intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học 12 - Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Trường THPT Trần Hữu Trang)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

47
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học 12 - Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Trường THPT Trần Hữu Trang) với các nội dung các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu; hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; vai trò của con người khi làm việc với hệ cơ sở dữ liệu; các bước xây dựng cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 12 - Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Trường THPT Trần Hữu Trang)

 1. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN HỮU TRANG TIN HỌC 12 Đặng Hữu Hoàng
 2. BÀI 2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Thời gian 2 tiết
 3. CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu.
 4. Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu Thế nào là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu? • Do hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng. • Là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu cho phép ta làm những gì? • Khai báo kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu. • Khai báo các ràng buộc trên dữ liệu.
 5. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Thế nào là ngôn ngữ thao tác dữ liệu? • Là ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin. Các thao tác dữ liệu? • Xem nội dung dữ liệu. • Cập nhật dữ liệu (nhập, sửa, xóa dữ liệu). • Khai thác dữ liệu (sắp xếp, tìm kiếm thông tin). • Kết xuất báo cáo.
 6. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL Nhiệm vụ của nhóm này: * Đảm bảo an ninh, ngăn ngừa truy cập không được phép. * Duy trì tính nhất quán của dữ liệu. * Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời. * Đảm bảo khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm. * Quản lí các mô tả dữ liệu trong CSDL.
 7. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Hệ quản trị CSDL có hai thành phần chính 1. Bộ xử lí truy vấn (bộ xử lí yêu cầu): Có nhiệm vụ tiếp nhận các truy vấn trực tiếp của người dùng và tổ chức thực hiện các chương trình ứng dụng . Nếu không có bộ xử lí truy vấn thì các chương trình ứng dụng không thể thực hiện được và các truy vấn không thể móc nối với các dữ liệu trong CSDL. 2. Bộ quản lí dữ liệu: Việc gắn chương trình với dữ liệu cụ thể chỉ được tiến hành mỗi khi có yêu cầu cụ thể. Cũng giống như nhiều chương trình khác, việc quản lí các file trong CSDL do hệ điều hành thực hiện.
 8. Trình ứng dụng Truy vấn Hệ quản trị CSDL Bộ xử lí truy vấn Bộ quản lí dữ liệu Bộ quản lí file Sơ đồ tương tác của hệ CSDL quản trị CSDL với người dùng và với CSDL
 9. Hệ quản trị CSDL hoạt động như thế nào? • Hệ quản trị CSDL không quản lí và làm việc trực tiếp với CSDL. • Hệ quản trị CSDL chỉ quản lí cấu trúc của các bảng trong CSDL.
 10. Hệ quản trị CSDL đóng vai trò như thế nào? • Cầu nối giữa các truy vấn trực tiếp của người dùng và các chương trình ứng dụng của hệ quản trị CSDL với hệ thống quản lí file của hệ điều hành. • Có vai trò chuẩn bị còn thực hiện chương trình là nhiệm vụ của hệ điều hành.
 11. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI KHI LÀM VIỆC VỚI HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. Người quản trị CSDL: * Là một người hay nhóm người được trao quyền điều hành CSDL Nhiệm vụ của người quản trị CSDL • Quản lí các tài nguyên của CSDL. • Tổ chức hệ thống: phân quyền truy cập cho người dùng, đảm bảo an ninh cho hệ CSDL. • Nâng cấp hệ CSDL: bổ sung, sửa đổi để cải tiến chế độ khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng. • Bảo trì CSDL: thực hiện các công việc bảo vệ và khôi phục hệ CSDL
 12. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI KHI LÀM VIỆC VỚI HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2. Người lập trình ứng dụng: * Là người có nhiệm vụ xây dựng các chương trình ứng dụng hỗ trợ khai thác thông tin từ CSDL trên cơ sở các công cụ mà hệ quản trị CSDL cung cấp. 3. Người dùng: * Là người có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL.
 13. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LiỆU Bước 1: Khảo sát hệ thống • Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lí. • Xác định và phân tích mối liên hệ các dữ liệu cần lưu trữ. • Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. • Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dụng. Bước 2: Thiết kế hệ thống • Thiết kế CSDL. • Lựa chọn hệ quản trị để triển khai. • Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng. Bước 3: Kiểm thử hệ thống • Nhập dữ liệu cho CSDL. • Tiến hành chạy thử các chương trình ứng dụng.
 14. DẶN DÒ 1. Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 _ trang 20 _ sách giáo khoa . 2. Xem trước bài tập và thực hành 1 : TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 15. Thực hiện tháng 08 năm 2008 E_mail: dhhoang03@yahoo.co.uk
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2