intTypePromotion=1

Bài giảng Viêm ruột thừa & thai kỳ - PGS.TS. Ngô Thị Kim Phụng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
106
lượt xem
12
download

Bài giảng Viêm ruột thừa & thai kỳ - PGS.TS. Ngô Thị Kim Phụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng Viêm ruột thừa & thai kỳ là nhằm giúp cho các bạn trình bày được những khó khăn trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trong thai kỳ; phân tích được những nguy hiểm của viêm ruột thừa trong 3 tháng cuối thai kỳ; trình bày được kỹ thuật phẫu thuật điều trị viêm ruột thừa trong thai kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Viêm ruột thừa & thai kỳ - PGS.TS. Ngô Thị Kim Phụng

 1. VIÊM RUỘT THỪA &  THAI KỲ PGS TS NGÔ THỊ KIM PHỤNG
 2. MỤC TIÊU 1. Trình bày được những khó khăn trong  chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trong thai  kỳ. 2. Phân tích được những nguy hiểm của viêm  ruột thừa trong 3 tháng cuối thai kỳ. 3. Trình bày được kỹ thuật phẫu thuật điều  trị viêm ruột thừa trong thai kỳ.
 3. ĐẠI CƯƠNG  Chẩn đoán nguyên nhân đau bụng cấp  trong thai kỳ: thách thức lớn.  Thay đổi sinh lý, GP trong thai kỳ ảnh  hưởng triệu chứng LS­CLS.
 4. ĐẠI CƯƠNG  VRT cấp: nguyên nhân gây đau bụng cấp  không liên quan đến thai kỳ thường gặp  nhất; 0,1­1,4 / 1000 thai kỳ. Tỷ lệ vỡ RT  gấp 2­3 lần trong thai kỳ do chậm trễ trong  chẩn đoán và điều trị. * Tỷ lệ chết thai 15% ­ Sảy thai, sanh non tăng * Tử vong mẹ 2% (TCN I), 7,3% (TCN III) 
 5. TRIỆU CHỨNG LS ­ CLS Bệnh sử:  Chán ăn, buồn nôn, nôn, đau bụng bên P Coù thai Khoâng coù thai Ñoä chính 72% 75% xaùc Buoàn noân, noân, tieåu Caùc t/c nhieàu laàn, ñau buïng, chaùn aên Ñau buïng (100%) Daáu hieäu Ñau buïng (100%) Ñau ¼ döôùi P (65%) TCN I: ¼ döôùi P (100%) Ñau vuøng chaäu (30%) TCN II: ¼ döôùi P (75%) Ñau hoâng (5%) TCN III: ¼ treân P (20%) Coù Phaûn öùng doäi (75%) Coù Ñeà khaùng thaønh buïng Soát cao 100,4*F (38*C) (60%) Soát > 100,2*F (37,88*C)
 6. TRIỆU CHỨNG LS ­ CLS Coù thai Khoâng coù thai CLS Baïch BT: 12.500-16.000/mm3 BT: 3000-10.000/mm3 caàu Ña soá ca chuyeån traùi. 4% ca BC bình thöôøng vaø khoâng chuyeån traùi. Tieåu muû neáu nieäu TPTNT quaûn hoaëc beå thaän tieáp xuùc vôùi RT vieâm Tieåu muû: hieám. De Vore GR, Clin Perinatol 7: 349­369,1980
 7. LS ­ CLS @ Khám:  Sốt (±); đau, đề kháng và phản ứng dội thành  bụng @ Dữ liệu chẩn đoán: Bạch cầu chuyển trái, TPTNT có tế bào mủ  @ Chẩn đoán: Khó chẩn đoán vì: ­ T/c # nghén (TCN I) ­ Vị trí RT ­ BC tăng thường thấy trong thai kỳ ­ Dấu hiệu bụng không đặc trưng.
 8. LS ­ CLS Chẩn đoán phân biệt ­ Viêm đài bể thận cấp: du khuẩn niệu ­ Bệnh khác: u buồng trứng vỡ, nang hoàng  thể    XH, u BT xoắn, chuyển dạ sanh non, NBN,    UXTC thoái hóa, viêm túi mật cấp, viêm phổi Hậu quả khi không chẩn đoán được VRT: ­ Kích thích gây sanh non ­ Sau sanh: TC co phá vỡ bức tường bảo vệ ổ  mủ 
 9. ĐIỀU TRỊ Điều trị ngoại khoa là bắt buộc. Mổ mở – Mổ nội soi   cắt ruột thừa. Kyõ thuaät PT RT khoâng RT hoaïi RT b/c töû thuûng Coù theå vuøi goác + Coät moûm caét 2 + + + moái + + + Khoâng ñaët muõi khaâu ôû môõ döôùi + + + da + Töôùi röûa VT baèng dd KS + + Ñoùng da kín +
 10. ĐIỀU TRỊ Kháng sinh Cephalosporin thế hệ II tiêm mạch Hậu phẫu * Cần t/d CD (24 giờ đầu) * Giảm co ( lưu ý nếu có b/c nhiễm trùng    nguy    cơ tác dụng phụ trên hệ tim mạch và huyết    động). 
 11. KẾT LUẬN  VRT cấp là một bệnh lý ngoại khoa khó chẩn  đoán trong thai kỳ.  Sanh non hậu phẫu # 13­25% trong TCN II và  III.  Tử vong thai 30% nếu vỡ RT (thường xảy ra  trong  TCN III).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2