intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

79
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương 1 Lập sổ kế toán và báo cáo tài chính trên excel nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản nhằm sử dụng được phần mềm MS Excel hỗ trợ cho việc lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

 1. CHƯƠNG 1 LẬP SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL GV: ThS. NGUYỄN THỊ KHIÊM HÒA Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Ngân hàng TP HCM 1 24/04/2012
 2. Liên hệ với giảng viên  Họ tên giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa  Email: khiemhoa@buh.edu.vn  YM_ID: khiemhoa  Website: http://www.khiemhoa.net/ 2 Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM
 3. Mục tiêu  Nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản nhằm sử dụng được phần mềm MS Excel hỗ trợ cho việc lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 3 24/04/2012
 4. Nội dung 1. Tổng quan về hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 2. Tổ chức CSDL kế toán trên Excel 3. Lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT theo hình thức “Sổ nhật k{ chung” 4. Lập sổ kế toán cho các kz kế tiếp và báo cáo tổng hợp cho nhiều kz 4 24/04/2012
 5. Tài liệu tham khảo  *1+ Bùi Văn Dương, Võ Văn Nhị, Đặng Văn Sáng, Nguyễn Ngọc Hiến, Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT trên Excel, Nxb Tài chính, 2007.  [2] VN-GUIDE, Kế toán doanh nghiệp với Excel, Nxb Thống kê, 2007. 5 24/04/2012
 6. I. Tổng quan về hệ thống sổ sách kế toán và BCTC trong doanh nghiệp 1. Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán 2. Báo cáo kế toán 3. Hệ thống tài khoản kế toán 6 24/04/2012
 7. 1. Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán  Sổ kế toán: Là các tờ sổ theo một mẫu nhất định dung để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phƣơng pháp kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ gốc . 7 24/04/2012
 8. Phân loại sổ kế toán  Sổ tổng hợp và sổ chi tiết.  Sổ tờ rời và sổ đóng quyển.  Sổ chi tiết theo nội dung kinh tế.  Sổ ghi chép theo thời gian và theo hệ thống.  Sổ kế toán tổ chức theo kết cấu sổ (kiểu hai bên, kiểu một bên, kiểu nhiều cột, kiểu bàn cờ). 8 24/04/2012
 9. Phƣơng pháp ghi sổ  Đầu kỳ: mở sổ, ghi số dƣ đầu kỳ của các tài khoản.  Trong kỳ: ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở chứng từ gốc theo đúng qui định của hình thức sổ kế toán.  Cuối kỳ: khóa sổ, tính số dƣ cuối kỳ . 9 24/04/2012
 10. Các hình thức sổ kế toán  Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung.  Hình thức sổ kế toán Nhật ký – Sổ cái.  Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ.  Hình thức Kế toán trên máy tính 10 24/04/2012
 11. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung  Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đƣợc ghi vào sổ nhật ký kế toán theo trình tự thời gian, sau đó mới đƣợc ghi vào Sổ Cái theo từng nghiệp vụ.  Các loại sổ sách kế toán :  Sổ Nhật ký chung.  Sổ nhật ký đặc biệt.  Các sổ Cái.  Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 11 24/04/2012
 12. Hình thức kế toán Nhật ký chung 12 24/04/2012
 13. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái  Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế trên cùng một sổ kế toán tổng hợp (Sổ Nhật ký – Sổ cái)  Các loại sổ sách kế toán:  Sổ Nhật ký – Sổ Cái.  Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 13 24/04/2012
 14. Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái 14 24/04/2012
 15. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ  Sử dụng Chứng từ ghi sổ làm căn cứ ghi sổ kế toán tổng hợp.  Các loại sổ chủ yếu  Chứng từ ghi sổ.  Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.  Sổ Cái.  Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 15 24/04/2012
 16. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 16 24/04/2012
 17. Hình thức kế toán trên máy tính  Sử dụng các phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo một trong ba hình thức kế toán đã nêu.  Các loại sổ sách kế toán đƣợc thiết kế phù hợp với hình thức kế toán đƣợc chọn. 17 24/04/2012
 18. Hình thức kế toán trên máy tính 18 24/04/2012
 19. 2. Báo cáo kế toán  Kết quả của công tác kế toán trong một kỳ nhất định, nhằm mục đích cung cấp cho các nhà quản trị thông tin tổng hợp về tình hình, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ (tháng, quý, năm …). 19 24/04/2012
 20. Các loại báo cáo kế toán  Báo cáo quản trị: lập theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản lý tại doanh nghiệp.  Báo cáo tài chính: lập định kỳ, theo mẫu do Nhà nƣớc qui định, phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô và vi mô. 20 24/04/2012
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2