intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chia sẻ: Estupendo Estupendo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
56
lượt xem
4
download

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 Lý thuyết tài chính nhằm cung cấp hệ thống cơ sở lý luận về tài chính và tiền tệ để lý giải một cách căn bản những hiện tượng tài chính tiền tệ phát sinh trong nền kinh tế và sự tương tác của các sự kiện này với những vấn đề liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

 1. 3/4/2014 Tài chính – Tiền tệ Vũ Hữu Thành - 2014 1. Thông tin giảng viên Giảng viên Ths. Vũ Hữu Thành. Nơi làm việc Khoa Tài chính – Ngân hàng, ĐH Mở Điện thoại 0938077776 Email thanh.vuh@gmail.com Tài chính – Tiền tệ 1
 2. 3/4/2014 2. Mục tiêu chung # 1 # 2 Cung cấp hệ thống cơ sở lý luận về tài chính và tiền tệ để lý giải một cách căn bản những hiện tượng tài chính tiền tệ phát sinh trong nền kinh tế và sự tương tác của các sự kiện này với những vấn đề liên quan. 2.Mục tiêu chung # 1 # 2 Là môn học cơ sở ngành: Cung cấp các kiến thức lý thuyết về tài chính và tiền tệ để làm cơ sở học tốt các môn học chuyên ngành 2
 3. 3/4/2014 3. Mục tiêu cụ thể # 1 # 2 # 3 # 4 Nắm bắt được cơ sở lý luận chung về tài chính: Cơ sở hình thành, bản chất, vai trò, chức năng… C1 3. Mục tiêu cụ thể # 1 # 2 # 3 # 4 Hiểu được hệ thống tài chính, mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống và hoạt động tài chính của một số thành phần quan trọng như: NSNN, Tài chính doanh nghiệp, Trung gian tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, quỹ), Tài chính quốc tế. C1, C2, C3, C5, C6, C11 3
 4. 3/4/2014 3. Mục tiêu cụ thể # 1 # 2 # 3 # 4 Hiểu được các công cụ của tài chính. Cách thức giao dịch các công cụ trên từng loại thị trường tài chính và cách định giá một số chứng khoán nợ thông qua yếu tố lãi suất, thu nhập và một số yếu tố liên quan C4, C8 3. Mục tiêu cụ thể # 1 # 2 # 3 # 4 Lý thuyết căn bản về tiền tệ, lạm phát, hoạt động của ngân hàng trung ương cùng các chính sách tiền tiền tệ và ảnh hưởng của chính sách này tới các biến số của nền kinh tế như lãi suất, lạm phát, đầu tư, GDP… C7, C9, C10 4
 5. 3/4/2014 4. Nội dung môn học Chương 1 Lý thuyết về TC Chương 7 Tiền tệ và HTTT Chương 2 Ngân sách Nhà nước Chương 8 Lãi suất và tín dụng Chương 3 Tài chính DN Chương 9 Lạm phát Chương 4 Thị trường TC Chương 10 NHTW và CSTT Chương 5 Bảo hiểm Chương 11 NH Thương mại Chương 6 Tài chính Quốc tế Tài chính – Tiền tệ 5. Phương pháp học tập Nghiên cứu trước tài liệu Nghe giảng lý thuyết Thảo luận tình huống Thuyết trình nhóm Basic Auditting 5
 6. 3/4/2014 6. Đánh giá môn học 30 Giữa Thuyết trình 20% % kỳ Kiểm tra trên lớp 10% 60% * 70% 100 Trắc nghiệm % 70 Cuối = 42% % kỳ 40% * 70% Tự luận = 28% 4 tín chỉ ~ 60 tiết lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 7. Tài liệu tham khảo 1 2 3 Nhập môn tài Lý thuyết tài Thị trường tài chính – tiền tệ chính – tiền tệ chính PGS. TS Sử PGS. TS Nguyễn PGS. TS Nguyễn Đình Thành Đăng Dờn Minh Kiều NXB Lao động NXB ĐHQG NXB Thống Kê Xã hội Tp.HCM Tài chính – Tiền tệ 6
 7. 3/4/2014 CHƯƠNG 1 Lý thuyết tài chính 1 Lý thuyết tài chính 7
 8. 3/4/2014 Mục tiêu học tập chương 1 Kiến Kỹ thức năng 1. Hiểu được thế nào là tài chính thông qua các kiến thức về các tiền đề, khái niệm, bản chất, chức năng và vai trò của tài chính; 2. Hệ thống tài chính và thành phần cấu thành hệ thống Mục tiêu học tập chương 1 Kiến Kỹ thức năng Phân tích tình huống liên quan tới nội dung của bài học 8
 9. 3/4/2014 Nội dung chính chương 1 I Tổng quan về tài chính II Hệ thống tài chính II Chính sách tài chính quốc gia Chỉ số Năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam 9
 10. 3/4/2014 Thang đo: Phát triển hệ thống tài chính Chỉ số phát triển tài chính – 2012 10
 11. 3/4/2014 Chỉ số phát triển tài chính – 2012 Chỉ số phát triển tài chính – 2012 11
 12. 3/4/2014 Chỉ số phát triển tài chính – 2012 Đánh giá rủi ro quốc gia - Việt Nam 2013 12
 13. 3/4/2014 Đánh giá rủi ro quốc gia - Việt Nam 2013 Đánh giá rủi ro quốc gia - Việt Nam 2013 13
 14. 3/4/2014 Đánh giá rủi ro quốc gia - Việt Nam 2013 Tổng quan về tài chính I Sự hình thành, khái niệm, bản chất, chức năng và vai trò của tài chính 14
 15. 3/4/2014 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Hình thái trao đổi 1: Tiền Hàng đổi hàng đề 1 Phân công LĐ Nền Năng suất kinh tế Chế độ tư lao động Trao đổi PP hiện hàng hữu H-H vật tăng hóa – tiền tệ Nhược điểm của trao đổi: Hàng hóa làm trung gian trao đổi cồng kềnh, có độ bền không cao, không được chấp nhận rộng rãi. Như vậy cần có loại tiền tệ mới thay thế. Tài chính – Tiền tệ 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền Hình thái trao đổi 2: Tiền dấu hiệu giá trị là trung gian trao đổi đề 1 Tiền giấy: Tiền kim Tiền giấy: PP giá Tiền dấu loại Khả hoán trị hiệu giá trị Nền Nhược kinh tế điểm: hàng 1. Sản lượng không đủ đáp ứng; hóa – 2. Giá trị ngày càng lớn; 3. Giá trị thật bị giảm do gian lận hoặc ma sát; tiền tệ 4. Khó phân chia nhỏ giá trị; Tài chính – Tiền tệ 15
 16. 3/4/2014 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền Hình thái trao đổi 2: Tiền dấu hiệu giá trị là trung gian trao đổi đề 1 Tiền giấy Tiền kim Tiền giấy PP giá bất khả loại khả hoán trị hoán Nền Nhược kinh tế điểm: hàng 1. Lượng vàng khai thác được tăng trưởng không nhanh so hóa – với sự tăng trưởng của hàng hóa và dịch vụ được tạo ra; 2. Một số chính phủ đã phát hành thêm những tờ giấy bảo tiền tệ chứng mà không có đủ vàng trong ngân khố; Tài chính – Tiền tệ 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền Hình thái trao đổi 2: Tiền dấu hiệu giá trị là trung gian trao đổi đề 1 Tiền kim Tiền khả Tiền bất PP giá loại hoán khả hoán trị Nền kinh tế Đặc điểm hàng 1. Không mang giá trị thật, mang dấu hiệu giá trị do chính hóa – phủ quy định. 2. Không phụ thuộc vào vàng và không quy đổi ra vàng. tiền tệ 3. Được chấp nhận trong lưu thông do pháp luật và do sự tín nhiệm của người dân Tài chính – Tiền tệ 16
 17. 3/4/2014 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền Quá trình thay đổi từ hình thức phân phối bằng hiện vật sang phân phối bằng giá trị đề 1 Tiền dấu Hóa tệ hiệu giá trị Nền kinh tế PP bằng PP bằng hiện vật giá trị hàng hóa – Giá trị sử tiền tệ dụng Giá trị trao Được biểu hiện bằng giá đổi cả trên thị trường Tài chính – Tiền tệ 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền Quá trình thay đổi từ hình thức phân phối bằng hiện vật sang phân phối bằng giá trị đề 1 Tiền dấu Hóa tệ hiệu giá trị Nền kinh tế PP bằng PP bằng Phân phối Chức năng hiện vật giá trị lần đầu 1. Phương hàng tiện trao đổi hóa – Phân phối 2. Phân chia tiền tệ lại giá trị giá trị Tài chính – Tiền tệ 17
 18. 3/4/2014 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền Quá trình thay đổi từ hình thức phân phối bằng hiện vật sang phân phối bằng giá trị đề 1 Tiền dấu Hóa tệ hiệu giá trị Nền kinh tế PP bằng PP bằng Phân phối Chức năng hiện vật giá trị lần đầu 3. Lưu trữ giá hàng trị hóa – Phân phối 4. Thanh toán tiền tệ lại giá trị trả chậm Tài chính – Tiền tệ 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền đề Tiền dấu Hóa tệ 1 hiệu giá trị Hình thành PP bằng PP bằng và sử dụng hiện vật giá trị quỹ tiền tệ Nền kinh tế hàng 1. Tồn tại nền kinh tế hàng hóa đã giúp cho việc phân phối hóa – thu nhập bằng giá trị được diễn ra tạo tiền đề cho việc tích tiền tệ lũy tài sản. 2. Tồn tại tiền tệ giúp cho quá trình phân phối lần đầu và tái phân phối lại giá trị của hàng hóa dưới hình thức các quỹ tiền tệ. Và đó chính là tiền đề đầu tiên của tài chính Tài chính – Tiền tệ 18
 19. 3/4/2014 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền đề Việc hình thành và sử dụng ngân sách thông qua quyền lực tuyệt đối của Nhà nước 2 Hình thành Nhà và sử dụng nước ngân sách Sự ra đời và tồn tại 1. Bằng quyền lực thống trị đã buộc các chủ thể kinh tế phải đóng góp một phần thu nhập của mình hình thành một của Nhà quỹ tiền tệ tập trung gọi là Ngân sách. nước 2. Nhà nước sử dụng ngân sách phục vụ các nhu cầu chi tiêu như duy trì bộ máy hoạt động, chi đầu tư phát triển Tài chính – Tiền tệ 1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền đề Việc hình thành và sử dụng ngân sách thông qua quyền lực tuyệt đối của Nhà nước 2 Sự ra đời Hình thành các Hình thành và tồn tại Nhà và sử dụng hoạt động phân của Nhà nước ngân sách phối giá trị nước giữa nhà nước và các chủ thể khác trong nền kinh tế. Tài chính – Tiền tệ 19
 20. 3/4/2014 ~ 2. Khái niệm về tài chính Khan và “Tài chính là nghệ thuật và là khoa học quản lý tiền” Jain (2005) Từ điển “Tài chính là việc quản lý tiền” Oxford Từ điển “Tài chính là việc phân bổ các loại tài sản nợ và tài sản có Wikipedia dưới các điều kiện chắc chắn hoặc bất định” Định nghĩa “Tài chính là tổng thể các mối quan hệ phân phối của cải của xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các mục tiêu của các chủ thể trong nền kinh tế trong những điều kiện nhất định” Tài chính – Tiền tệ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2