intTypePromotion=1

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - Chất hoạt động bề mặt part 2

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
220
lượt xem
82
download

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - Chất hoạt động bề mặt part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Canxi Manhê Độ cứng CaCO3 Clo Sulphat Mangan Nhôm Arsen Bari Bery Cadmi Crôm Coban Đồng Cacbon clorofom Hydro sulphua Chì Thủy ngân Niken Phênol và các dẫn xuất Selen Kẽm Bạc Nitrat 10 5000 đơn vị mg/l 50 1 50 Không mùi 250 250 0,05 0,2 Đơn vị mg/l 50 Chưa có quy định Chưa có quy định 5 50 Chưa có quy định Chưa có quy định 50

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - Chất hoạt động bề mặt part 2

  1. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 5 Canxi Chưa có quy định 6 Manhê 50 7 Độ cứng CaCO3 8 Clo 250 9 Sulphat 250 10 Mangan 0,05 11 Nhôm 0,2 12 Arsen Đơn vị mg/l 13 Bari 50 14 Bery Chưa có quy định 15 Cadmi Chưa có quy định 16 Crôm 5 17 Coban 50 18 Đồng Chưa có quy định 19 Cacbon clorofom 20 Hydro sulphua Không mùi 21 Chì 22 Thủy ngân 1 23 Niken 50 24 Phênol và các dẫn xuất 25 Selen 10 26 Kẽm 5000 27 Bạc đơn vị mg/l 28 Nitrat 50 13 Nguyễn Lan Phương
  2. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 29 Florua 1,5 30 Fecal Coliforms N/100ml 0 1.5. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHO ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT. Nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống phải không màu, không mùi vị, không chứa các chất độc hại, các vi trùng và tác nhân gây bệnh. - Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt về phương diện vật lý, hóa học, vi sinh (TC 505/BYT ngày 13/4/1992). Bảng 1-6. Tiêu chuẩn vệ sinh của nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt. 505 BHYT/QĐ ban hành ngày 13/4/1992 Bộ Y tế Giới hạn tối đa Thông số TT Đơn vị chất lượng Đối với đô thị Đối với nông thôn 1 Độ Ph 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 2 Độ trong cm >30 >25 3 Độ màu (thang màu cơ độ < 10 < 10 bản) 4 Mùi vị (đậy kín sau 0 0 khi đun 50-600C) 5 Hàm lượng cặn hòa mg/l 500 100 tan 6 Độ cứng mg/l 500 500 CaCO3 14 Nguyễn Lan Phương
  3. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 7 Muối mặn mg/l NaCl Vùng ven biển 400 500 Vùng nội địa 250 250 8 Độ oxy hóa mg/IO2 0,5-2 2-4 9 Amôniắc mg/l Đối với nước mặt mg/l 0 0 Đối với nước ngầm mg/l 3 3 10 Nitrat mg/l 10 10 11 Nitrit mg/l 0 0 12 Nhôm mg/l 0,2 0,2 13 Đồng mg/l 1 1 14 Sắt mg/l 0,3 0,5 15 Mangan mg/l 0,1 0,1 16 Natri mg/l 200 200 17 Sulphat mg/l 400 400 18 Kẽm mg/l 0 0 19 Hydrô sulphua mg/l 0 0 20 arsen mg/l 0,05 0,05 21 Cadmi mg/l 0,005 0,005 22 Crôm mg/l 0,05 0,05 23 Xianua mg/l 0,1 0,1 24 Florua mg/l 1,5 1,5 15 Nguyễn Lan Phương
  4. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 25 Chì mg/l 0,05 0,05 26 Thủy ngân mg/l 0,001 0,001 27 Sêlen mg/l 0,01 0,01 28 Fecal Coliforms N/100ml 0 0 29 Facal Straptoccocus N/100ml 0 0 - Tiêu chuẩn TCN 33-85 Ban hành ngày 12/2/1985 Bộ xây dựng . Bảng 1-7: Tiêu chuẩn chất lượng nước dùng trong ăn uống và sinh hoạt của tổ chức y tế thế giới WTO. STT Tiêu chuẩn Giá trị quy định, mg/l 1 pH 6,5 - 8,5 2 Tổng cặn hòa tan 500 3 Amôniắc Chưa có quy định 4 Sắt toàn phần 0,1 5 Canxi 75 6 Manhê 30-150 7 Độ cứng CaCO3 100 8 Clo 200 9 Sulphat 200 10 Mangan 0,05 11 Nhôm Chưa có quy định 12 Arsen 50 13 Bari Chưa có quy định 14 Bery Chưa có quy định 15 Cadmi 10 16 Nguyễn Lan Phương
  5. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 16 Crôm Chưa có quy định 17 Coban Chưa có quy định 18 Đồng 50 19 Cacbon clorofom Chưa có quy định 20 Hydro sulphua Chưa có quy định 21 Chì 100 22 Thủy ngân 1 23 Niken Chưa có quy định 24 Phênol và các dẫn xuất 1 25 Selen 10 26 Kẽm 100 27 Bạc Chưa có quy định 28 Nitrat đơn vị mg/l 29 Florua 0,6-1,7 30 Fecal Coliforms N/100ml 0 17 Nguyễn Lan Phương
  6. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 18 Nguyễn Lan Phương
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2