Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư

Chia sẻ: Pham Thi Ngoc Ha Ngoc Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
863
lượt xem
265
download

Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài số 1: Tại công ty KDBĐS Đất Lành, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ thuế, tính giá vốn hàng tồn kho theo PP đích danh, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau (đơn vị tính 1 triệu đ). Trong quí I/N có các nghiệp vụ kinh tế sau: 1. Chi thanh toán cho gói thầu số 01 cho dự án Khu A đã đầy đủ hồ sơ nghiệm thu hoàn công bằng tiền chuyển khoản, tổng số tiền là 13.200, thuế GTGT là 1.200...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư

  1. Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư Bài số 1: Tại công ty KDBĐS Đất Lành, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ thuế, tính giá vốn hàng tồn kho theo PP đích danh, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau (đơn vị tính 1 triệu đ) I­ Số dư ngày 1/1/N của một số TK như sau: TK1111 2.000 TK214 1.400 TK1121 15.000 TK331 7.000 TK1567 12.000 TK333 580 TK217 50.000 TK334 50 TK241 20.000 TK311 2.500 TK211 5.000 TK341 50.000 TK242 1.500 TK411 60.000 TK131 28.300 TK421 900 II­ Trong quí I/N có các nghiệp vụ kinh tế sau: 1­Chi thanh toán cho gói thầu số 01 cho dự án Khu A đã đầy đủ hồ sơ nghiệm thu hoàn công bằng tiền chuyển khoản, tổng số tiền là 13.200, thuế GTGT là 1.200 2­Tiền lương phải trả trong quí là: 100.000, tính cho bộ phận bán hàng 30.000; tính cho bộ phận quản lý là 70.000. Các khoản trích theo lương là 30,5%, tính vào CPSX,KD là 22%, trừ vào thu nhấp người lao động: 8,5% 3­Trích KH trong quí I của TSCĐ dùng cho chung toàn công ty là 25.000; TSCĐ ở bộ phận bán hàng: 10.000; của BĐSĐT: 30.000. 4­Các chi phí sản xuất kinh doanh khác phát sinh là:11.000, thuế GTGT là 1.000, được phân bổ cho CP bán hàng và CPQLDN theo tiền lương phải trả trong quí. 5­Chi phí thành lập của DA khu A được phân bổ 50% vào giá vốn hàng bán trong quí theo tiến độ thu tiền của khách hàng. 6­Hàng hoá BĐSĐT là khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp được công ty đầu tư từ tháng 2/N-1, đã được tiêu thụ hết trong quí I/N với tổng số tiền thanh toán: 22.000, trong đó thuế GTGT: 2.000 đã thu 60% bằng TM còn lại thu bằng chuyển khoản (có chứng từ kèm theo). 7­Dự án khu A được đăng ký mua hết với tổng giá trị hợp đồng: 110.000, thuế GTGT là 10%, được thanh toán làm 3 đợt: - Đợt 1 thanh toán 50% từ ngày 2/1 đến 7/1/N, khách hàng đã nộp đủ tiền vào TK của công ty (các Báo Có của NH kèm theo); - Đợt 2 thanh toán 30% vào ngày 28/2/N (đã có Báo Có của NH) - Đợt 3 thanh toán nốt 20% còn lại sau khi công ty đã hoàn tất thủ tục tách bài và bàn giao Giáy CN Quyền sở hữu Nhà và Đất cho KH. 8­ Chuyển khoản thanh toán tiền vay dài hạn và lãi vay. tổng số tiền là 31.000, trong đó lãi vay là 1.000 (đã có giấy Báo Nợ của NH) Biết rằng:
  2. - Hiện tại công ty đang triển khai và kinh doanh một dự án khu A, Dự án này đã hoàn thành nghiệm thu, quyết toán giữa A- B và thanh toán dứt điểm cho các nhà thầu trong tháng 12/2009. - Số dư đầu năm của TK217 là Giá trị quyền sử dụng đất của dự án khu A, TK1567 là HH Bất động sản của khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Yêu cầu: 1- Tính toán và lập định khoản kế toán các nghiệp vụ trên; 2- Xác định CP- DT và xác định kết quả kinh doanh trong quí I/2010; 3- Ghi sổ Cái TK911 theo hình thức NKC. Bài số 2: Trong quí 4/N tại công ty Toàn Phát, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, thuế thuế GTGT là 10%, có các nghiệp vụ kinh tế sau (đơn vị 1 trđ) I - số dư ngày 1/10/N của các TK - TK112: 30.000 - TK211: 100.000 - TK217: 30.000 -TK1567: 28.000 (chi tiết lô đất khu tái định cư A) -TK214: 8.000 (TK2141: 7.500, TK2147: 500) - TK241: 21.000 - Các TK khác không có số dư hoặc số dư bất kỳ II- trong quí có các nghiệp vụ phát sinh sau: 1- Công ty quyết định cho thuê 50% trụ sở làm việc để Hãng New Stat thuê 10 năm, theo HĐ thuê tài sản số 01 ngày 2/10/N,tổng số tiền thuê: 13.200, số tiền thuê trả trước 5 năm là: 6.600, thuế GTGT 10%; yêu cầu công ty phải nâng cấp, sửa chữa các phòng cho thuê đảm bảo yêu cầu của Hãng. NG trụ sở làm việc công ty là: 30.000; giá trị HMLK là 10.000, thời gian khấu hao đăng ký là 25 năm. 2- Ngày 10/10/N, Hãng New Stat đã chuyển 3.000 tiền đặt cọc về việc thuê nhà văn phòng của công ty bằmg chuyển khoản, đã có BC của NHBIDV chi nhánh quận I. 3- Hợp đồng kinh tế số 201 ngày 15/10/N, công ty tiến hành thuê Cty CPXD Minh Phương để nâng cấp, cải tạo nhà văn phòng công ty khu vực cho thuê, tổng số tiền thuê là 1.100, thuế GTGT: 100; thời gian tiến hành là 2 tháng. Công ty chuyển tiền ứng trước là 500 đã có giấy BN của NH BIDV. 4- Chi phí môi giới về cho thuê VP công ty trả bằng tiền mặt tổng số tiền là: 5.500, thuế GTGT: 500. 5- Tiền lương pahỉ trả cho bộ tiếp thị là 100; bộ phận quản lý công ty: 300.000; tỷ lệ các khoản trích theo lương tính vào CPSX,KD là 22%; người lao động nộp: 8,5%.
  3. 6- Trích KHTSCĐ trong quí 4/N là: 200; bộ phận bán hàng: 30; bộ phận quản lý công ty: 120 (KH của nhà VP công ty: 750); KH của BĐSĐT: 50. 7- Công ty quyết định bán 50% lô đất tái định cư A cho nhà đầu tư X, tổng số tiền là 22.000, thuế GTGT: 2.000 thu bằng TM 40% (Phiếu thu kèm theo), còn lại thu bằng chuyển khoản (Nhận đuợc giấy BC của BIDV chi nhánh quận I). 8- Phiếu chi TM về chi trả tiền môi giới cho công ty KDBĐS là 0,2% tổng giá bán của lô đất. 9- Biên bản bàn giao ngày 20/12/N, công ty Cty CPXD Minh Phương hoàn thành cải tạo nhà VP công ty. Công ty đã nghiệm thu và chuyển khoản trả nốt số tiền còn thiếu: 600 (đã nhận BN của BIDV) 10- Biên bản bàn giao nhà văn phòng cho thuê theo HĐ thuê TS số 01, ngày thuê tính từ ngày 22/12/N, Hãng New Stat chuyển tiền trả nốt số tiền thuê là 3.600 qua NH BIDV đã có giấy BC. Bổ sung: Giải sử lợi nhuận kế toán bằng lợi nhuận chụi thuế thu nhập DN; thuế suất thuế TNDN là 25%. Yêu cầu: 1- Tính toán và lập định khoản kế toán quí I/N; 2- Xác định doanh thu- chi phí và kết quả kinh doanh trong quí;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản