intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội - ThS. Phan Thị Kim Phương

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

105
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về quan niệm công bằng xã hội; mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội; các thước đo bất bình đẳng trong phân phối thu nhập; các mô hình giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong phân phối thu nhập; quan điểm và giải pháp nhằm gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay thông qua bài giảng Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội - ThS. Phan Thị Kim Phương

 1. PHÂN VIỆN CHÍNH CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ  VỚI CÔNG BẰNG XàHỘI NGƯỜI BIÊN SOẠN: Th.s PHAN THỊ KIM PHƯƠNG 1
 2. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ  VỚI CÔNG BẰNG XàHỘI I.       MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ CBXH II.   MỐI QUAN HỆ GIỮA TTKT VỚI CBXH III.   CÁC THƯỚC ĐO BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG  PHÂN PHỐI THU NHẬP IV.   CÁC MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG  BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG PPTN V.  QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GẮN  TTKT   VỚI THỰC HIỆN CBXH  Ở NƯỚC TA  HIỆN NAY 2
 3. I. MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ CBXH 1 Công bằng ngang Kinh  tế  học  2 hiện  Công bằng dọc đại 3
 4. 2. QUAN  CB là giải quyết các vấn đề  NIỆM  theo đúng lẽ phải trong KT,  CT, VH, XH.  VỀ  CBXH  Ở  CB trong KT thể hiện tương  ứng cống hiến & hưởng thụ,  NƯỚC  nghĩa vụ & quyền lợi, LĐ & trả  công TA 4
 5. CB trong phân phối thu nhập 5
 6. 3. Một số nguyên nhân dẫn đến không  công bằng Khách quan 6
 7. 3. Một số nguyên nhân dẫn đến không  công bằng Chủ quan 7
 8. II. MỐI QUAN HỆ GIỮA TTKT VỚI CBXH a. TTKT là điều kiện VC để thực hiện công bằng XH b. Ngược lại CBXH sẽ kích thích TTKT 8
 9. c.  TTKT  là  điều  kiện  cần  để  thực  hiện  CBXH  song  TTKT không tự phát đưa đến CBXH. d.  CBXH  nếu  thái  quá  vào  phúc  lợi  XH  sẽ  kìm  hãm  TTKT 9
 10. Công  Đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả bằng C3 C C2 B C1 A H1 H2 H3 Hiệu quả Đánh đổi giữa CB và hiệu quả. Muốn có CB  hơn phải hy sinh một phần hiệu quả 10
 11. 3. Phải có sự điều tiết của Nhà nước Một số lý do can thiệp của Nhà nước ­Xuất hiện độc quyền ­Ngoại ứng ­Hàng hoá công cộng ­Mất ổn định vĩ mô ­Bất cân xứng giữa nhu cầu và khả năng thu  thập thông tin ­Hàng khuyến dụng, phi khuyến dụng 11
 12. III. CÁC THƯỚC ĐO BẤT BÌNH  ĐẲNG TRONG PPTN 1.  Phương pháp thu nhập    theo nhóm dân cư 2.  Đường cong Lorenz 3.  Hệ số GINI 4.  Các thước đo khác 12
 13. 1.  PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP  THEO NHÓM DÂN CƯ Theo phương pháp này người  ta  chia   người  ta  chia  dân  số  thành  5  nhóm  hoặc  10  nhóm  rồi  sắp xếp trật tự từ thu nhập thấp  nhất  đến  thu  nhập  cao  nhất  sau  đó  so  sánh  các  nhóm  với  nhau  để  thấy mức độ BBĐ. 13
 14. 2. ĐƯỜNG CONG LORENZ (1905)   Đường  cong  Lorenz  là  đường  phản ánh mối quan hệ của % dân  số cộng dồn với % thu nhập cộng  dồn ở các nhóm dân cư khác nhau. 14
 15. Đường cong Lorenz % thu nhập công dồn 100 A 80 60 40 A 20 B 0             20            40          60            80          100 % dân số công dồn15
 16. 3. HỆ SỐ GINI Hệ số Gini là thước đo tổng hợp về mức  độ BBĐ trong PPTN. Gini được tính bằng tỷ  lệ giữa diện tích nằm giữa đường cân bằng  với  đường cong  Lerenz (A) với  toàn bộ diện  tích nằm dưới đường cân bằng (A + B)  16
 17. Đường cong Lorenz % thu nhập công dồn 100 A 80 60 40 A 20 B 0             20            40          60            80          100 % dân số công dồn17
 18. Công thức                                                                                         A                  G = ­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                                     (A  + B) 18
 19. 4. CÁC THƯỚC ĐO KHÁC 4.1. Chỉ số đói nghèo: a) Mức sống tối thiểu, là mức thu nhập trung bình  được coi là cần thiết để đảm bảo duy trì cuộc sống b) Đói: Đói là tình trạng một bộ phận dân cư nghèo  có mức sống dưới mức tối thiểu và thu nhập không đảm  bảo nhu cầu vật chất để duy trì cuộc sống c) Nghèo: (Theo hội nghị về giảm nghèo do ESCAP  tổ chức tại BăngKok tháng 9/1993 đưa ra định nghĩa: Nghèo  là  tình  trạng  bộ  phận  dân  cư  không  được  hưởng  và  thoả  mãn  nhu  cầu  cơ  bản  của  con  người  được xã hội thừa nhận theo trình độ phát triển xã hội và  phong tục tập quán của địa phương 19
 20. 4.2. Chỉ số phát triển xã hội  tổng hợp: Y tế Giáo dục Tệ nạn xã hội... 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2