intTypePromotion=1

Bài giảng Vai trò và trách nhiệm của sở y tế trong thúc đẩy hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

Chia sẻ: Menh Menh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
18
lượt xem
1
download

Bài giảng Vai trò và trách nhiệm của sở y tế trong thúc đẩy hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày thực trạng hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn trước khi có Thông tư 19/2013/TT-BYT); can thiệp của Sở Y tế tp. Hồ Chí Minh: giải pháp và kết quả bước đầu; Sở Y tế chủ động xây dựng 5 mục tiêu chất lượng và chương trình hành động nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh cho tất cả bệnh viện phấn đấu thực hiện; hoạt động chủ động nắm bắt những bức xúc, than phiền của người bệnh, các sự cố liên quan đến chất lượng khám chữa bệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vai trò và trách nhiệm của sở y tế trong thúc đẩy hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

 1. SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tham luận: VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ Y TẾ TRONG THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TS BS TĂNG CHÍ THƯỢNG
 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Giai đoạn trước khi có Thông tư 19/2013/TT-BYT)
 3. Thời điểm trước khi có Thông tư 19/2013/TT-BYT và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế • Hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh chưa thật sự được các nhà QLBV quan tâm và triển khai đồng đều, có chăng chỉ diễn ra ở một vài bệnh viện. • Chất lượng phục vụ người bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh của các bệnh viện tại TP.HCM còn nhiều vấn đề được ghi nhận và được phản ánh qua nhiều góc độ khác nhau.
 4. Góc độ QLNN về chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở trực thuộc SYT: - Tai biến điều trị vẫn còn xảy ra, còn gây bức xúc của người bệnh - Giao tiếp, ứng xử với người bệnh của nhân viên y tế còn bị phản ánh khá nhiều qua đường dây nóng của SYT, BYT - Chi phí điều trị chưa hợp lý, quản lý tuân thủ phác đồ điều trị và quản lý kê đơn chưa được lãnh đạo các bệnh viện quan tâm đúng mức - Ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chánh, nhất là tại khoa khám bệnh, chưa được triển khai hiệu quả đồng đều - An ninh trật tự BV chưa thật sự an toàn cho người bệnh và cả nhân viên y tế.
 5. Góc độ của người dân đến khám chữa bệnh tại các BV thuộc SYT TP.HCM (Công ty Nilesen chuyên về khảo sát hài lòng khách hàng thực hiện theo đơn đặt hàng của Sở Y tế)
 6. Góc độ phản ánh của báo chí về những bức xúc của người bệnh đối với hoạt động KCB Quản lý an toàn người bệnh ?
 7. An ninh trật tự BV ? Quản lý tuân thủ phác đồ điều trị ? Ứng dụng CNTT BV ?
 8. Nguyên nhân của thực trạng ? - Nguyên nhân khách quan, ngoài khả năng giải quyết của các bệnh viện: quá tải, cơ sở hạ tầng chậm phát triển so với phát triển kỹ thuật chuyên môn của các BV - Nguyên nhân chủ quan, trong đó có trách nhiệm của Sở Y tế: • Các bệnh viện chưa thật sự xem người bệnh là “khách hàng” • Nhận thức, hành động về quản lý chất lượng bệnh viện còn rất khác nhau giữa các nhà quản lý bệnh viện • Cách làm hay của bệnh viện này chưa được nhân rộng cho các bệnh viện khác • Cách làm sai (không làm, làm không đúng) chưa được hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời - Làm thế nào để định hướng, hỗ trợ cho các bệnh viện triển khai hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện hướng đến 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, nhiều bệnh viện còn bỡ ngỡ, khó khăn không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào,…?
 9. CAN THIỆP CỦA SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH: GIẢI PHÁP & KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU (Giai đoạn từ năm 2013 – nay)
 10. 1) Sở Y tế TP.HCM: chủ động thành lập “Hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh Sở Y tế” (cuối năm 2013) HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỞ Y TẾ TP.HCM NHÓM THƯỜNG TRỰC BAN BAN BAN BAN BAN BAN KHẢO SÁT ỨNG DỤNG AN TOÀN AN TOÀN AN NINH PHÁC ĐỒ TRẬT TỰ HÀI LÒNG CÔNG NGƯỜI MÔI NGƯỜI NGHỆ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN BỆNH TRƯỜNG BỆNH THÔNG TIN Thành viên của các Ban chuyên trách: - Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng của SYT - SYT mời các lãnh đạo và chuyên gia nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của các BV
 11. 2) Sở Y tế chủ động xây dựng 5 mục tiêu chất lượng & Chương trình hành động nâng cao năng lực QLCL KCB cho tất cả bệnh viện phấn đấu thực hiện  5 mục tiêu chất lượng: An toàn hơn Hài Tốt lòng hơn hơn CHẤT LƯỢNG “Rẻ Nhanh hơn” hơn
 12.  Chương trình hành động với 6 nhóm hoạt động chính 1) Hoạt động củng cố và phát triển nhân lực chuyên trách về quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh: • Hằng năm, qua kiểm tra, giám sát chuyên đề chất lượng tại các bệnh viện: SYT chủ động phát hiện nhân tố mới, nhân tố tích cực, mời và bổ sung, cập nhật lại thành phần của các ban chuyên trách. • Hiện nay: có trên 60 thành viên của Hội đồng QLCL của Sở Y tế là các chuyên gia của các bệnh viện, được Ban giám đốc các bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi sẵn sàng tham gia các hoạt động của Hội đồng QLCL Sở Y tế. • Suy nghĩ của các thành viên: “được tham gia” chứ không phải “bị tham gia”.
 13. 2) Hoạt động chủ động nắm bắt những bức xúc, than phiền của người bệnh, các sự cố liên quan đến chất lượng khám chữa bệnh • Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế, đảm bảo hoạt động toàn thời gian (24/7), phản hồi đột xuất và phản hồi định kỳ hàng tuần cho các cơ sở khám chữa bệnh. • Xây dựng và triển khai hiệu quả hệ thống báo cáo sự cố liên quan đến chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh của ngành y tế thành phố, bao gồm: – Sự cố liên quan đến tai biến điều trị chưa rõ NN – Sự cố liên quan đến chất lượng thuốc, chất lượng vật tư y tế, chất lượng trang thiết bị, cơ sở hạ tầng.
 14. Công khai phản hồi đường dây nóng của SYT đến các bệnh viện
 15. • Khảo sát hài lòng người bệnh tại tất cả bệnh viện  Ban Khảo sát hài lòng người bệnh của HĐ QLCL SYT thực hiện: khảo sát tất cả BV thuộc SYT quản lý  SYT đặt hàng Công ty Nielsen chuyên về khảo sát hài lòng khách hàng  Đề án ứng dụng CNTT: 50 Ki-ốt khảo sát hài lòng người bệnh tại mỗi bệnh viện (màn hình chạm) giúp GĐ BV và SYT nắm bắt kịp thời góp ý của người bệnh tại các phòng khám của các BV
 16. 3) Hoạt động chuẩn hoá công tác khám chữa bệnh và chuẩn hoá công tác quản lý chất lượng bệnh viện • Cập nhật, bổ sung trang thông tin điện tử về kho dữ liệu phác đồ điều trị của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: đã có 3.020 phác đồ của tất cả chuyên khoa, trên cơ sở khoa dữ liệu phác đồ của Sở Y tế tất cả bệnh viện công lập và tư nhân đều đã có phác đồ điều trị • Cập nhật, bổ sung Sổ tay khuyến cáo triển khai hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện: đã ban hành 9 bộ khuyến cáo về quản lý chất lượng bệnh viện • Cập nhật, xây dựng bổ sung các chương trình đào tạo liên tục về quản lý bệnh viện và quản lý chất lượng bệnh viện
 17. HÌNH THÀNH “KHO DỮ LIỆU PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ - SỞ Y TẾ TP.HCM” https://pddt.medinet.org.vn User Name: Dulieupddt Password: 59ntmk 3.064 phác đồ điều trị của tất cả các chuyên khoa
 18. Tủ sách Phác đồ điều trị - Sở Y tế TP.HCM, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ
 19. Tất cả BV đều có PĐĐT của BV trên cơ sở “Kho dữ liệu PĐĐT của SYT”
 20. Chuẩn hoá an toàn sinh học tại các phòng xét nghiệm Giao TT Kiểm chuẩn XN tư vấn, hướng dẫn các đơn vị chuẩn hóa theo ATSH (CV 4873/SYT- NVY), 119 PXN đạt (số liệu đến 3/2/2016): - Khối điều trị: 105 (BV TW,TP: 40, Q/H: 16, tư nhân, PXN: 49) - Khối dự phòng: 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2