intTypePromotion=1

Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 6 - Trần Ngọc Tri Nhân

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
133
lượt xem
45
download

Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 6 - Trần Ngọc Tri Nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 6 - Hình cắt mặt cắt có nội dung trình bày khái niệm chung, ký hiệu, hình cắt, mặt cắt nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách vẽ các loại hình trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 6 - Trần Ngọc Tri Nhân

 1. VẼ KỸ THUẬT CHƯƠNG VI :HÌNH CẮT MẶT CẮT
 2. I. KHÁI NIỆM CHUNG Đoái vôùi vaät theå coù caáu taïo beân trong, neáu duøng  hình chieáu bieåu dieãn thì hình chieáu seõ coù nhieàu neùt  ñöùt. nhö vaäy tính bieåu dieãn seõ keùm roõ raøng. vì theá  ngöôøi ta thöôøng duøng hình bieåu dieãn khaùc ñeå theå hieän  caáu taïo beân trong : hình caét vaø maët caét. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 3. I. KHÁI NIỆM CHUNG BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 4. I. KHÁI NIỆM CHUNG Mặt phẳng tưởng tượng, tại đó vật thể được biểu diễn bị cắt qua, gọi là mặt phẳng cắt. - Mặt cắt chỉ biểu diễn các đường bao ngoài của vật thể nằm trên một hoặc nhiều mặt phẳng cắt. - Hình cắt là mặt cắt còn chỉ rõ thêm các đường bao ớ phía sau mặt phẳng cắt.
 5. I. KHÁI NIỆM CHUNG Quy định chung về bố trí hình cắt và mặt cắt cũng giống như trườnh hợp hình chiếu: - Mỗi hình cắt và mặt cắt phải được đặt tên bằng cặp chữ cái viết hoa và được ghi ngay phía trên hình. - Vị trí các mặt phẳng cắt được vẽ bằng nét gạch dài chấm đậm, có mũi tên chỉ hướng chiếu và chữ cái viết hoa chỉ tên. - Về nguyên tắc, các gân đỡ, trục, nan hoa của bánh xe… không bị cắt dọc và do đó không biễu diễn dưới dạng hình cắt.
 6. I. KHÁI NIỆM CHUNG Ví dụ về trường hợp có thanh gân trợ lực: Thanh trợ lực
 7. I. KHÁI NIỆM CHUNG
 8. I. KHÁI NIỆM CHUNG
 9. II. KÝ HIỆU Chữ có chiều cao h trên mặt cắt và hình cắt phải lớn hơn chữ thông thường trên bản vẽ kỹ thuật bởi hệ số nhân bằng căn bậc 2. Mũi tên theo theo hình dưới :
 10. II. KÝ HIỆU Khi không cần phân biệt các loại vật liệu khác nhau thì ký hiệu của các vật liệu trên mặt cắt được theo ký hiệu của kim loại.
 11. II. KÝ HIỆU Lưu ý về ký hiệu vật liệu: Vẽ bằng nét liền mảnh, nghiêng một góc thích hợp (thường 45o) đối với đường bao chính hoặc trục đối xứng của hình cắt, mặt cắt. Có thể chọn góc nghiêng là 30o hoặc 60o khi các đường gạch trùng với phương đường bao. Các đường gạch các nhau 2 – 3mm là cân đối.
 12. II. KÝ HIỆU Lưu ý về ký hiệu vật liệu: Các miền khác nhau của hình cắt, mặt cắt của cùng một chi tiết được vẽ giống nhau, các chi tiết cạnh nhau được vẽ khác nhau về chiều hoặc khoảng cách. Đối với các mặt cắt hẹp, có thể tô kín toàn bộ. nếu nhiều mặt cắt hẹp cạnh nhau, thì giữa chúng chừa khoảng trắng với chiều rộng không nhỏ hơn 0,7mm.
 13. III. HÌNH CẮT 1. Hình cắt sử dụng một mặt phẳng cắt (tồn phần):
 14. III. HÌNH CẮT 2. Hình cắt sử dụng hai mặt phẳng cắt: SAI
 15. III. HÌNH CẮT 3. Hình cắt sử dụng ba mặt phẳng liên tiếp:
 16. III. HÌNH CẮT 4. Hình cắt sử dụng hai mặt phẳng giao nhau:
 17. III. HÌNH CẮT 5. Hình cắt bán phần:
 18. III. HÌNH CẮT 5. Hình cắt bán phần: bản chất là ghép ½ hình chiếu và ½ hình cắt -> dùng cho chi tiết đối xứng SAI
 19. III. HÌNH CẮT 6. Hình cắt cục bộ: Nét lượn sóng – Phân cách giữa hình cắt và hình chiếu
 20. III. HÌNH CẮT 6. Hình cắt cục bộ:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2