intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ 10 bài 30: Thực hành - Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Chia sẻ: Trần Minh Châu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
404
lượt xem
48
download

Bài giảng Công nghệ 10 bài 30: Thực hành - Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những bài giảng Thực hành phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi, được chúng tôi tổng hợp với mong muốn giúp bạn đọc tìm kiếm tư liệu phù hợp một cách nhanh nhất. Với mục tiêu giúp cho các thầy cô giáo giảng dạy bài học cho học sinh một cách dể hiểu nhất và chuyển tải nội dung trọn vẹn nhất, giúp học sinh tích cực trong việc tạo khẩu phần ăn cho vật nuôi để áp dụng vào trong thực tế, tính toán và phối hợp được khẩu phần ăn đơn giản cho vật nuôi theo phương pháp đại số và phương pháp hình vuông Pearsom.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ 10 bài 30: Thực hành - Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

 1. BÀI 30 :
 2. Học sinh phải tính toán và phối hợp được khẩu phần ăn đơn giản cho vật nuôi theo phương pháp đại số và phương pháp hình vuông Pearson
 3. NỘI DUNG THỰC HÀNH : 1.Bài tập : Phối hợp hỗn hợp thức ăn có 17 % Protêin cho lợn ngoại nuôi thịt, giai đoạn lợn choai ( từ 20 đến 50kg) từ các loại nguyên liệu : STT Thức ăn Protein(%) Giá (đồng) 1 Ngô 9.0 2500 2 Cám gạo loại 1 13.0 2100 3 Hỗn hợp đậm 42.0 6700 đặc
 4. 2.BÀI GIẢI : a) PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ : -Giả sử ta chọn tỉ lệ Ngô / cám gạo là : 1 / 3. Tỉ lệ Protein có trong hỗn hợp ngô và cám gạo là : [( 9% x1 ) + ( 13% x 3 ) ] : 4 = 12% -Gọi tỉ lệ thức ăn hỗn hợp đậm đặc là x và tỉ lệ hỗn hợp ngô và cám gạo là y Theo đề ra, ta có hệ phương trình : x + y = 100 (kg) 0.42x + 0.12y = 17 (kg) Giải hệ pt, ta được : x = 16.67 (kg) , y = 83.33 (kg) Vậy, khối lượng ngô có trong hỗn hợp là : 83.33 : 4 = 20.83 (kg) Khối lượng cám gạo có trong hỗn họp là : 83.33 – 20.83 = 62.50 (kg) Khối lượng hỗn hợp đậm đặc : 16.67 (kg)
 5. b) PHƯƠNG PHÁP HÌNH VUÔNG PEARSON : -Gọi hỗn hợp 1 là thức ăn hỗn hợp đậm đặc, hỗn hợp 2 là hỗn hợp cám gạo và ngô theo tỉ lệ ngô / cám là 1 / 3, ta có : -Tỉ lệ protein của hỗn hợp 2 là : 12 % HH1: 42 5 5 x 100 : 30 = 16.67(kg) 17 HH2 : 12 25 100 – 16.67 = 83.33(kg) 30 - Vậy, khối lượng ngô có trong hỗn hợp là : 83.33 : 4 = 20.83 (kg) Khối lượng cám gạo có trong hỗn hợp là : 83.33 – 20.83 = 62.50 (kg) Khối lượng hỗn hợp đậm đặc : 16.67 (kg)
 6. c) KIỂM TRA GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ GIÁ THÀNH CỦA HỖN HỢP : Tên thức ăn Khối Protein (%) Giá (Đ) lượng (kg) Ngô 20.83 1.87 52075 Cám gạo 62.50 8.13 131250 HHĐĐ 16.67 7.00 111689 Tổng cộng 100 17.00 295014 Kết Luận : Dùng 20.83kg ngô, 62.50kg cám gạo, 16.67kg h ỗn h ợp đậm đ ặc trộn với nhau để tạo ra 100kg thức ăn hỗn hợp có 17 % protein. Giá thành c ủa 1kg thức ăn hỗn hợp này là : 2950.14đ (Lưu ý, cách tính năng lượng trao đổi của 1kg thức ăn hỗn h ợp tạo thành cũng giống như cách tính giá tiền )
 7. STT THỨC ĂN PROTEIN NĂNG LƯỢNG GÍA (Kcal / kg) TIỀN 1 Bột ngô 9 3300 6000 2 Cám gạo 13 2380 4000 3 Thóc lép 5.3 2000 4000 4 Tấ m 8.4 2789 5000 5 Bột cá 42 2819 10000 6 Rau muống 1.4 275 5000 7 B ắ p cả i 2.2 237 5000 8 Cỏ voi ta 1.9 313 2000 9 Hỗn hợp đđ 40 2800 15000
 8. ( Dành cho học sinh khá giỏi )  BÀI TẬP 1:  BÀI TẬP 2: Hãy phối hợp khẩu phần ăn Phối hợp khẩu phần ăn cho cho gà nuôi giai đoạn từ 1 lợn 40-50kg, tỉ lệ Protein đến 4 tuần tuổi, tỉ lệ trong thức ăn là 15%, với Protein trong thức ăn là các loại thức ăn :Thóc lép, 21%, với các loại thức ăn tấm gạo, cám gạo, hỗn hợp :bột ngô, cám gạo, bột cá, đậm đặc, rau muóng. Biết tỉ cỏ voi ta. Biết tỉ lệ bột ngô/ lệ thóc lép / tấm gạo / cám cám gạo = 1/2 , tỉ lệ thức ăn gạo = 1/1/1 , tỉ lệ thức ăn tinh/ thức ăn thô = 4/1, Tính tinh/ thức ăn thô = 4/1. Tính năng lượng của 1kg thức ăn năng lượng của 1 kg thức hỗn hợp được tạo thành. ăn hỗn hợp được tạo thành.
 9. BÀI TẬP THỰC HÀNH  Bài tập 3:  Bài tập 4 : Phối hợp khẩu phần ăn cho bò Hãy phối hợp khẩu phần ăn sữa có thể trọng 300kg, cho lợn 60kg-90kg từ : cám năng suất sữa 10kg/ngày, gạo loại 1, bột cá loại 1, gồm : cỏ voi ta, bắp cải ủ bột ngô, bộ sắn và rau xanh, hỗn hợp đậm đặc. Tỉ muống, với tỉ lệ : cám/bột lệ Protein trong khẩu phần cá = 1/2 , bột sắn/bột ngô = là 10%. Tỉ lệ bắp cải ủ 4/1, thức ăn tinh / thức ăn xanh và cỏ voi là 1/4. Tính thô = 3/1. năng lượng và giá thành của Tính năng lượng và giá thành 1kg thức ăn hỗn hợp. của 1kg thức ăn hỗn hợp
 10. (DÀNH CHO HỌC SINH KHÔNG GIẢI ĐƯỢC CÁC BÀI TẬP 1, 2 ) Bài tập 5 Bài tập 6 : Hãy phối hợp khẩu phần ăn Phối hợp khẩu phần ăn cho cho gà nuôi giai đoạn từ 1 lợn 40-50kg, tỉ lệ Protein đến 4 tuần tuổi, tỉ lệProtein trong thức ăn là 15%, bởi trong thức ăn là 21%, bởi : :Thóc lép, tấm gạo, cám bột ngô, cám gạo, bột cá. gạo, hỗn hợp đậm đặc. Biết tỉ lệ bột ngô/ cám gạo Biết tỉ lệ thóc lép / tấm gạo = 1/2 .Sau khi tạo ra 100kg / cám gạo = 1/1/1.Sau khi thức ăn hỗn hợp trên, người tạo ra 100kg thức ăn hỗn ta trộn thêm 10kg bột cỏ voi hợp trên, người ta trộn thêm ta để tạo thành thức ăn hỗn 10kg rau muống để tạo hợp hoàn chỉnh. Tính năng thành thức ăn hỗn hợp hoàn lượng và giá tiền của 1kg chỉnh .Tính năng lượng và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh giá tiền của 1 kg thức ăn được tạo thành. hỗn hợp hoàn chỉnh được tạo thành.
 11. (Mỗi lớp chỉ nên cho làm 1 đề cho dễ chấm. Học sinh có thể chọn một trong hai cách để trình bày).Bảng tổng hợp : Tên T/ăn Kh.lượng Pro (%) N.lượng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2