intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Thông tin và hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) - PGS,TS. Ngô Quang Sơn

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
132
lượt xem
25
download

Bài giảng Thông tin và hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) - PGS,TS. Ngô Quang Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính trong Bài giảng Thông tin và hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) trình bày thông tin là gì, vai trò của thông tin trong quản lý giáo dục. Tăng cưường năng lực và trách nhiệm của các cơ quan và cơ sở giáo dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thông tin và hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) - PGS,TS. Ngô Quang Sơn

 1. THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC (EMIS) PGS. TS Ngô Quang Sơn Viện trưởng, Viện Dân tộc (Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Dân tộc) ỦY BAN DÂN TỘC CHÍNH PHỦ Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 1
 2.  Xin chào tất cả các Thầy, Cô.  Chúng ta sẽ làm việc với nhau 1,5 ngày cho môn này  Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nội dung của môn học theo PHƯƠNG PHÁP CÙNG THAM GIA.  Với môn học này Tôi sẽ đáp ứng: DẠY HỌC THEO NHU CẦU Friday, May 9, 2014 HỆ THỐNG THỤNG TIN QLGD 2
 3.  Tiếp theo đây, tôi sẽ nói câu gì ? Friday, May 9, 2014 HỆ THỐNG THỤNG TIN QLGD 3
 4.  Các Thầy, Cô chờ đợi, mong muốn gì ở môn học này và ở bản thân tôi ? Friday, May 9, 2014 HỆ THỐNG THỤNG TIN QLGD 4
 5. 1. Một số khái niệm về thông tin 2. Hệ thống thông tin và thông tin quản lý 3. Truyền thông trong quản lý 4. Hệ thống thông tin quản lý giáo dục Friday, May 9, 2014 HỆ THỐNG THỤNG TIN QLGD 5
 6. TRẮC NGHIỆM 1. Đồng chí cho biết vị trí của thông tin trong các chức năng quản lý : - Đầu tiên - Trung tâm - Cuối cùng 2. Đồng chí cho biết vai trò của thông tin trong quản lý (phương án đúng nhất) : - Để làm báo cáo và lưưu trữ cho các hoạt động sau này - Để phục vụ cho công tác dạy - học của nhà trưường - Để phục vụ cho các quyết định quản lý 3. Người ta nói : Thông tin là nguồn lực của tổ chức Đồng chí đồng ý với ý kiến đó ? Vì sao Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 6
 7. 4. Theo đồng chí, thông tin trong quản lý giáo dục thưường đưược xuất phát từ những luồng nào ? 5. Đồng chí hãy kể một số loại thông tin (bộ phận thông tin - hệ con) mà đồng chí thưường sử dụng phục vụ cho hoạt động quản lý giáo dục của mình. Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 7
 8. 1. Một số khái niệm về thông tin 1. Khái niệm thông tin, công nghệ thông tin va truyền thông 2. Các đặc trưng cơ bản của thông tin 3. Đo số lưượng và giá trị thông tin 4. Tổ chức các quá trình thông tin Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 8
 9. 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN 1.1. Khái niệm thông tin, công nghệ thông tin va truyền thông 1.1.1. Khái niệm thông tin Tất cả những gì có thể giúp cho con ngưười hiểu đúng về đối tưượng mà hcó quanđưược hiểu u đưược gọnhững trao Thông tin ọ thể tâm đến đề là nội dung i là thông i giữa hệ thống và môi trưường đưược sử dụng đổ tin. nhằm mục đích điều khiển hoạt động của hệ thống đó. Thông tin đưược coi là những tín hiệu mới đưược thu nhận, đưược hiểu và đưược đánh giá là có ích cho việc ra các May 9, 2014t định quảnệlý. thông tin QLGD Friday, quyế H thống 9
 10. 1.1.2. Khái niệm công nghệ thông tin (IT) Năm 1996 1) Công nghệ thông tin là công nghệ ứng dụng cho việc xử lí thông tin. 2) Công nghệ thông tin là thuật ngữ bao gồm tất cả những dạng công nghệ đưược dùng để xây dựng, sắp xếp, biến đổi và sử dụng thông tin trong các hình thức đa dạng của nó. Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 10
 11. 1.1.3. Khái niệm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Năm 2000 1) Là một tổ hợp từ đưược dùng để mô tả phạm vi các công nghệ thu thập, sắp xếp, khôi phục, xử lí, phân tích và truyền thông tin. 2) ICT (ICTs, năm 2003) là công nghệ đòi hỏi cho các quá trình thông tin. Cụ thể là việc sử dụng các máy tính điện tử và các phần mềm để lưưu giữ, sắp xếp, bảo mật, truyền dẫn và khôi phục các thông tin bất cứ đâu, bất cứ Hlúcngnào. QLGD Friday, May 9, 2014 ệ thố thông tin 11
 12. 1.1.4. Những nhận xét chung 1) Các định nghĩa về thông tin 2) Thành phần của thông tin 3) Thông tin trong thế giới vật chất nào (hữu cơ/ vô cơ) ? 4) Thông tin là phạm trù vật chất hay phi vật chất? Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 12
 13. 1.2. Các đặc trưưng cơ bản của thông tin a- Dung lưượng thông tin : phản ánh nhiều về đối tưượng b- Chất lưượng thông tin : phản ánh những mặt bản chất của đối tưượng c- Số lưượng thông tin : đem lại nhiều hiểu biết mới cho ngưười nhận d- Giá trị thông tin : Phản ánh mức độ thoả mãn nhu cầu của ngưười nhận Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 13
 14. 1.3. Đo số lưượng và giá trị thông tin 1.3.1. Độ bất định : Là mức độ khó xác định trạng thái của hệ thống 1.3.2. Entrôpi - Lưượng tin Độ đa dạng của các phần tử trong hệ thống thông tin : V = log2n (bit) Biểu thức Shannon : n H(X) = -∑ Pilog2Pi (bit) i=1 Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 14
 15. 1.4. Tổ chức các quá trình thông tin 1.4.1. Thu thập thông tin 1.4.2. Xử lý thông tin : a) Dữ liệu (Data) b) Chu trình xử lý thông tin c) Xử lý và truyền thông tin : - Mã hoá - Hệ thống truyền thông tin 1.4.3. Bảo quản và tìm kiếm thông tin Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 15
 16. 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ THÔNG TIN QUẢN LÝ 2.1. Khái niệm hệ thống 2.2. Hệ thống thông tin 2.3. Các tính chất và đặc trưưng cơ bản của thông tin quản lý 2.4. Quản lý và thông tin trong quản lý 2.5. Một số hệ thống thông tin quản lý 2.6. Thiết kế, triển khai và vận hành một hệ thống thông tin quản lý Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 16
 17. 2.1. Khái niệm hệ thống 1) Theo quan điểm triết học 2) Theo quan điểm điều khiển học ĐẦU VÀO QUÁ TRÌNH XỬ ĐẦU RA LÝ Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 17
 18. 2.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN Nguồn nhân lực : Ngưười dùng trực tiếp, các chuyên gia Nguồn Điều khiển thực hiện hệ thống Cá tri thức thiết bị, Nhập Xử lý Thông tin khoa vật liệu : h ọc : dữ liệu dữ liệu ra Phần phần cứng, mềm tin thiết bị học, kỹ nghe thuật vẽ, lập biểu nhìn, thiết bị bảng, đồ Lưưu trữ dữ liệu hoạ... in ấn... Nguồn dữ liệu : Các dữ liệu thu thập, các cơ sở Friday, May 9, 2014 dữ liệ QLGD Hệ thống thông tin u 18
 19. 2.3. Các tính chất và đặc điểm cơ bản của thông tin quản lý 2.3.1- Các tính chất cơ bản của thông tin quản lý (1) Tính phù hợp (2) Tính kịp thời (3) Tính tiện lợi 2.3.2- Các đặc điểm của thông tin quản lý (1) Là nguồn lực của tổ chức (2) Thông tin và phản hồi (3) Thông tin là sản phẩm của lao động quản lý (4) Thông tin quản lý gắn liền với quyền lực, quyền uy lãnh đạo Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 19
 20. 2.4. Quản lý và thông tin trong quản lý 2.4.1.Vị trí của thông tin trong quản lý - Trong quản lý có những chức năng gì ? - Để thực hiện các chức năng này có cần thông tin không ? Tại sao ? Cho ví dụ. - Vậy, nếu biểu diễn sơ đồ chức năng quản lý thì thông tin nằm ở đâu ? Friday, May 9, 2014 Hệ thống thông tin QLGD 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản