intTypePromotion=3

Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
21
lượt xem
4
download

Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học ứng dụng - Bài 3: Nhập môn với SPSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quy trình phân tích dữ liệu, dữ liệu và thang đo, nguyên tắc mã hóa và nhập liệu, làm quen với SPSS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

TIN HỌC ỨNG DỤNG<br /> PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN<br /> CỨU VỚI SPSS<br /> BÀI 3: NHẬP MÔN VỚI SPSS<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Nhập môn SPSS<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Hiểu và áp dụng được quy trình phân tích dữ liệu<br /> nghiên cứu để giải quyết các bài toán thực tế.<br /> • Hiểu và sử dụng được phần mềm SPSS phục vụ<br /> cho phân tích dữ liệu nghiên cứu.<br /> • Tổ chức và làm việc nhóm xác định nội dung,<br /> mục tiêu đề tài.<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Nhập môn SPSS<br /> <br /> • Các khái niệm cơ bản<br /> • Quy trình phân tích dữ liệu<br /> • Dữ liệu và thang đo<br /> • Nguyên tắc mã hóa và nhập liệu<br /> • Làm quen với SPSS<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Nhập môn SPSS<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Nhập môn SPSS<br /> <br /> QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU<br /> <br /> Xác định<br /> vấn đề<br /> nghiên<br /> cứu<br /> <br /> Thu thập<br /> dữ liệu<br /> <br /> Xử lý dữ<br /> liệu<br /> <br /> Phân<br /> tích dữ<br /> liệu<br /> <br /> Báo cáo<br /> kết quả<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Nhập môn SPSS<br /> <br /> • Yêu cầu:<br /> – Xác định rõ ràng và chính xác mục tiêu, phạm vi, nội<br /> dung nghiên cứu<br /> – Xác định (các) biến số cần phân tích, dự báo<br /> <br /> • Kết quả:<br /> – Giúp việc thu thập dữ liệu hiệu quả, chính xác<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> THU THẬP DỮ LIỆU<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Nhập môn SPSS<br /> <br /> • Yêu cầu:<br /> – Xác định phạm vi tổng thể nghiên cứu, đơn vị điều tra,<br /> đơn vị báo cáo<br /> – Xác định mẫu quan sát phục vụ cho suy diễn thống kê<br /> (suy diễn quy nạp)<br /> <br /> • Kết quả:<br /> – Dữ liệu thu thập đáp ứng mục tiêu, phạm vi, nội dung<br /> nghiên cứu<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> XỬ LÝ DỮ LIỆU<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Nhập môn SPSS<br /> <br /> • Yêu cầu:<br /> – Lưu trữ dữ liệu trên máy tính một cách hợp lý, đầy đủ<br /> và chính xác<br /> – Loại bỏ các sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu và<br /> nhập liệu vào máy tính<br /> <br /> • Kết quả:<br /> – Dữ liệu đầy đủ, chính xác, sẵn sàng cho việc phân tích<br /> thống kê<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHÂN TÍCH DỮ LIỆU<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Nhập môn SPSS<br /> <br /> • Yêu cầu:<br /> – Khám phá ý nghĩa thống kê của dữ liệu nghiên cứu<br /> – Xây dựng mô hình tương quan giữa các biến nghiên<br /> cứu liên quan đến các vấn đề kinh tế, xã hội trong<br /> tương lai<br /> <br /> • Kết quả:<br /> – Kết quả phân tích là chứng cứ thống kê có cơ sở cho<br /> việc hiểu biết, gia tăng tri thức và ra quyết định<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> BÁO CÁO KẾT QUẢ<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Nhập môn SPSS<br /> <br /> • Yêu cầu:<br /> – Phản ánh kết quả phân tích dữ liệu<br /> – Thể hiện tính không chắn chắn của nghiên cứu do phân<br /> tích mẫu dữ liệu nghiên cứu hạn chế<br /> <br /> • Kết quả:<br /> – Báo cáo chính xác, đầy đủ, khách quan<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản