intTypePromotion=3

Bài giảng Tổng hợp phân tích lực. ĐK cân bằng chất điểm - Vật lý 10 - GV. L.N.Trinh

Chia sẻ: Lê Ngọc Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
102
lượt xem
25
download

Bài giảng Tổng hợp phân tích lực. ĐK cân bằng chất điểm - Vật lý 10 - GV. L.N.Trinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là những slide bài giảng Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm nhằm giúp các bạn học sinh phát biểu được khái niệm đầy đủ về lực và tác dụng của 2 lực cân bằng lên cùng một vật dựa vào khái niệm gia tốc. Phát biểu được định nghĩa tổng hợp lực, phân tích lực và quy tắc hình bình hành, biết được điều kiện có thể áp dụng phân tích lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng hợp phân tích lực. ĐK cân bằng chất điểm - Vật lý 10 - GV. L.N.Trinh

 1. VẬT LÝ 10 BÀI 9 TỔNG HỢP PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CHẤT ĐIỂM
 2. LỰC. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC 1. NHẮC LẠI VỀ LỰC 2. TỔNG HỢP LỰC 3. PHÂN TÍCH LỰC
 3. 1. NHẮC LẠI VỀ LỰC a. Khái niệm Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng b. Véc tơ lực được biểu diễn bằng một mũi tên: • Gốc của mũi tên là điểm đặt của lực • Phương và chiều của mũi tên là phương và chiều của lực • Độ dài của mũi tên biểu thị độ lớn của lực
 4. ur ur u F1 F2
 5. ur F3 Nêu nhận xét về tác dụng của 2 lực F1, F2 lên vật và tác dụng của lực F3 lên vật.
 6. 2.TỔNG HỢP LỰC. Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như tác dụng của toàn bộ những lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực, các lực được thay thế gọi là các lực thành phần.
 7. Tìm quy tắc tổng hợp lực
 8. 2. TỔNG HỢP LỰC :   a)  Thí nghiệm : F1 A O F2
 9. 2. TỔNG HỢP LỰC :   a)  Thí nghiệm : F1 F A O F2
 10. b) Quy tắc tổng hợp lực Hợp lực của hai lực đồng quy được biểu diễn bằng đường chéo ( kẻ từ điểm đồng quy) của hình bình hành mà hai cạnh là những véc tơ biểu diễn hai lực thành phần. F = F1 + F2
 11. 2. TỔNG HỢP LỰC :    Quy tắc hình bình hành F1 F O F2
 12. 2. TỔNG HỢP LỰC :    Quy tắc đa giác F1 F’2 F O F2
 13. 2. TỔNG HỢP LỰC :    Quy tắc đa giác F2 F3 F4 F1 F O
 14. 3.PHÂN TÍCH LỰC • Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời và gây hiệu quả giống hệt như lực ấy • Phân tích lực là việc làm ngược lại với tổng hợp lực, nó cũng tuân theo quy tắc hình bình hành. • Cần dựa vào điều kiện cụ thể của mỗi bài toán, căn cứ vào tác dụng của lực để chọn phương của các lực thành phần cho thích hợp
 15. VẬN DỤNG TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH LỰC VÀO ĐỜI SỐNG THỰC TẾ. ur ur u F1 ur u r ur u F2 F1 u r P F2 P
 16. F1 F2 F
 17. CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỘ LỚN HỢP LỰC. ur u ur r u 2 2 2 F3 =F1 +F2 F3 = F +2.F1.F2 .cosα+F2 1 2 2 2 ur u α = 90 0 F3 = F +F2 1 F2 α=0 0 F3 = F1 +F2 ur α F3 α = 180 0 F3 = F1 -F2 ur F1
 18. VẬN DỤNG F1 •Tìm hợp lực của 3 lực có độ lớn bằng nhau, nằm trong cùng một mặt phẳng 600 F2 như hình vẽ: o 600 F3
 19. VẬN DỤNG F1 600 o F2 600 F F3
 20. VẬN DỤNG CHỌN 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG Cho 2 lực đồng quy có cùng độ lớn 20 N, góc giữa 2 lực bằng 600 thì độ lớn hợp lực có giá trị bằng: 20 3 20 2 ĐÁP ÁN: CÂU A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản