intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDCD: Chương 1 - Thiều Thanh Quang Phú

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:11

75
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Sử dụng thành thạo powepoint để thiết kế bài giảng, tạo mô phỏng, trò chơi, có kiến thức về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng được các phương tiện kỹ thuật dạy học, các phần mềm phục vụ dạy học, thiết kế được một website đơn giản phụ vụ dạy học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDCD: Chương 1 - Thiều Thanh Quang Phú

 1. ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY  HỌC GDCD Giảng viên: Thiều Thanh Quang Phú Bộ môn: Kỹ Thuật Phần Mềm Email: ttqphu@agu.edu.vn Phòng làm vi 02/2009 ệc: ND210 1
 2. Th ô n g  t in  h ọc  p h ần  Tên môn học: Ứng Dụng CNTT Trong Dạy  H ọc  GD CD  Mã môn học: COA5 1 6  Số tín chỉ: 2 (30 tiết)  Lý thuyết: 20 tiết  Thực hành: 20 tiết  Đối tượng: Sinh viên 2
 3. N ội d u n g  h ọc  p h ần  PowerPoint nâng cao  Khái quát CNTT trong dạy học  Phương tiện kỹ thuật dùng trong dạy học  Tìm kiếm và khai thác thông tin trên  internet  Kỹ thuật thiết kế bài giảng  Thiết kế website phụ vụ giảng dạy 3
 4. M ục  t iê u  h ọc  p h ần Sau môn học sinh viên cần đạt được:   Sử dụng thành thạo powepoint để thiết kế  bài giảng, tạo mô phỏng, trò chơi.  Có kiến thức về ứng dụng CNTT trong d ạy  học.  Sử dụng được các phương tiện kỹ thuật dạy  học, các phần mềm phục vụ dạy học.  Thiết kế được một website đơn giản phụ vụ  dạy học. 4
 5. Tiê u  c h u ẩn   đ á n h  g iá  s in h   v iê n  Dự lớp: Đầy đủ theo quy chế  Đánh giá:  Điểm thường xuyên: 5 0 % 1 bài giảng (nhóm): 15% 1 website (nhóm): 10% 1 đề trắc nghiệm (nhóm): 5% 1 bài kiểm tra thực hành (cá nhân): 20% 5  Th i k ết  t h ú c  h ọc  p h ần :  5 0 %
 6. 6 Yê u  c ầu  v ề t h i ết  k ế b à i  g i ản g  Thời lượng bài giảng: một tiết học  N ội  d u n g : nhóm tự chọn và đảm bảo yêu cầu sau  Có slide giới thiệu: nội dung chính, mục tiêu môn học, tài liệu tham khảo, thông tin các thành viên của nhóm  Có thiết kế trò chơi hoặc câu hỏi trắc nghiệm, mô phỏng,…  Có sử dụng các phần mềm đã học: xử lý ảnh, âm thanh, video, violet,… 6
 7. Yê u  c ầu  v ề t h i ết  k ế  w e b s it e  Mỗi nhóm thiết kế một website có những thông tin:  Giới thiệu thông tin nhóm và thành viên.  Thông tin các môn đã học: cho phép upload và download giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo,…  Thông tin nộp bài tập môn học: bài giảng, đề trắc nghiệm,…  Thông tin giải trí: video, slide show ảnh, google maps,.. 7
 8. Yê u  c ầu  v ề  đ ề t r ắc   n g h i ệm  Mỗi nhóm soạn 1 đề thi trắc nghiệm:  Môn học, nội dung: nhóm tự chọn  Phần mềm: MCMix  Số lượng câu hỏi: 20  Số lượng đề: 4  Nộp bài:  Đề gốc  4 đề thi đã trộn xong (đúng định dạng) 8  Hướng dẫn quá trình trộn đề.
 9. 9 Qu i  đ ịn h  n h ó m  – Th ời  g ia n  Mỗi nhóm tối đa 3 thành viên, thành lập nhóm ngay từ đầu học phần (Có nhóm trưởng để quản lý và thư ký để ghi nhận những ý kiến khi thảo luận)  Chuẩn bị ý tưởng ngay từ bây giờ.  Hoàn tất và báo cáo vào buổi lý thuyết cuối.  Mỗi nhóm sẽ báo cáo kết quả tối đa 20 phút + hỏi đáp 15 phút) 9  Hoàn thành website trước ngày báo cáo.
 10. 10 P h â n  b ổ t h ời g ia n  Lý thuyết  14 tiết (7 buổi)  Thực hành  15 tiết ( 3 buổi): làm các bài tập về mô phỏng, trò chơi  3 tiết (buổi cuối): ôn tập  2 tiết (buổi cuối): kiểm tra (90 phút)  Báo cáo  6 tiết (lấy giờ lý thuyết) 10
 11. Tà i li ệu  h ọc  t ập  Slide bài giảng  Quách Tuấn Ngọc. 2009. Hướng dẫn sử dụng  Ad o b e  Pre s e n t e r 7 .0 . Cục Công nghệ Thông tin – Bộ GD&DT  Ths. Võ Tấn Quân, Ks Nguyễn Vũ Hoàng Anh. 2007. Ch ươn g  t rìn h  t rộn  đ ề t h i t rắc  n g h iệm   Mc Mix  v e rs io n  1 .1 0 .  H ướn g  d ẫn   s ử d ụn g  Vio le t . Công ty cổ phần Tin học Bạch Kim Hà Nội  Phần mềm: Microsoft office 2010, Violet1.7, Camstudio 2.7, Adobe Presenter 7.0, window11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2