Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 10 - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Chia sẻ: Gnfvgh Gnfvgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
72
lượt xem
21
download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 10 - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 10 Cấu trúc vốn nhằm trình bày về các lý thuyết về cấu trúc vốn, lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu, lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI), lý thuyết M&M - lý thuyết thứ tự ưu tiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 10 - PGS.TS. Trương Đông Lộc

 1. CẤU TRÚC VỐN (CAPITAL STRUCTURE) PGS.TS. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC KHOA KINH TẾ - QTKD, ĐH CẦN THƠ 1
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 10 - Đặt vấn đề - Các lý thuyết về cấu trúc vốn Lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI) Lý thuyết M&M - Lý thuyết thứ tự ưu tiên 2
 3. TẠI SAO XEM XÉT CẤU TRÚC VỐN CÔNG TY? Để thấy ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến: - Chi phí sử dụng vốn - Giá trị công ty - Giá cổ phiếu 3
 4. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA KHI NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CÔNG TY - Giá trị công ty có phụ thuộc vào cấu trúc vốn? - Chi phí sử dụng vốn thay đổi như thế nào khi công ty thay đổi cấu trúc vốn? - Chi phí sử dụng VCSH có quan hệ thế nào đến cấu trúc vốn? - Có 3 lý thuyết về vấn đề này: Lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng Lý thuyết M&M 4
 5. LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU (1) - Có một cấu trúc vốn tối ưu, ở đó: WACC ở mức thấp nhất Giá trị công ty đạt mức tối đa ở cấu trúc vốn tối ưu đó - Công ty có thể sử dụng đòn bẩy tài chính để tạo ra cấu trúc vốn tối ưu. - Quyết định cấu trúc vốn tối ưu là quyết định cấu trúc vốn sao cho cân đối được giữa rủi ro và lợi nhuận và do đó tối đa hoá được giá trị công ty. 5
 6. LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU (2) - Cơ cấu vốn mục tiêu là sự kết hợp giữa nợ, vốn cổ phần ưu đãi và cổ phần thường trong tổng nguồn vốn của công ty theo mục tiêu đề ra. Sử dụng nhiều nợ làm gia tăng rủi ro Sử dụng nhiều nợ dẫn đến lợi nhuận kỳ vọng cao 6
 7. LÝ THUYẾT LN HOẠT ĐỘNG RÒNG (NET OPERATING INCOME - NOI) - Lợi nhuận yêu cầu trên vốn chủ sở hữu (chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu) có tương quan tỷ lệ thuận với tỷ số nợ. - WACC không phụ thuộc vào cấu trúc vốn. - Tổng giá trị doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc vốn. - Không tồn tại một cấu trúc vốn tối ưu 7
 8. Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng rE Chi phí rA vốn rD Đòn bẩy tài chính Giá cổ phiếu Po Đòn bẩy tài chính
 9. LÝ THUYẾT M&M (MODIGLIANI & MILLER) VỀ CẤU TRÚC VỐN CÔNG TY
 10. NHỮNG GIẢ ĐỊNH CỦA LÝ THUYẾT M&M Không có thuế thu nhập doanh nghiệp/Có thuế thu nhập doanh nghiệp Không có chi phí giao dịch Không có chi phí khốn khó về tài chính Thị trường tài chính là hoàn hảo 10
 11. CÁC MỆNH ĐỀ M&M Mệnh đề M&M I: Xem xét mối quan hệ giữa giá trị công ty và cấu trúc vốn Mệnh đề M&M II: Xem xét mối quan hệ giữa chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu và cấu trúc vốn. 11
 12. MỆNH ĐỀ M&M I (KHÔNG CÓ THUẾ) (1) Gỉa sử Công ty A hiện là công ty không có vay nợ. Công ty đang xem xét phát hành trái phiếu để mua lại cổ phiếu của công ty nhằm thay đổi cơ cấu vốn. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty ở hiện tại và sau khi phát hành trái phiếu để mua lại cổ phiếu được trình bày ở bảng 1. 12
 13. MỆNH ĐỀ M&M I (KHÔNG CÓ THUẾ) (2) Bảng 1: Cấu trúc vốn của Công ty A Hiện tại Đề nghị Tài sản ($) 8.000 8.000 Nợ ($) 0 4.000 Vốn chủ sở hữu ($) 8.000 4.000 Lãi suất (%) 10 10 Giá thị trường của CP ($) 20 20 Số cổ phiếu hiện hữu 400 200 13
 14. MỆNH ĐỀ M&M I (KHÔNG CÓ THUẾ) (3) Bảng 2: Kết quả HĐKD ứng với cơ cấu vốn hiện tại Suy thoái Kỳ vọng Tăng trưởng ROA (%) 5 15 25 Lợi nhuận ròng ($) 400 1.200 2.000 ROE (%) 5 15 25 EPS ($) 1 3 5 14
 15. MỆNH ĐỀ M&M I (KHÔNG CÓ THUẾ) (4) Bảng 3: Kết quả HĐKD ứng với cơ cấu vốn đề nghị Suy thoái Kỳ vọng Tăng trưởng ROA (%) 5 15 25 LN trước khi trả lãi ($) 400 1.200 2.000 Lãi vay ($) -400 -400 -400 LN sau khi trả lãi ($) 0 800 1.600 ROE (%) 0 20 40 EPS ($) 0 4 8 15
 16. MỆNH ĐỀ M&M I (KHÔNG CÓ THUẾ) (5) - Nếu như thực tế xãy ra như kỳ vọng, sử dụng đòn bẩy là có lợi cho các cổ đông bởi vì EPS lớn hơn so với trường hợp không sử dụng đòn bẩy. - Nếu kinh tế suy thoái sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ gây ra rủi ro cho các cổ đông (EPS thấp hơn so với trường hợp không sử dụng nợ). - Liệu thay đổi cấu trúc vốn có tốt hơn cho các cổ đông? 16
 17. MỆNH ĐỀ M&M I (KHÔNG CÓ THUẾ) (6) - Modigliani và Miller đã tranh luận thuyết phục rằng công ty không thể thay đổi giá trị công ty bằng cách thay đổi cấu trúc vốn. - Nói một cách khác, không có cấu trúc vốn nào được xem là tối ưu. - Đây là nội dung chính của mệnh đề M&M 1 17
 18. MỆNH ĐỀ M&M I (KHÔNG CÓ THUẾ) (7) - Mệnh đề M&M 1 - Giá trị công ty: Trong điều kiện không có thuế TNDN, giá trị Cty có vay nợ (VL) bằng giá trị Cty không có vay nợ (VU). Nói một cách khác: Giá trị công ty không phụ thuộc vào cấu trúc vốn. Không có cấu trúc vốn nào được xem là tối ưu. 18
 19. MỆNH ĐỀ M&M I (KHÔNG CÓ THUẾ) (8) - Để chứng minh cho mệnh đề 1, chúng ta xem xét 2 phương án đầu tư sau: Phương án A: Mua 100 CP của công ty có vay nợ (công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính) Phương án B: Vay 2.000 USD cùng với 2.000 USD tự có để mua 200 CP của công ty không có vay nợ ở mức giá 20 USD (đòn bẩy tự tạo – homemade leverage). 19
 20. MỆNH ĐỀ M&M I (KHÔNG CÓ THUẾ) (9) Bảng 4: Kết quả đầu tư của 2 phương án Suy thoái Kỳ vọng Tăng trưởng Phương án A EPS của công ty có vay nợ 0 4 8 Lợi nhuận từ đầu tư vào 100 CP 0 400 800 Vốn đầu tư 2.000 2.000 2.000 Phương án B EPS của công ty không vay nợ 1 3 5 Lợi nhuận từ đầu tư vào 200 CP 200 600 1.000 Trừ lãi vay (10%) -200 -200 -200 Lợi nhuận ròng 0 400 800 Vốn đầu tư = 200*20 – 2.000 2.000 2.000 2.000 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản