intTypePromotion=1

Bài giảng Vật lý 10 bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chia sẻ: Trần Mai Ly | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
437
lượt xem
92
download

Bài giảng Vật lý 10 bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bộ sưu tập hay nhất về bài giảng Phương trình trạng thái của khí lí tưởng Vật lý 10 phục vụ cho nhu cầu học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên. Nhằm giúp học sinh định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ trong quá trình đẳng áp. Nhận biết được dạng của đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V,T). Chúng tôi đã hệ thống 12 bài giảng đặc sắc về Phương trình trạng thái của khí lí tưởng môn vật lý 10. Đây sẽ là tư liệu giúp các bạn có những buổi học hiệu quả nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 10 bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

 1. CÂU LỆNH LẶP DẠNG REPEAT PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG. Giáo sinh: Nguyễn Thị Thắm K31B
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Phát biểu nội dung định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt  Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số.  Biểu thức: p.V  const  p1.V1  p2 .V2 2. Nêu mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của một khối lượng khí xác định khi thể tích không đổi? Khi thể tích không đổi, áp suất của một khối lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Biểu thức: p p1 p2  const   T T1 T2
 3. Vậy p, V, T của một khối lượng khí có V? T? Em có nhận mối xét liêngìhệvềvới biến đổi các thông sựnhau số trạng p? như thế nào ? thái trong quá trình đó ? T? p? V? p? V? T?
 4. PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG. NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Phƣơng trình trạng thái 2. Định luật Gay Luy-xác 3. Bài tập vận dụng
 5. PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG. 1.Phương trình trạng thái p Xét một lượng khí xác định: p2’ Trạng thái 12’ 2’ p12 , p2 (2) V21 p1 (1) T2 T12 p1’ (1’) T1 O V1 V2 V p1 p2 V1 V2 T1 T2 Trạng thái 1 Phương án 21 Trạng thái 2
 6. PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG. Thiết lập phương trình trạng thái p p2’ (2’) p2 (2) p1 (1) T2 p1’ (1’) T1 O V1 V2 V Nhóm 1: (1) (1’) (2) Nhóm 2: (1) (2’) (2)
 7. p Nhóm 1: (1) (1’) (2) p2’ (2’) p2 (2) p1 (1) T2 p1’ (1’) T1 O V1 V2 V p1V1 Quá trình đẳng nhiệt (1)  (1’) p1V1  p V  p  ' 1 2 ' 1 V2 p1' p2 p2T1 Quá trình đẳng tích(1’)  (2)   p1  ' T1 T2 T2 p1V1 p2V2   T1 T2
 8. p Nhóm 2: (1) (2’) (2) p2’ (2’) p2 (2) p1 (1) T2 p1’ (1’) T1 O V1 V2 V ' Quá trình đẳng tích (1)  (2’) p1 p p1T2   p2 2 ' T1 T2 T1 p2V2 Quá trình đẳng nhiệt (2’)  (2) p2 V1  p2V2  p2  ' ' V1 p1V1 p2V2   T1 T2
 9.  PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG. 1.Phƣơng trình trạng thái p1V1 p2V2   (1) T1 T2 pV hay  const  C (2) T (2) là phương trình trạng thái khí lí tưởng. Hằng số kí hiệu là C. C phụ thuộc khối lượng khí.
 10. PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG. 1.Phƣơng trình 2. Định luật Gay Luy-xác trạng thái p p 1 2 pV1V1 1 Vp2 2V2 2.Định luật V1 V2  (3) (p2= p1) T11 T2T2 Gay Luy-xác T1 T2 Trạng thái 1 Trạng thái 2 V C hay   const (4) T p Nội dung định luật: Thể tích V của một lượng khí có áp suất không đổi tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí.
 11. PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG. 1.Phƣơng trình Đường đẳng áp trong hệ toạ độ (V,T) trạng thái V  const 2.Định luật V T Gay Luy-xác p O T
 12. Bài 47 PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY-XÁC 1.Phƣơng trình 3.Bài tập vận dụng trạng thái Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2 2.Định luật lít hỗn hợp khí dưới áp suất 1 at và nhiệt độ Gay Luy-xác 47oC. Pittông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí còn 200 cm3 và áp suất lên tới 3.Bài tập 15 at. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí khi đó ? vận dụng
 13. Bài 47 PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY-XÁC 1.Phƣơng trình Giải  p1  1at trạng thái Trạng thái 1  V1  2lit  2000cm 3 T  47  273  320 K 2.Định luật  1 Gay Luy-xác Trạng thái 2  p2  15at 3.Bài tập   2 V  200cm 3 vận dụng T  ?  2 Aùp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng: p1V1 p2V2 p2V2T1 15.200.320   T2   T2   480 K T1 T2 p1V1 1.2000
 14. CỦNG CỐ Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt: (1662) Định luật Sác-lơ: (1787) Định luật Gay Luy- xác:(1802) Phƣơng trình trạng thái: Cla-pê-rôn:(1834) (1627-1691) (1620-1684) (1746-1823) (1778-1850)
 15. p1V1 pV  2 2 T1 T2 Quá trình đẳng nhiệt(T2=T1) Quá trình đẳng tích (V2=V1) Quá trình đẳng áp (p2=p1) p1 p V1 V p 1 V 1 = p 2V 2  2  2 T1 T2 T1 T2 p V p O V O T O T p p p O T O V O T V V p O T O T O V
 16. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp ? Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
 17. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 2: Có một lượng khí đựng trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp 3 lần, còn nhiệt độ (T) giảm đi một nửa? Áp suất không đổi. Áp suất giảm đi sáu lần. Áp suất tăng gấp bốn lần. Áp suất tăng gấp đôi.
 18. NHIỆM VỤ VỀ NHÀ -Vẽ lại bảng “Phƣơng trình trạng thái và các đẳng quá trình” - Trả lời câu hỏi và làm bài tập trang 233 SGK - Đọc thêm phần: “Em có biết ?” trang 234 SGK CHUẨN BỊ BÀI MỚI - Ôn tập lại về thể tích mol -Thiết lập phƣơng trình CLA-PÊ-RÔN__MEN-ĐÊ-LÊ-ÉP
 19. Câu 2: Có một lượng khí đựng trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp 3 lần, còn nhiệt độ (T) giảm đi một nửa?  p1  p2  ? Trạng thái 1  V1 Trạng thái 2  V2  3V1 T T  0, 5T  1  2 1 p1V1 p2V2 p1V1T2 p1.V1.0,5.T1 p1   p2   p2   T1 T2 TV 1 2 T1.3V1 6  Đáp án: B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản