intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng xử lý nước cấp

Xem 1-20 trên 164 kết quả Bài giảng xử lý nước cấp
 • Bài giảng Khoa học vật liệu (Textile materials) - Phần 8: Kiểm tra và phân tích vật liệu dệt (Hoàn tất vải). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: các quy trình hoàn tất; các quy trình hóa học; xử lý chống nước (water repellency); xử lý chống dầu và bụi bẩn (oil repellency and soil release); chống nhậy và côn trùng (mothproof and insect damage);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p mothuahoa 04-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Hải quan cơ bản - Chương 1: Thủ tục hải quan, cung cấp cho người học những kiến thức như Lịch sử phát triển của Hải quan; Chức năng, nhiệm vụ của Hải quan; Vai trò của Hải quan và xu hướng phát triển của hải quan thế giới trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hải quan; Các hoạt động cơ bản của Hải quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf179p khanhchi2530 06-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 10 cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm về khử trùng; Các tác nhân khử trùng; Cơ chế khử trùng; Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của chất khử trùng; Khử trùng bằng Clo và các hợp chất của Clo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p khanhchi2520 20-04-2024 9 5   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 5 Xử lý bậc II xử lý sinh học – quá trình hiếu khí, cung cấp cho người học những kiến thức như quá trình sinh học hiếu khí; quá trình tăng trưởng lơ lửng; quá trình sinh trưởng bám dính; bể lọc sinh học; bể sinh học tiếp xúc quay; mương oxy hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p khanhchi2520 20-04-2024 4 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 8 Xử lý bậc II – xử lý nitơ và photpho, cung cấp cho người học những kiến thức như Xử lý Nitơ trong nước thải; Chuyển hóa nitơ trong quá trình xử lý sinh học; Quá trình Nitrate hóa; Đẳng lượng của nitrate hóa sinh học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p khanhchi2520 20-04-2024 4 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 9 Bùn sinh học và ổn định bùn, cung cấp cho người học những kiến thức như công nghệ xử lý nước thải; hệ thống xử lý bùn; bể lắng bùn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p khanhchi2520 20-04-2024 7 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như Chất điện phân đa phân tử; Trợ keo tụ/tạo bông; Thiết bị cho quá trình Keo tụ - Tạo bông; Bể tạo bông vách ngăn; Nhu cầu năng lượng cho xáo trộn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p khanhchi2520 20-04-2024 5 3   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 7 Xử lý bậc II-Quá trình sinh học kỵ khí, cung cấp cho người học những kiến thức như Các quá trình xử lý nước thải; Mức độ xử lý nước thải; Quá trình Sinh học Kỵ khí; Công nghệ xử lý Kỵ khí; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình kỵ khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p khanhchi2520 20-04-2024 10 3   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 1 + 2 cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm hệ thống nước thải thành phần, tính chất nước thải lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý nước thải các phương pháp xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p khanhchi2520 20-04-2024 4 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như Các quá trình xử lý nước thải; Mức độ xử lý nước thải; Phân loại chắn rác; Song chắn rác làm sạch bằng cơ khí; Thông số thiết kế song chắn rác; Lưới chắn rác trung bình và mịn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p khanhchi2520 20-04-2024 6 4   Download

 • Bài giảng Quản lý chất thải chăn nuôi: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chăn nuôi và vấn đề ô nhiễm môi trường; Quản lý chất thải rắn trong chăn nuôi; Quản lý nước thải chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p trankora03 07-08-2023 8 7   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Quản lý chất thải chăn nuôi: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quản lý khí thải chăn nuôi; Sản xuất sạch hơn trong chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p trankora03 07-08-2023 17 5   Download

 • Bài giảng Pháp luật đấu thầu - Chương 4: Chế độ pháp lý về quản lý nhà nước và xử lý vi phạm trong đấu thầu. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức tổng quan về: quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu; xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf15p lyhany 04-07-2023 9 6   Download

 • Bài giảng Pháp luật môi trường - đất đai – Chương 4: Quản lý nhà nước về môi trường - đất đai. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức tổng quan bao gồm: thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường - đất đai; nội dung quản lý nhà nước về môi trường - đất đai; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm môi trường – đất đai;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf18p lyhany 04-07-2023 11 4   Download

 • Bài giảng Nội cơ sở 2 giúp sinh viên ngành Y khoa trang bị kiến thức nền tảng và các ứng dụng trong lĩnh vực triệu chứng, hội chứng, cận lâm sàng bệnh lý thần kinh, nội tiết. Nối tiếp phần 1, phần 2 của tập bài giảng tiếp tục cung cấp cho sinh viên những nội dung về: triệu chứng và hội chứng bệnh lý nội tiết; cận lâm sàng trong bệnh lý nội tiết; tiếp cận bệnh nhân sốt; rối loạn thăng bằng toan kiềm; tiếp cận bệnh nhân rối loạn nước - điện giải;...

  pdf149p loivokiet 06-06-2023 7 3   Download

 • Bài giảng Pháp chế dược kết cấu gồm 13 đơn vị bài học và được chia thành 2 phần, phần 1 này cung cấp cho sinh viên những nội dung, kiến thức về: pháp luật đại cương và Pháp chế dược; luật dược; luật khám chữa bệnh; quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf91p loivokiet 06-06-2023 14 3   Download

 • Bài giảng Thực hành xử lý nước cấp cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xử lý nước mặt bằng phương pháp keo tụ tạo bông; khử sắt bằng phương pháp làm thoáng; khử sắt bằng chất oxy hoá mạnh; khử cứng trong nước cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p dangnhuy08 15-05-2023 14 9   Download

 • Bài giảng Thực hành xử lý nước cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xử lý nước mặt bằng phương pháp keo tụ tạo bông; xử lý nước bằng phương pháp hấp thụ; khử sắt; xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p dangnhuy08 15-05-2023 11 7   Download

 • Bài viết Hiện trạng chất lượng nước sông Phú Hội và giải pháp sử dụng nước sông làm nguồn cấp nước cho các đơn vị đóng quân dọc tuyến biên giới tỉnh An Giang trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng nước mặt sông Phú Hội và đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn cấp nước cho các đơn vị quân đội đóng quân dọc theo tuyến biên giới Tây Nam thuộc địa bàn Quân khu 9.

  pdf9p visirius 19-01-2023 8 2   Download

 • bài viết Đề xuất quy hoạch và quản lý nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trình bày hiện trạng nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt của Tp Phú Quốc; Đề xuất quy hoạch nguồn nước cấp cho sinh hoạt Tp Phú Quốc; Quản lý nguồn nước cấp cho sinh hoạt Tp Phú Quốc.

  pdf5p viarrinera 26-08-2022 23 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1446 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2