intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1

Chia sẻ: ViAmman2711 ViAmman2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

30
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán, nguyên tắc cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1

 1. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Biên soạn: Ths Hồ Thị Thanh Ngọc TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 1
 2. Nội dung môn học Chương 1: Những vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán Chương 2: Tổ chức chứng từ kế toán Chương 3: Tổ chức vân dụng hệ thống tài khoản kế toán Chương 4: Tổ chức vân dụng chế độ sổ kế toán Chương 5: Tổ chức hạch toán các yếu tố cơ bản của SXKD Chương 6: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Chương 7: Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 2
 3. Tài liệu tham khảo 1) Thông tư 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 2) ĐH Kinh tế TP HCM, Kế toán tài chính, NXB Thống kế , 2015 3) Website Bộ Tài chính www.mof.gov.vn 4) Website www.tapchiketoan.com 5) Ths Hồ Thị Thanh Ngọc, Bài giảng Môn học Tổ chức hạch toán kế toán, 2015 TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 3
 4. Ghi chú 1) SV hoạt động theo nhóm, mỗi nhóm 2 SV 2) Điểm quá trình là số bình quân điểm các bài thực hành trên lớp và bài tập lớn về sổ sách kế toán 3) Nhóm phải chuẩn bị đầy đủ các loại chứng từ và sổ sách kế toán cho từng buổi học theo yêu cầu của giảng viên. TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 4
 5. Chươn NHỮNG VẤN ĐỀ g1 CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 5
 6. NỘI DUNG • 1.1/ Khái niệm, đối tượng và vai trò • 1.2/ Nguyên tắc cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán. • 1.3/ Nội dung tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 6
 7. 1.1/ KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC HTKT • Khái niệm Tổ chức HTKT là việc thiết lập mối quan hệ giữa đối tượng kế toán và phương pháp kế toán để ban hành chế độ kế toán, tổ chức vận hành chế độ kế toán trong đơn vị TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 7
 8. 1.1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC HTKT Tổ Đối tượng kế toán Chế Thiết độ kế chức lập toán hạch mối trong toán quan Phương pháp kế đơn kế hệ toán vị toán 8
 9. 1.1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC HTKT Đối tượng của tổ chức hạch toán kế toán - Các giai đoạn thực hiện công tác kế toán - Các phần hành kế toán - Bộ máy kế toán TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 9
 10. I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC HTKT Vai trò của tổ chức HTKT: là một phần không thể thiếu trong hệ thống quản lý của đơn vị: + Cung cấp thông tin? + Kiểm tra tình hình? TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 10
 11. 1.2/ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC HTKT Các nguyên tắc cơ bản: - Nguyên tắc phù hợp - Nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả - Nguyên tắc bất kiêm nhiệm TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 11
 12. 1.2. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC HTKT Nguyên tắc phù hợp - Quy mô hoạt động và khối lượng công việc phát sinh. - Đặc điểm ngành và lĩnh vực hoạt động - Đặc điểm tổ chức sản xuất. - Chính sách, chế độ - Phương tiện vật chất và trang thiết bị TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 12
 13. 1.2. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC HTKT Nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả - Phải tổ chức công tác kế toán sao cho vừa gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 13
 14. 1.2/ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC HTKT Nguyên tắc bất kiêm nhiệm: phải tách rời chức năng chuẩn chi, chuẩn thu với chức năng thực hiện thu, thực hiện chi TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 14
 15. 1.3. NỘI DUNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ 1. Tổ chức vận hành hệ thống chứng từ kế toán 2. Tổ chức vận hành hệ thống tài khoản kế toán 3. Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán 4. Tổ chức hạch toán các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh. 5. Tổ chức hệ thống BCTC, BCKTQT 6. Tổ chức bộ máy kế toán TCHTKT- ThS Hồ Thị Thanh Ngọc 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2