intTypePromotion=1

Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Tổ chức Index hiệu quả

Chia sẻ: Thiendiadaodien Thiendiadaodien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
1
download

Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Tổ chức Index hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Tổ chức Index hiệu quả. Nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Một sô kiểu truy vấn, đánh chỉ mục (mục tiêu), tổ chức index, tổ chức dữ liệu trên đĩa, chi phí cho Index (tạo, duy trì, sử dụng), “phân tán” dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Tổ chức Index hiệu quả

Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Tổ chức Index hiệu quả<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> trinhvt-fit@mail.hut.edu.vn<br /> Bộ môn Hệ thống thông tin, Viện CNTT&TT<br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> Một sô kiểu truy vấn<br /> Đánh chỉ mục (mục tiêu)<br /> Tổ chức index<br /> Tổ chức dữ liệu trên đĩa<br /> Chi phí cho Index (tạo, duy trì, sử dụng)<br /> “Phân tán” dữ liệu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Một số kiểu truy vấn<br /> <br /> <br /> Truy vấn với điều kiện<br /> chính xác trên khóa<br /> <br /> SELECT balance<br /> FROM accounts<br /> WHERE number = 1023;<br /> <br /> <br /> <br /> Truy vấn với điều kiện<br /> trên thuộc tính bất kỳ<br /> <br /> SELECT balance<br /> FROM accounts<br /> WHERE branchnum = 100;<br /> <br /> <br /> <br /> Truy vấn với điều kiện<br /> trong khoảng<br /> <br /> SELECT number<br /> FROM accounts<br /> WHERE balance > 10000;<br /> SELECT *<br /> FROM employees<br /> WHERE name = „Jensen‟<br /> and firstname = „Carl‟<br /> 3<br /> and age < 30;<br /> <br /> Một số kiểu truy vấn (2)<br /> <br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> Truy vấn lồng nhau<br /> <br /> <br /> <br /> Truy vấn có sắp xếp<br /> <br /> <br /> <br /> Truy vấn nhóm<br /> <br /> <br /> <br /> Truy vấn kết nối<br /> <br /> SELECT *<br /> FROM accounts<br /> WHERE balance = ( select max(balance)<br /> from accounts)<br /> <br /> SELECT *<br /> FROM accounts<br /> ORDER BY balance;<br /> SELECT branchnum, avg(balance)<br /> FROM accounts<br /> GROUP BY branchnum;<br /> SELECT distinct branch.adresse<br /> FROM accounts, branch<br /> WHERE<br /> accounts.branchnum = branch.number<br /> and accounts.balance > 10000;<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Đánh chỉ mục trong CSDL<br /> <br /> Điều kiện<br /> truy nhập<br /> dữ liệu<br /> <br /> index<br /> <br /> {Tuples}<br /> <br /> Bản ghi<br /> Phù hợp<br /> <br /> Khóa tìm kiếm<br /> (Sequential vs. Non sequential)<br /> <br /> 5<br /> <br /> B-Tree<br /> 96<br /> 75 83<br /> <br /> 33 48 69<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> 75 80 81<br /> <br /> 107<br /> <br /> 83 92 95<br /> <br /> 96 98 103 107 110 120<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Các tham số ảnh hưởng đến hiệu năng<br /> <br /> <br /> Số lượng các nút<br /> <br /> <br /> <br /> Kích thước khóa<br /> <br /> <br /> <br /> Độ sâu của cây<br /> <br /> <br /> <br /> Số trang nhớ sử dụng<br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí duy tri (thêm, cập nhật, xóa)<br /> <br /> Hash Index<br /> <br /> <br /> <br /> Hàm băm (hash function)<br /> (key, value)<br /> <br /> Hashed key values<br /> <br /> key<br /> 2341<br /> <br /> Hash<br /> function<br /> <br /> 0<br /> 1<br /> <br /> R1 R5<br /> R3 R6 R9<br /> <br /> R14 R17 R21 R25<br /> <br /> n<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Clustered vs. Unclustered Index<br /> <br /> Index entries<br /> direct search for<br /> data entries<br /> <br /> CLUSTERED<br /> <br /> Data entries<br /> <br /> UNCLUSTERED<br /> <br /> Data entries<br /> (Index File)<br /> (Data file)<br /> <br /> Data Records<br /> <br /> Data Records<br /> <br /> Dense vs. Sparse index<br /> <br /> P1<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> P2<br /> <br /> Pi<br /> <br /> record<br /> record<br /> <br /> record<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2