Bài giảng Tin học đại cương (Phần 2): Chương 1 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
5
lượt xem
0
download

Bài giảng Tin học đại cương (Phần 2): Chương 1 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học đại cương (Phần 2) - Chương 1: Giải quyết bài toán bằng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về bài toán, quá trình giải quyết bài toán bằng máy tính, các phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính, Phân loại bài toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương (Phần 2): Chương 1 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

Nội dung phần này<br /> <br /> <br /> Phần II:<br /> Giải quyết bài toán<br /> <br /> Chương 1: Giải quyết bài toán bằng máy tính<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khái niệm về bài toán<br /> Quá trình giải quyết bài toán bằng máy tính<br /> Các phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính<br /> Phân loại bài toán<br /> <br /> Chương 2: Thuật toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Định nghĩa thuật toán<br /> Biểu diễn thuật toán<br /> Một số thuật toán thông dụng<br /> Thuật toán đệ quy<br /> Thuật giải heuristic<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung chương này<br /> <br /> <br /> Chương 1:<br /> Giải quyết bài toán bằng máy tính<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1. Khái niệm về bài toán<br /> 1.2. Các bước giải quyết bài toán bằng<br /> máy tính<br /> 1.3. Các phương pháp giải quyết vấn đề<br /> bằng máy tính<br /> 1.4. Phân loại bài toán<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1. Khái niệm về vấn đề và bài toán<br /> <br /> <br /> <br /> Vấn đề rộng hơn bài toán?<br /> Pitago chia vấn đề ra:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Theorema là vấn đề cần được khẳng định đúng-sai<br /> Problema là vấn đề cần tìm giải pháp để đạt được một<br /> mục tiêu xác định từ những điều kiện ban đầu.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Diễn đạt bằng sơ đồ: A  B<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A là giả thiết, điều kiện ban đầu<br /> B là kết luận, mục tiêu cần đạt<br />  là suy luận, giải pháp cần xác định<br /> <br /> <br /> <br /> 1.2. Các bước giải quyết bài toán bằng<br /> máy tính<br /> Bước 1: Xác định vấn đề-bài toán<br /> Bước 2: Lựa chọn phương pháp giải<br /> Bước 3: Xây dựng thuật toán hoặc thuật giải<br /> Bước 4: Cài đặt chương trình<br /> Bước 5: Hiệu chỉnh chương trình<br /> Bước 6: Thực hiện chương trình<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.4. Phân loại bài toán<br /> <br /> 1.3. Các phương pháp giải quyết vấn đề<br /> bằng máy tính<br /> <br /> <br /> Giải quyết vấn đề theo hướng xác định trực tiếp lời<br /> giải<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> xác định trực tiếp lời giải qua thủ tục tính toán hoặc thủ<br /> tục bao gồm một số hữu hạn các thao tác sơ cấp.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bài toán đa thức<br /> Bài toán không đa thức<br /> NP Problems<br /> <br /> Giải quyết vấn đề theo hướng tìm kiếm lời giải<br /> <br /> <br /> <br /> nguyên lý "thử và sai"<br /> các phương pháp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> liệt kê hay vét cạn<br /> thử ngẫu nhiên<br /> quay lui<br /> chia để trị<br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản