intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

430
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực" trình bày về quy trình, 5 bước để kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực

  1. Company LOGO Xây dựng đề KT theo định hướng PTNL Quy trình B1. Xác định mục đích kiểm tra B2. Xác định hình thức đề kiểm tra B3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra B4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận B5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang  điểm 1 www.themegallery.com
  2. 5.2 Xây dựng đề KT theo định hướng PTNL Company LOGO Yêu cầu:  ­ Tổ/nhóm thống nhất mục đích, hình thức, xây dựng ma trận  cho tất cả các bài kiểm tra định kỳ; ­ GV căn cứ vào ma trận đã được tổ/nhóm thống nhất để biên  soạn đề kiểm tra cho từng lớp; ­ Đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; ­ Giảm tỷ lệ Nhận biết, thông hiểu; tăng tỷ lệ Vận dụng (50­ 50); ­ Tăng cường công tác quản lý (chỉ đạo, kiểm tra); ­ Các ma trận được lưu giữ trong hồ sơ minh chứng của  tổ/nhóm CM và hồ sơ CM của GV. 2 www.themegallery.com
  3. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  (Dùng cho loại đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm khách quan ) Company LOGO                               Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng Tên  chủ đề       Chủ đề 1 Chuẩn KT, KN­ Năng  (Ch) (Ch) (Ch) lực cần kiểm tra (Ch) Số câu: Số câu Số câu Số câu Số câu Số câu Số điểm:       Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm ... điểm= ...%  Tỉ lệ:     % Chủ đề 2 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu:  Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: ….. điểm= ... Tỉ lệ:      % %  ............. Chủ đề n (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) Số câu:  Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu:  Số điểm:       Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: ….. điểm= ... Tỉ lệ:     % %  Tổng số câu:  Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Tổng số điểm: Số điểm: Số điểm> Số điểm: Số điểm Tỉ lệ:      % % % % 3 www.themegallery.com
  4. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan ) Company LOGO             Cấp độ Vận dụng Cộng Nhận biết Thông hiểu  Cấp độ thấp Cấp độ cao Tên Chủ đề  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề 1  Chuẩn KT, KN­  Năng lực  cần  (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) kiểm tra (Ch) Số câu: Số câu: Số câu: Số câu Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu Số điểm:   Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: ... điểm=...%  Tỉ lệ:     % Chủ đề 2 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) Số câu: Số câu: Số câu: Số câu Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu Số điểm:   Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: ... điểm=...%  Tỉ lệ:     % Chủ đề n (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) Số câu: Số câu: Số câu: Số câu Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu Số điểm:   Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: ... điểm=...%  Tỉ lệ:     % Tổng số câu: Số câu: Số câu: Số câu Số câu Tổng số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm Số điểm Tỉ lệ:     % % % % 4 www.themegallery.com
  5. Hồ sơ quản lí  Company LOGO Hồ sơ quản lý hoạt động Biên soạn đề kiểm tra   Hiệu trưởng: +) Kế hoạch (là một nội dung trong kế hoạch năm học);     +)Danh sách các bài kiểm tra định kỳ của các môn học  (TT/Môn/Khối/lớp/Tiết PPCT)  +) Ma trận đề kiểm tra của các bài kiểm tra được tổ  chức tập trung Tổ chuyên môn: +) Kế hoạch (là một nội dung trong kế hoạch năm học);  +) Biên bản các phiên họp phân công, thảo luận về xây  dựng ma trận đề kiểm tra(trong số BB của Tỏ, nhóm); +) Ma trận các bài kiểm tra định kỳ. 5 www.themegallery.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2