính như thế nào cho nhanh nhỉ?
 4. Số học: Tiết 80 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất ?1 Phép cộng số nguyên có những a) Tính chất giao hoán: tính chất gì? a c c a 1) Tính chất giao hoán: + = + b d d b a+b=b+a b) Tính chất kết hợp: 2) Tính chất kết hợp: � c� p a � p� a c (a + b) + c = a + (b + c) � + � = +� + � + � d�q b � q� b d 3) Cộng với 0: c) Cộng với 0: a+0=0+a=a a a a 4) Cộng với số đối: +0=0+ = b b b a + (-a) = 0
 5. Số học: Tiết 80 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất a) Tính chất giao hoán: a c c a Do các tính chất giao hoán và kết + = + hợp của phép cộng, khi cộng nhiều b d d b phân Tính chấthcơđổin của ặc số ta có t ể bả chỗ ho b) Tính chất kết hợp: nhómphépphân sgiúp ita điềbất ? ứ các cộng ố lạ theo u gìc � c� p a � p� a c cách nào sao cho việc tính toán � + � = +� + � + được thuận tiện . � d�q b � q� b d c) Cộng với 0: a a a +0=0+ = b b b
 6. Số học: Tiết 80 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất Ví dụ: Tính tổng: a) Tính chất giao hoán: -3 2 -1 3 5 a c c a A= + + + + + = + 4 7 4 5 7 b d d b Giải: Ta có: -3 -1 2 5 3 b) Tính chất kết hợp: A= + + + + (tc giao hoán) � c� p a � p� a c 4 4 7 7 5 � + � = +� + � + � d � q b � q � = � 3 + - 1 � � + 5 � 3 (tc kết hợp) b d - + 2 + � �� � c) Cộng với 0: �4 4 � � 7 � 5 7 3 a a +0=0+ = a = ( -1 +1) + b b b 5 3 2. Áp dụng =0+ 5 3 (cộng với số 0) = 5
 7. Số học: Tiết 80 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất a) Tính chất giao hoán: ?2 Tính nhanh: a c c a - 2 15 - 15 4 8 + = + B= + + + + b d d b 17 23 17 19 23 b) Tính chất kết hợp: -1 3 -2 -5 � c� p a � p� a c C= + + + � + � = +� + � + 2 21 6 30 � d�q b � q� b d c) Cộng với 0: a a a +0=0+ = b b b 2. Áp dụng
 8. Số học: Tiết 80 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất a) Tính chất giao hoán: a c c a Bài 49 (SGK - 29) + = + 1 b d d b Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 3 b) Tính chất kết hợp: 1 quãng đường, 10 phút thứ hai đi được � c� p a � p� a c 2 4 � + � = + � + � quãng đường, 10 phút cuối đi đượ9 + c � d�q b � q� b d quãng đường. Hỏi sau 30 phút, Hùng đi c) Cộng với 0: a a a được bao nhiêu phần của quãng đường? +0=0+ = b b b 2. Áp dụng
 9. Số học: Tiết 80 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất a) Tính chất giao hoán: Bài 47 (SGK - 29) Tìm năm cách a c c a chọn ba trong bảy số sau đây để khi + = + b d d b cộng lại được tổng là 0: b) Tính chất kết hợp: -1 -1 -1 1 1 1 � c� p a � p� a c , , , 0, , , � + � = +� + � + 6 3 2 2 3 6 � d�q b � q� b d c) Cộng với 0: a a a + 0 +0 + = b b b 2. Áp dụng
 10. Số học: Tiết 20 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Trò chơi ghép hình 1 12 Cắt một miếng bìa hình tròn thành 4 phần không bằng 4 nhau như hình bên. 12 Đố em đặt miếng bìa đã 5 cắt cạnh nhau để được: 12 LUẬT CHƠI: + Chia thành 3 nhóm. 2 + Thời gian: khoảng 5 phút. 12 + Các nhóm ghép các miếng bìa theo đề bài. + Xếp đúng 1 phần được 10 điểm, sai 1
 11. Số học: Tiết 20 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Trò chơi ghép hình 1 12 1 a) hình tròn 4 4 12 5 1 3 1 2 12 = = + 4 12 12 12 1 2 2 12
 12. Số học: Tiết 20 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Trò chơi ghép hình 1 12 1 b) hình tròn 4 2 12 1 6 2 4 5 = = + 12 2 12 12 12 2 12
 13. Số học: Tiết 20 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Trò chơi ghép hình 1 12 7 c) hình tròn 4 12 12 7 2 5 5 = + 12 12 12 12 2 12
 14. Số học: Tiết 20 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Trò chơi ghép hình 1 12 7 c) hình tròn 4 12 12 7 2 5 5 = + 12 12 12 12 2 12
 15. Số học: Tiết 20 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Trò chơi ghép hình 1 12 2 d) hình tròn 4 3 12 5 2 8 5 1 2 12 = = + + 3 12 12 12 12 2 12
 16. Số học: Tiết 20 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Hướng dẫn về nhà -Học thuộc các tính chất cơ bản của phép cộng - Làm tiếp các bài tập 48c, 49, 50, 52, 53 SGK – 29, 30
 17. Số học: Tiết 20 §8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Trò chơi Tìm lời nhận xét của thầy cô về lớp ? Áp dụng tính chất của phép cộng phân số, hãy thực hiện các phép tính sau rồi viết chữ cái tương ứng với kết quả tìm được vào ô tương ứng ở bảng sau, em sẽ tìm được lời nhận xét của thầy cô về lớp.
 18. Số học: Tiết 20 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Trò chơi Tìm lời nhận xét của thầy cô về lớp 6A3 ? 2 7 3 −5 −3 1 −4 H + + H + (−20) + P +2+ 5 8 5 8 8 3 3 −5 1 −6 −1 1 1 −5 8 −2 A + + L + + T + + 11 3 11 6 2 6 21 24 21 1 1 −3 1 2 −3 5 C + + O + + (−30) 3 + (−2) + 8 4 8 3 3 2 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2