intTypePromotion=1

Bài giảng Tập huấn đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
307
lượt xem
69
download

Bài giảng Tập huấn đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập huấn đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực tập trung trình bày các vấn đề về đổi mới đồng bộ PPDH, KT, ĐG theo định hướng phát triển năng lực; dạy học theo định hướng phát triển năng lực; kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập huấn đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực

 1. Tập huấn ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Huế, 11/2014
 2. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH PHẦN I ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PPDH, KT, ĐG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC II/ ĐỔI MỚI IV/ ĐỔI MỚI I/ VÀI NÉT VỀ CÁC YẾU TỐ KIỂM TRA, THỰC TRẠNG CƠ BẢN III/ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ DỴ HỌC CỦA CHƯƠNG PPDH KẾT QUẢ TRÌNH HỌC TẬP Huế, 11/2014
 3. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH PHẦN II PHẦN III DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC I. XÁC ĐỊNH II. PHƯƠNG NĂNG LỰC I. ĐỊNH HƯỚNG II. HƯỚNG DẪN PHÁP VÀ CHUNG VỀ KIỂM TRA, BIÊN SOẠN HÌNH THỨC CỐT LÕI VÀ ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI/ BÀI TỔ CHỨC NĂNG LỰC ĐỊNH HƯỚNG TẬP K.TRA, ĐG DẠY HỌC CHUYÊN NĂNG LỰC THEO ĐỊNH HƯỚNG BIỆT MÔN Ở TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ PHỔ THÔNG NĂNG LỰC NĂNG LỰC
 4. PHẦN I ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC
 5. I/ Vài nét về thực trạng DH, KT,ĐG ở trường THPT 1) Những vấn đề đạt được trong việc đổi mới PPDH, KT, ĐG: * Đối với công tác quản lý: Đã triển khai nhiều cuộc hội thảo, nhiều lớp tập huấn, cuộc thi… về đổi mới PPDH, đổi mới SHCM …như: + Đổi mới SHCM dựa trên nghiên cứu bài học; Sử dụng di sản trong dạy học (Hd số 73 ngày 16/1/2013; DH tích hợp, liên môn + Đổi mới hình thức và PP tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá theo ma trận đề thi (CV số 8773 ngày 30/12/2010)… * Đối với đội ngũ giáo viên: - Đa số có nhận thức đúng đắn về đổi mới PPDH, thấy rõ sự cần thiết phải đổi mới và đổi mới đồng bộ PPDH và KT, ĐG - Nhiều GV đã vận dụng được các PPDH, KT, ĐG tích cực; kĩ năng sử dụng TBDH và ứng CNTT trong tổ chức hoạt động DH được nâng cao..
 6. 2) Một số hạn chế trong đổi mới PPDH, KT,ĐG - Hoạt đông đổi mới PPDH đạt hiệu quả chưa cao: + Cơ bản vẫn còn truyền thụ 1 chiều + Nặng về lý thuyết, việc hình thành và rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng giải quyết các tình huống thực tiễn cho HS thông qua việc vận dụng tri thức tổng hợp chưa được quan tâm đúng mức. - Hoạt động KT,ĐG nhiều lúc chưa thật sự chính xác và hiệu quả do: + GV chưa chú trong việc đánh giá thường xuyên và chưa sử dụng nhiều hình thức, PP đánh giá mà chỉ chú trọng đảm bảo cột điểm theo qui định. + Chủ yếu chú ý tái hiện kiến thức và ĐG qua điểm số, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc duy trì PPDH “đọc chép” + Có GV, có nhiều lúc xây dựng ma trận chỉ mang tính hình thức, vẫn còn mang tính chủ quan của người dạy
 7. 3) Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong đổi mới PPDH, KT,ĐG - Nhận thức về sự cần thiết của sự đổi mới… ý thức thực hiện chưa cao - Lí luận về PPDH, KT,ĐG chưa được nghiên cứu và vận dụng một cách có hệ thống - Chỉ chú trọng ĐG cuối kì mà chưa chú trọng đánh giá thường xuyên - Năng lực quản lí, chỉ đạo đổi mới PPDH,KT,ĐG các cấp còn hạn chế; cơ chế, chính sách quản lí chưa khuyến khích được sự tích cực đổi mới PPDH,KT,ĐG của GV - Nguồn lực phục vụ cho quá trình đổi mới PPDH,KT, ĐG vừa thiếu vừa chưa đồng bộ Cần phải đổi mới đồng bộ PPDH, KT, ĐG nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng GD….
 8. II/ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2.1. Chuyển từ chương trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng năng lực 2.1.1. Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học Chương trình “định hướng nội dung” hay “định hướng đầu vào” với đặc điểm cơ bản là chú trọng vào việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học theo các môn học đã được qui định. Người ta chú trọng việc trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học khách quan về nhiều lĩnh vực khác nhau. - Ưu điểm: Truyền thụ hệ thống tri thức khoa học có hệ thống. - Hạn chế: + Chưa chú trọng đầy đủ đến chủ thể người học cũng như đến khả năng ứng dụng tri thức khoa học trong những tình huống thực tiễn + Mục tiêu đưa ra một cách chung chung nên không đảm bảo rõ ràng về việc đạt được chất lượng giáo dục Chương trình này không còn phù hợp
 9. Nội dung chương trình qui định sẵn tri thức Luôn thay đổi, bổ sung nội dung chương trình dạy học lạc hậu so với tri thức hiện đại Nguyên nhân hạn chế của Chủ yếu dựa trên việc kiểm tra khả năng tái hiện tri chương trình thức mà không hướng vào việc vận dụng tri thức định hướng trong thực tiễn nội dung? Sản phẩm giáo dục là những con người mang tính thụ động, khả năng sáng tạo, năng động bị hạn chế
 10. II/ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình GD định hướng năng lực hay dạy học định hướng kết quả đầu ra có đặc điểm là: - Nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc DH, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất, nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong cuộc sống - Tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra. Việc quản lí chất lượng DH chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra” – tức kết quả học tập của HS - Chương trình GD không qui định nội dung DH chi tiết mà qui định kết quả đầu ra mong muốn của quá trình GD, trên cơ sở đó đưa ra những hướng dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, PP, tổ chức và đánh giá kết quả DH nhằm đạt mục tiêu DH. - Ưu điểm là tạo điều kiện quản lí chất lượng đầu ra đã qui định, nhấn mạnh năng lực vận dụng của học sinh - Hạn chế: Nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú trọng đầy đủ đến nội dung DH thì dễ dẫn đến các lỗ hổng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri thức
 11. II/ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI TRONG CH.TRÌNH GD PHỔ THÔNG Bảng so sánh một số đặc trưng cơ bản Nội dung C.Tr định hướng N.dung C.Trình định hướng năng lực So sánh Mục tiêu dạy học được mô K.Quả học tập cần đạt được mô Mục tiêu tả không chi tiết và không tả chi tiết và có thể quan sát, ĐG Giáo dục nhất thiết phải quan sát, được; thể hiện được mức độ đánh giá được tiến bộ của HS một cách liên tục Việc lựa chọn N.dung dựa Lựa chọn những ND nhằm đạt vào k/học chuyên môn, được kết quả đầu ra đã qui định, Nội dung không gắn với các tình gắn với các tình huống thực Giáo dục huống thực tiễn. Nội dung tiễn. Ch. trình chỉ qui định được qui định chi tiết những nội dung chính chứ trong chương trình không qui định chi tiết
 12. II/ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI TRONG CH.TRÌNH GD PHỔ THÔNG Bảng so sánh một số đặc trưng cơ bản Nội dung C.Tr định hướng C.Trình định hướng So sánh nội dung năng lực -GV chủ yếu là người tổ chức, GV là người truyền thụ hỗ trợ HS tự lực và tích cực tri thức, là trung tâm lĩnh hội tri thức; chú trọng khả Phương của quá trình DH. HS năng giải quyết vấn đề, pháp khả năng giao tiếp… tiếp nhận một cách thu dạy học -Chú trọng sử dụng các quan động những tri thức điểm, PP và kĩ thuật DH tích cực, được cung cấp PPDH thông qua thí nghiệm, thực hành
 13. II/ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI TRONG CH.TRÌNH GD PHỔ THÔNG Bảng so sánh một số đặc trưng cơ bản Nội dung C.Tr định hướng N.dung C.Trình định hướng năng lực SS Tổ chức hình thức h.tập đa dạng; Hình thức chú ý các hoạt động xã hội, ngoại Chủ yếu DH lí thuyết dạy học khóa, trải nghiệm sáng tạo, NCK; trên lớp đẩy mạnh ứng dung CNTT và truyền thông trong DH Tiêu chí ĐG dựa vào năng lực Tiêu chí ĐG được XD đầu ra, có tính đến sự tiến bộ ĐG k.quả chủ yếu dựa trên sự ghi trong quá trình h.tập, chú trọng HT của HS nhớ và tái hiện nội dung khả năng vận dụng trong các đã học tình huống thực tiễn
 14. Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học Lựa chọn linh hoạt các phương pháp chung và P. III/ NHỮNG pháp đặc thù trên nguyên tắc “HS tự mình hoàn ĐỊNH HƯỚNG thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng CHUNG, TỔNG dẫn của GV QUÁT VỀ ĐỔI MỚI PPPDH THEO ĐỊNH Lựa chọn hình thức DH phù hợp với PP( cá nhân, HƯỚNG nhóm, học trong lớp, tại thực địa…). Cần có sự PHÁT TRIỂN Chuẩn bị tốt đối với các giờ thực hành, học tại thực NĂNG LỰC địa để đảm bảo y.cầu rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho HS Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị DH ; tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học
 15. IV. ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 1. Định hướng đổi mới KT, ĐG hoạt động học tập của học sinh Đánh giá thường xuyên, định Đánh giá cuối môn, cuối kì sau từng chủ đề, từng khóa nhằm xếp hạng, chương nhằm mục đích phản phân loại hồi điều chỉnh quá trình DH Chuyển từ Chủ yếu đánh giá k. thức, Đ.giá năng lực của người học (năng lực vận dụng, giải quyết) kĩ năng (ghi nhớ, hiểu) Đánh giá từ một hoạt Đánh giá tích hợp vào q.trình động gần như độc lập DH (Đ/giá như là một PPDH) với quá trình dạy học Tăng cường sử dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá
 16. Dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học; yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ (theo định hướng tiếp cận năng lực) của HS Để Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đ/giá định thực hiện kì, giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS, tốt định hướng Giữa đ/giá của nhà trường và đ/giá của gia đình, đổi mới kiểm cộng đồng tra,đánh giá nêu trên cần: Kết hợp giữa đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận Có công cụ đánh giá thích hợp nhằm đ/giá toàn diện, công bằng, trung thực, có khả năng phân loại, giúp GV và HS điều chỉnh kịp thời việc dạy và học
 17. MỘT SỐ DẤU HIỆU KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA NGƯỜI HỌC Tiêu chí so sánh ĐG kiến thức, kĩ năng ĐG năng lực - Xác định việc đạt chuẩn KT, - ĐG khả năng HS vận dụng kiến Mục đích KN theo mục tiêu của chương thức, kĩ năng đã học vào g.quyết chủ yếu nhất trình giáo dục- Đánh giá, xếp các vấn đề thực tiễn cuộc sống hạng giữa những người học - Vì sự tiến bộ của người học so với nhau với chính họ Gắn với nội dung học Gắn với ngữ cảnh học tập Ngữ cảnh tập được học trong nhà Và thực tiễn cuộc sống đánh giá trường của học sinh -Những KT,KN, TĐ ở một - Những KT,KN,TĐ ở nhiều Nội dung môn học- Qui chuẩn theo môn học, nhiều hoạt động đánh giá việc người học có đạt được DG và trải nghiệm của HS hay không nội dung đã học - Quy chuẩn theo mức độ phát triển năng lực của người học
 18. MỘT SỐ DẤU HIỆU KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA NGƯỜI HỌC Tiêu chí S.sánh ĐG kiến thức, kĩ năng ĐG năng lực Câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ - Nhiệm vụ, bài tập trong tình Công cụ trong tình huống hàn lâm huống, bối cảnh thực đánh giá hoặc tình huống thực Thường diễn ra ở những Thời điểm Đánh giá ở mọi thời điểm thời điểm nhất định trong đánh giá trong quá trình dạy học, chú quá trình dạy học, nhất là trọng đánh giá trong khi học trước và sau khi dạy - Năng lực của người học phụ -Năng lực người học phụ thuộc vào độ khó của nhiệm Kết quả thuộc vào số lượng câu hỏi, vụ hoặc bài tập N.vụ hay bài tập đã h. thành. đánh giá - Thực hiện được N. vụ càng -Càng đạt được nhiều đơn khó, càng phức tạp thì được vị kiến thức, KN thì càng xem là năng lực càng cao được xem là năng lực cao
 19. PHẦN II DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
 20. ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN ĐẦU RA VỀ PHẨM CHẤT CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Có tr.nhiệm với Thực hiện nghĩa vụ bản thân, cộng đạo đức, tôn trọng, đồng, đất nước, chấp hành kỉ luật, nhân loại và môi pháp luật trường tự nhiên Tự lực, tự tin, Nhân ái, tự chủ và có tinh khoan dung thần vượt khó Yêu gia đình, Trung thực, tự Phẩm chất trọng, chí công quê hương, đất nước Học sinh THPT vô tư
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2