intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tính đa dạng về xu hướng nghệ thuật và cảm quan thẩm mĩ trong Văn học quốc ngữ Việt Nam trước 1945 - PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:51

168
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tính đa dạng về xu hướng nghệ thuật và cảm quan thẩm mĩ trong Văn học quốc ngữ Việt Nam trước 1945 bao gồm những nội dung về những vấn đề chung, sự đa dạng về xu hướng nghệ thuật, cái đẹp và sự đa dạng thẩm mĩ, tương tác thể loại và tương tác thẩm mĩ, cái đẹp và sự đa dạng thẩm mĩ trong cảm quan lãng mạn và hiện thực ở Việt Nam 1930 - 1945, cái đẹp đa dạng trong sáng tác của một số nhà văn 1930 - 1945.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tính đa dạng về xu hướng nghệ thuật và cảm quan thẩm mĩ trong Văn học quốc ngữ Việt Nam trước 1945 - PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

 1. TÍNH ĐA DẠNG VỀ XU HƯỚNG NGHỆ THUẬT VÀ CẢM QUAN THẨM MĨ TRONG VĂN HỌC QUỐC NGỮ VIỆT NAM TRƯỚC 1945 PGS TS Nguyễn Thành Thi ĐHSP TP HCM
 2. 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2. SỰ ĐA DẠNG VỀ XU HƯỚNG NGHỆ THUẬT 3-4. CÁI ĐẸP VÀ SỰ ĐA DẠNG THẨM MĨ . TƯƠNG TÁC THỂ LOẠI VÀ TƯƠNG TÁC THẨM MĨ 4. CÁI ĐẸP VÀ SỰ ĐA DẠNG THẨM MĨ TRONG CẢM QUAN LÃNG MẠN VÀ HIỆN THỰC Ở VN 1930-1945 5. CÁI ĐẸP ĐA DẠNG TRONG SÁNG TÁC CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN 1930-1945
 3. CÂU HỎI: 1) Hiểu biết của anh/ chị về: hiện đại hóa văn học; 2) Cơ sở hình thành và đặc điểm của xu hướng văn học lãng mạn/hiện thực/cách mạng (2) 3) Về mối quan hệ giữa các đặc điểm văn học 1930-1945
 4. 4) Bình luận về đặc điểm: tính phức tạp/ sự phân hóa phức tạp của tình hình phát triển văn học 1930-1945 (2) 5) Từ thực tiễn sáng tác, lý luận - phê bình văn học, bàn về mối quan hệ giữa sự đa dạng về xu hướng nghệ thuật và sự đa dạng thẩm mĩ trong văn học quốc ngữ VN (2)
 5. BÀI TẬP: 1) Bàn về sự đa dạng thẩm mĩ trong văn học quốc ngữ Việt Nam trước 1930 (trên cơ sở liên hệ so sánh với văn học Hán Nôm). 2) Bàn về sự đa dạng thẩm mĩ trong sáng tác của một/ một số tác giả văn xuôi thuộc văn học 1930-1945 (Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng,…)
 6. BÀI TẬP: 3) Bàn về sự đa dạng thẩm mĩ trong sáng tác của một/ một số tác giả Thơ Mới 1932-1945 (Xuân Diệu, ,…) 4) Bàn về sắc điệu của cái bi, cái hài, cái hùng trong Thơ mới 5) Bàn về sắc điệu của cái bi, cái hài, cái hùng trong văn xuôi TLVĐ 6) Bàn về sắc điệu của cái bi, cái hài, cái hùng trong văn xuôi hiện thực chủ nghĩa 1930-1945.
 7. BÀI TẬP: 7) Bàn về sự đa dạng thẩm mĩ trong Vũ Như Tô 8) Bàn về sự đa dạng thẩm mĩ trong Từ ấy và Nhật kí trong tù 9) Sự đa dạng thẩm mĩ nhìn từ các “tuyên ngôn nghệ thuật” của nhà văn thế hệ 1930-1945
 8. 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Nhìn chung về sự phát triển của văn học quốc ngữ VN trước 1945 1.1.1. Quá trình quốc ngữ hóa và hiện đại hóa 1.1.2. Quá trình đại chúng hóa và đa dạng hóa 1.1.3. Từ truyền thống đến hiện đại 1.2. Một số khái niệm liên quan
 9. 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.2. Một số khái niệm liên quan - “tiến trình văn học” -truyền thống và cách tân -phân kì lịch sử tiến trình vh - tính cộng đồng loại hình trong sự phát triển của văn học (CN hiện thực trong văn học Nga, Việt Nam)
 10. 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.2. Một số khái niệm liên quan - “kiểu sáng tác”(PTST), “khuynh hướng”, -“xu hướng”/“trào lưu”, -“trường phái”, -“phương pháp sáng tác”, -“phong cách”/ “dòng phong cách” => “xu hướng nghệ thuật”: 1) trào lưu; 2) hướng đi trong nghệ thuật/tập hợp
 11. 1.2. Một số khái niệm cơ sở “Xu hướng nghệ thuật”: 1)trào lưu: khuynh hướng (nghĩa hẹp): liên kết một nhóm nhà văn cùng chung a) lập trường chính trị-xã hội; b) quan điểm tư tưởng thẩm mĩ; c) quan niệm nghệ thuật về thế giới, con người. 2) khuynh hướng: nghĩa rộng hướng đi trong nghệ thuật/tập hợp lỏng 3) trường phái: nhóm nhà văn đề xướng cương lĩnh sáng tác; có thủ lĩnh mang tầm ảnh hưởng lớn
 12. 1.3. Một số khuynh hướng và trào lưu vh thế giới có ảnh hưởng đến vh Việt Nam a) Những khuynh hướng và trào lưu tiền hiện đại: - Chủ nghĩa cổ điển (Classicism) - Chủ nghĩa tình cảm (sentimentalism) - Chủ nghĩa lãng mạn (Romanticism) - Chủ nghĩa hiện thực (Realism), Chủ nghĩa hiện thực phê phán (Critical Realism)
 13. 1.3. Một số khuynh hướng và trào lưu vh thế giới có ảnh hưởng đến vh Việt Nam b) Những khuynh hướng và trào lưu hiện đại: -Chủ nghĩa tự nhiên (Naturalism) - Chủ nghĩa hiện thực XHCN (Socialist Realism) - Chủ nghĩa tân hiện thực (Neorealism)
 14. c) Những khuynh hướng và trào lưu hiện đại chủ nghĩa: - Chủ nghĩa ấn tượng (Impressionism) - Chủ nghĩa tượng trưng (Symbolism) - Chủ nghĩa vị lai (Futurism) - Chủ nghĩa dada (Dadaism) - Chủ nghĩa siêu thực (Surrealism) - Chủ nghĩa biểu hiện (Expressionism) - Chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism)
 15. d) Những khuynh hướng và trào lưu hậu hiện đại chủ nghĩa: - Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (Magical Realism) - Chủ nghĩa hậu hiện đại (Postmodernism) Câu hỏi: 1)Giải thích khái niệm/cơ sở hình thành 2)Kể tên tác giả tiêu biểu (thế giới) 3)Sự tiếp thu, ảnh hưởng tại Việt Nam
 16. Chủ nghĩa tình cảm (sentimentalism) - Ra đời những năm 50-60 thế kỉ XVIII (Anh – Pháp, Đức, Mỹ) -Đề cao tình cảm, thỏa mãn thực tại được lý tưởng hóa; tính cách và hoàn cảnh ít thay đổi. Không phủ nhận thực tại nhân danh một thế giới mang tính lý tưởng -Chống lại chủ nghĩa duy lý; sùng bái con người tự nhiên, đa cảm nhưng trừu tượng -Thế giới: J.J
 17. 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.4. Một số khái niệm cơ sở - “Cái đẹp” và “cảm hứng/cảm quan thẩm mĩ” - “Cảm quan lãng mạn”/“Cảm quan hiện thực” - “Sự đa dạng thẩm mĩ”/ “đa dạng hóa thẩm mĩ”
 18. Xem xét: a)lập trường chính trị - xã hội; b)quan điểm tư tưởng - thẩm mĩ; c)quan niệm nghệ thuật về thế giới, con người.
 19. 2. SỰ ĐA DẠNG VỀ XU HƯỚNG NGHỆ THUẬT 2.1. Xu hướng văn học và xu hướng nghệ thuật 2.2. Ba trào lưu và tính đa dạng về xu hướng nghệ thuật 2.3. Trào lưu văn học LMCN? 2.4. Trào lưu văn học HTCN? 2.5. Trào lưu văn học Cách mạng?
 20. 2. SỰ ĐA DẠNG VỀ XU HƯỚNG NGHỆ THUẬT Các xu hướng văn học (1930-1945) 1.2.1. Đặc trưng về nguyên tắc tiếp cận hiện thực 1.2.2. Đặc điểm về nội dung, cảm hứng 1.2.3. Đặc điểm về phương thức thể hiện, hình thức nghệ thuật
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2