intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 7: Thị trường tài chính

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
176
lượt xem
8
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 7: Thị trường tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này trang bị cho người học những kiến thức về thị trường tài chính. Các nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm: Khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 7: Thị trường tài chính

  1. 11/9/15 Nội dung 1. Khái niệm và phân loại 2. Thị trường tiền tệ 3. Thị trường vốn 4. Vai trò của thị trường TC Chương12: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1. Khái niệm và phân loại thị trường TC 1. Khái niệm và phân loại thị trường TC Kênh gián tiếp a. Khái niệm: Trung gian TTTC là nơi diễm ra các hoạt động mua bán các loại chứng khoán có giá, nơi gặp gỡ của các nguồn cung cầu về vốn, qua đó hình thành nên giá Vốn tài chính mua và bán các loại chứng khoán, giá cả các loại vốn đầu tư. Vốn Vốn Thị trường Người cho Vốn tài chính Vốn Người đi vay vay www.themegallery . Company Name Kênh trực tiếp c om 1. Khái niệm và phân loại thị trường TC 2. Thị trường tiền tệ b. Phân loại: a. Khái niệm và phân loại: b. Các chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ: - Căn cứ vào thời gian vận động vốn: Thị NHTW, các DN tài chính, các DN phi tài chính, các tổ chức xã hội, cá trường tiền tệ, thị trường vốn nhân - Căn cứ vào cách thức huy động vốn: Thị a. Các công cụ của thị trường tiền tệ: trường công cụ nợ, thị trường công cụ vốn b. Các nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ: - Nghiệp vụ vay và cho vay vốn ngắn hạn - Căn cứ vào cơ cấu tổ chức: Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. - Nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn www.themegallery . Company Name www.themegallery . Company Name c om c om 1
  2. 11/9/15 a. Khái niệm và phân loại thị trường tiền tệ a. Khái niệm và phân loại thị trường tiền tệ - TTTT là nơi mua bán các giấy tờ có giá ngắn hạn, là nơi đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, bao gồm: - TTTT là nơi mua bán các giấy tờ có giá ngắn + Thị trường liên ngân hàng hạn, là nơi đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, bao gồm: + Thị trường liên ngân hàng + Thị trường các công cụ nợ ngắn hạn + Thị trường hối đoái www.themegallery . Company Name Company Name c om a. Khái niệm và phân loại thị trường tiền tệ - TTTT là nơi mua bán các giấy tờ có giá ngắn hạn, là nơi đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, bao gồm: + Thị trường liên ngân hàng Lãi suất BQ liên NH Thời hạn Doanh số (tỷ đồng) (%năm) Qua đêm 4,04 6.244 1 Tuần 4,23 9.792 2 Tuần 4,5 2.117 1 Tháng 4,52 171 Thị trường liên ngân hàng: “Luật chơi” khắc nghiệt 3 Tháng 4,58 730 6 Tháng 4,2 15 Lòng tin đã không còn là tài sản đảm bảo trên thị trường liên ngân 9 Tháng 4,27(*) 35(*) hàng Việt Nam đúng như bản chất vốn có của nó. 12 Tháng Ghi chú (*) tham chiếu ngày 13/3/2015 c. Các công cụ trên thị trường tiền tệ c. Các công cụ trên thị trường tiền tệ - Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng (Negotiable certificates of - Tín phiếu kho bạc (T – bills) deposit) 1. Là các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, - Tín phiếu kho bạc (T – bills) công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; - Thương phiếu (Commercial paper - CP) 2. Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy - Chấp nhận thanh toán của ngân hàng (banker’s acceptances – BAs) định của pháp luật liên quan; - Hợp đồng mua bán lại (Repurchase agreement: Repo) 3. Đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật liên quan; 4. Có thời gian hoạt động tối thiểu là 3 năm; 5. Là thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. www.themegallery . Company Name c om 2
  3. 11/9/15 c. Các công cụ trên thị trường tiền tệ c. Các công cụ trên thị trường tiền tệ - Tín phiếu kho bạc (T – bills) - Hợp đồng mua bán lại (Repurchase agreement: Repo) Tín phiếu Kho bạc Nhà nước là trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dưới một NỘI DUNG REPO VAY THÔNG THƯỜNG năm, do Bộ Tài chính phát hành để bù đắp tạm thời Ngân sách Nhà nước 1.Thẩm định - Chỉ thẩm định về tính pháp lý - Thẩm định về tính pháp lý và và là một công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước điều hành chính cổ phiếu Repo. khả năng trả nợ của khách hàng. sách tiền tệ. - Theo dõi thường xuyên sự - Theo dõi mục đích sử dụng vốn “Theo báo cáo, giá trị giao dịch tự doanh của các ngân hàng thương mại biến động giá cổ phiếu mà vay có hợp lý hay không? chiếm trên 75% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị giao dịch không quan tâm đến mục đích môi giới của các công ty chứng khoán chiếm khoảng 20% và giá trị giao sử dụng số tiền Repo. dịch tự doanh của các công ty chứng khoán khoảng 5%. 2. Quy trình - Đơn giản, nhanh chóng: Nhận - Phức tạp và lâu dài: Nhận hồ sơ hồ sơ khách hàng - Kiểm tra khách hàng - Khách hàng nhận Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia tích cực vào việc giá cổ phiếu Repo - Theo dõi nợ vay - Sử dụng vốn vay - Sau giao dịch trên thị trường tín phiếu.” sự biến động giá cổ phiếu trên khi vay. thị trường. 3. Thời hạn vay - Ngắn hạn - Ngắn, trung và dài hạn www.themegallery . Company Name 4. Nghĩa vụ - Mua lại cổ phiếu đã Repo - Trả nợ vay c om 3. Thị trường vốn a. Khái niệm và phân loại thị trường vốn a. Khái niệm và phân loại: Thị trường vốn là nơi giao dịch các công cụ tài chính b. Các công cụ trên thị trường vốn: có kỳ hạn trên 1 năm, là nơi cung ứng vốn trung và c. Các chủ thể hoạt động trên thị trường vốn: dài hạn cho nền kinh tế, bao gồm: d. Nguyên tắc hoạt động của sở giao dịch chứng khoán: - Thị trường vay nợ trung và dài hạn: thị trường vay thế e. Hệ thống giao dịch: chấp, thị trường tín dụng thuê mua f. Hệ thống thanh toán chứng khoán: - Thị trường chứng khoán: + Thị trường sơ cấp + Thị trường thư cấp: thị trường tập trung và thị trường phi tập trung www.themegallery . Company Name www.themegallery . Company Name c om c om a. Khái niệm và phân loại thị trường vốn a. Khái niệm và phân loại thị trường vốn www.themegallery . Company Name www.themegallery . Company Name c om c om 3
  4. 11/9/15 b. Các công cụ trên thị trường vốn a. Khái niệm và phân loại thị trường vốn Chứng khoán là giấy chứng nhận Ngày 27/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông Chứng khoán có 2 loại báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của MWG. - Chứng khoán có giá: là giấy chứng nhận cho người Theo hồ sơ này, MWG có vốn điều lệ 627 tỷ đồng, tương cầm giữ nó có những quyền nhất định gắn với những ứng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 62,7 triệu đơn vị. tài sản nhất định • Dự kiến giá chào bán cổ phiếu MWG sẽ bằng với giá mà - Chứng khoán không có giá Mekong Capital đã thoái vốn khỏi MWG, tức 85.000 đồng/cổ Trện TTCK người ta giao dịch: cổ phiếu, trái phiếu và phiếu. các chứng khoán dẫn xuất (hợp đồng tương lai, hợp • Nếu tính theo mức giá này, vốn hóa thị trường của MWG khi đồng quyền chọn, chứng quyền, …) lên sàn sẽ đạt hơn 5.300 tỷ đồng. Cổ phiếu: Trái phiếu: www.themegallery . Company Name www.themegallery . Company Name c om c om Cổ phiếu Cổ phiếu là 1 loại chứng khoán xác nhận quyền So sánh sở hữu vốn góp vào công ty cổ phần và quyền CP thường CP ưu đãi được hưởng cổ tức. CP còn được gọi là CK vốn, công cụ vốn Điểm khác Cổ tức phụ thuộc kết Cổ tức cố định trước cơ bản quả kinh doanh của Phân loại: công ty - Căn cứ vào hình thức: CP vô danh và CP ký Quyền của - Được quyền biểu - Không được quyền danh người nắm quyết biểu quyết giữ - Được chia cổ tức sau - Đươc chia cổ tức - Căn cứ vào phương thức góp vốn: CP hiện CPƯĐ trước CPT kim và CP hiện vật - Được hoàn vốn sau - Được hoàn vốn trước CPƯĐ CPT - Căn cứ vào quyền lợi được hưởng: CP ưu đãi và CP thường www.themegallery . Company Name www.themegallery . Company Name c om c om c. Các chủ thể hoạt động trên thị trường vốn Trái phiếu - Người phát hành chứng khoán: có thể là nhà nước hoặc doanh nghiệp Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận - Người đầu tư: là người có vốn nhàn rỗi mua CK 1 khoản nợ của chủ thể phát hành đối với - Công ty chứng khoán: thực hiện việc môi giới chứng người sở hữu trái phiếu. khoán và kinh doanh chứng khoán Người sở hữu trái phiếu được hưởng lợi - Người tổ chức thị trường: là ban điều hành của các tức và được hoàn lại vốn khi trái phiếu đến SGD CK giữ nhiệm vụ tổ chức khâu hoạt động trên thị trường, chuyễn tải những luật lệ của NN vào thị hạn trường Căn cứ vào chủ thể phát hành có: trái - Người điều hòa thị trường: là UBCKNN giữ nhiệm phiếu doanh nghiệp và trái phiếu nhà nước vụ ban hành các luật lệ, tổ chức giám sát hoạt động giao dịch CK www.themegallery . Company Name www.themegallery . Company Name c om c om 4
  5. 11/9/15 i. Nguyên tắc đăng ký giao dịch d. Nguyên tắc hoạt động của Sở GDCK Ở sở giao dịch CK chỉ mua bán các CK được đánh giá là có chất lượng cao . Đó là CK niêm i. Nguyên tắc đăng ký giao dịch yết (CK đã đăng ký) và chứng khoán biệt lệ. ii. Nguyên tắc công khai hóa thông tin: - CK niêm yết là CK của các công ty cổ phần iii . Nguyên tắc đấu giá chứng khoán và thực hiện theo trình tư ưu tiên: hội đủ các tiêu chuẩn niêm yết do sở GDCK đề ra và được niêm yết trên sàn giao dịch. Các tiêu chuẩn niêm yết cơ bản thường là thành tích lợi nhuận, quy mô vốn chủ sở hữu, số lượng cổ đông, mức độ công chúng hóa - CK biệt lệ là loại chứng khoán được miễn giấy phép của sở GDCK, đó là các trái phiếu chính phủ www.themegallery . Company Name www.themegallery . Company Name c om c om ii. Nguyên tắc công khai hóa thông tin - Đảm bảo tính trung thực và trong suốt của thị iii. Nguyên tắc đấu giá CK và thực hiện theo trình tự ưu tiên trường Ở sở GDCK, thời giá chứng khoán được xác lập bằng nhiều phương Yêu cầu: pháp: PP báo giá dò tìm, PP thỏa thuận, PP đấu giá theo các lệnh đặt hàng … - Tổ chức niêm yết phải: Sở GDCK chỉ chọn 1 số loại CK đang có sức hút lón đối với nhà đầu tư + Công bố bảng cáo bạch khi phát hành để thực hiện đấu giá theo các lệnh đặt hàng chứng khoán Ưu tiên: - Ưu tiên giá mua cao, giá bán thấp + Định kỳ phải công bố báo cáo tài chính đã Ưu tiên theo thứ tự thời gian được kiểm toán độc lập xác nhận - - Ưu tiên về khách hàng + Cung cấp thông tin: khi có các sự kiện quan - Ưu tiên về khối lượng trọng đột xuất xảy ra, theo yêu cầu khi có tin - Ưu tiên ngẫu nhiên đồn hoặc có sự biến động giá cả, khối lượng giao dịch www.themegallery . Company Name c om e. Hệ thống giao dịch f. Hệ thống thanh toán chứng khoán Nhà Thị trường - Trung tâm lưu ký chứng khoán Đầu tư thứ cấp Hệ - Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán thống - Khung pháp lý của thị trường chứng khoán đăng ký Công Nhà đầu tư thanh ty có tổ chức toán bù chứng Nhà đầu tư trừ và khoán tư nhân Sở GDCK lưu ký chứng OTC khoán www.themegallery . Company Name www.themegallery . Company Name c om c om 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2