intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Sốt xuất huyết dengue - ThS.BS. Dương Hồng phúc

Chia sẻ: Nga Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
166
lượt xem
50
download

Bài giảng Sốt xuất huyết dengue - ThS.BS. Dương Hồng phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sốt xuất huyết dengue được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về lịch sử của sốt xuất huyết dengue; đặc điểm của virus dengue; tính chất của virus dengue; triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, dịch tễ học đối với bệnh sốt xuất huyết dengue.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sốt xuất huyết dengue - ThS.BS. Dương Hồng phúc

 1. SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ThS.BS. Dương Hồng phúc Bộ môn Vi sinh­ Trường Đại học Y Dược – Cần Thơ
 2. GIỚI THIỆU  (Arthropod borne = Arbovirus)  Arbovirus: nhóm virus sinh thái         đặc tính lý hóa khác nhau         truyền bệnh do côn trùng tiết túc          kí sinh ở động vật có xương sống, động vật          không x. sống
 3. Lịch sử  1779: dịch Dengue đầu tiên ở Cairo  1907: bệnh do virus  1944: virus Dengue   Arbovirus  Vùng dịch tễ: nhiệt đới & cận nhiệt đới  Chu kỳ dịch: 10 – 30 năm  Tại VN: ­ 1960: đồng bằng sông Cửu long, ­ 1966: miền Bắc.
 4. Dengue virus Rossman et al. R Kuhn: Purdue  Sợi đơn RNA, sợi đơn, cực dương  Họ Flaviviridae  Giống Flavivirus;  4 type huyết thanh dengue (DEN1­ 4), co ph ản  ứng  cheo.  Hình khối khoảng 20 mặt  Kích thước thay đổi: 45­60 nm.  Có vỏ bọc ngoài chứa Lipoprotein
 5. VIRUS DENGUE Có 4 týp huyết thanh ­ Virus Dengue typ I phân lập 1907 chủng Hawai, New Guinea A, Moshisuki ­ Virus Dengue typ II phân lập 1952 chủng New Guinea B, C, D ­ Virus Dengue typ III  phân lập 1955 ở Philipin chủng H38 ­ Virus Dengue typ IV phân lập 1957 ở Manila chủng H241             tính chất sinh học chung, giống hình ảnh LS, cấu trúc  KN khác nhau
 6. CÁC TÍNH CHẤT CHUNG Sức đề kháng ­ Nhạy cảm: +Ether và desoxycholat, formol.       +Bị bất hoạt 560C – 600C/10 – 30 phút, pH 3.0  và pH>10           +Tia cực tím.    ­ Bền:           + Chịu được pH 7.0 – 8.0  + Bảo tồn nhiều năm: ­700C, đông khô  + ­200C/2 năm, ­40C/vài tháng
 7. CÁC TÍNH CHẤT CHUNG  Nuôi cấy: Trên tế bào phôi gà, thận chuột đất..  Trung gian truyền bệnh:  Aedes aegypti (muỗi vằn)  ± Aedes albopictus  ± Aedes polynesiensis  Có khả năng gây ngưng kết hồng cầu.
 8. * Muỗi vằn Aedes aegypti
 9. * Muỗi Aedes albopictus
 10. * Bệnh SXH DENGUE  Sốt Dengue (SD):   diễn tiến lành tính.  Sốt xuất huyết Dengue (SXHD):  diễn tiến nặng.  Hội chứng sốc Dengue (HCSD)
 11. VIRUS DENGUE - Sau khi maéc beänh, khoâng coù baûo veä cheùo, coù khaû naêng maéc 4 laàn trong ñôøi/ typ Dengue - Khaû naêng ñeà khaùng vôùi caùc typ coøn laïi khi maéc 1 trong 4 typ trong voøng 2 thaùng - Nhieãm 1 trong 4 typ taïo ra mieãn dòch ñoái vôùi virus ñoù coù theå 40 naêm - Coù lieân quan nhoû giöõa caùc khaùng nguyeân  
 12. * Quá trình xâm nhiễm TBKC của Flavivirus
 13. * Sinh bệnh học  Halstead (1980): SXH có shock giả thuyết “Miễn dịch tăng cường” ­ virus  BC đơn nhân ­ (KT  + virus)    thực bào   virus      /TB    chất trung gian  thành mạch:   thấm  sốc
 14. •Sự đáp ứng miễn dịch trong  bệnh SD/SXHD Phâân lập, RT­ MAC­ELISA PCR
 15. * Chẩn đoán theo tiêu chuẩn WHO  Lâm sàng:­ sốt cao ­ xuất huyết ­ gan to ­ shock ( )  Cận lâm sàng: ­ Hct    20% ­ tiểu cầu    100.000/mm3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản