intTypePromotion=1

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

Chia sẻ: LeDuy LeDuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
309
lượt xem
63
download

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Đặc trưng hình học mặt cắt ngang thuộc bài giảng Sức bền vật liệu. Trong chương này trình bày các nội dung sau: giới thiệu, diện tích-momen tĩnh-trọng tâm của hình phẳng, các momen quán tính, công thức chuyển trục song song.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

Chương 4: Đặc<br /> <br /> Trưng Hình Học Mặt Cắt Ngang<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giới Thiệu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các Mômen Quán Tính<br /> <br /> 4<br /> <br /> Công Thức Chuyển Trục Song Song<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giới Thiệu<br /> <br /> P<br /> <br /> P<br /> <br /> x<br /> x<br /> <br /> y<br /> <br /> y<br /> <br /> * Khả năng chịu lực của chi tiết không những phụ thuộc vào hình dáng, kích thước mặt cắt ngang mà còn phụ thuộc vào cách bố trí của mặt cắt ngang.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng<br /> <br /> y<br /> 2.1 Diện tích của hình phẳng<br /> <br /> y<br /> F   dF<br /> F<br /> <br /> dF<br /> <br /> O<br /> 2.2 Mômen tĩnh của hình phẳng - Đối với trục Ox:<br /> <br /> x<br /> <br /> x<br /> <br /> S x   ydF<br /> F<br /> <br /> - Đối với trục Oy:<br /> <br /> S y   xdF<br /> F<br /> <br /> 2<br /> <br /> Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng<br /> <br /> 2.2 Mômen tĩnh của hình phẳng * Mômen tĩnh có thể âm, dương hoặc bằng không * Mômen tĩnh của hình phẳng đối với một trục nào đó bằng không, trục đó được gọi là trục trung tâm. Giao điểm của hai trục trung tâm là trọng tâm hình phẳng.<br /> <br /> dF<br /> <br /> y y<br /> dF<br /> <br /> x<br /> <br /> Sx  Sy  0<br /> <br /> y<br /> <br /> 2<br /> <br /> Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng<br /> <br /> 2.2 Mômen tĩnh của hình phẳng * Gọi C là trọng tâm hình phẳng, các trục Cx0 và Cy0 là hai trục trung tâm y<br /> <br /> S x  y0 dF  0  0   F  S y0   x0 dF  0   F<br /> Ta có<br /> <br /> 0<br /> <br /> y<br /> <br /> y<br /> <br /> y0<br /> dF<br /> <br /> yC<br /> <br /> C<br /> <br /> x0<br /> <br /> x0<br /> <br />  x  xC  x0   y  yC  y0<br /> F F<br /> <br /> O<br /> <br /> xC<br /> <br /> x<br /> <br /> x<br /> <br />  S x   ydF    yC  y0 dF   yC dF   y0 dF<br /> F F<br /> <br />  S x  yC .F  S x0  yC .F<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2