Bài Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - Bài giảng điện tử Tiếng việt 3 - GV.Hoàng Thi Thơ

Chia sẻ: Hoàng Thi Thơ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
203
lượt xem
22
download

Bài Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - Bài giảng điện tử Tiếng việt 3 - GV.Hoàng Thi Thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mong muốn quý thầy cô thiết kế bài Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục có nội dung phong phú và hình ảnh sinh động để HS có thể biết đọc bài với giọng rõ ràng, gọn hợp với văn bản "kêu gọi". Hiểu nghĩa những từ ngữ mới: dân chủ, bồi bổ, bổn phận. Hiểu tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kểu gọi toàn dân tập thể dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - Bài giảng điện tử Tiếng việt 3 - GV.Hoàng Thi Thơ

 1. Phân môn LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC
 2. Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chí Minh Hãy đọc đoạn 1 bài : “ Buổi học thể dục”. Hãy đọc đoạn 3 bài : “ Buổi học thể dục”. Vì sao Nen- li cố xin thầy giáo cho được tập thể dục như các bạn ? Vì cậu muốn cố gắng vượt lên mình, muốn làm những việc mà các bạn làm được.
 3. Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chí Minh Luyện đọc Tìm hiểu bài n : nước nhà , nªn l: luyện tập, l­u th«ng
 4. Bài chia ra làm 3 đoạn : +Đoạn 1 : từ đầu đến cả nước khoẻ mạnh. +Đoạn 2 : Vậy nên …như vậy là sức khoẻ. +Đoạn 3 : phần còn lại.
 5. Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chí Minh * Luyện đọc đoạn 1 Mỗi một ngườin ọọytheoạn ức làbànnước yếu /ớt, mỗi * Luyệệ đ đ c cếđo tnhóm cả *Luy n dân u ớ / t 3 một người dân khoẻ mạnh / tức là cả nước khoẻ mạnh // *Luyện đọc giữa các nhóm. * Thi đọc đoạn 2 Vậy nên / luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận / / của một người dân yêu nước. //
 6. Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chí Minh -Dân chủ : chế độ xã hội nhằm đảm bảo quyền làm chủ của người dân. -Bồi bổ : làm cho khoẻ mạnh hơn. -Bổn phận : việc phải làm. -Khí huyết : hơi sức và máu,tạo nên sức sống của con người. -Lưu thông : thông suốt , không bị ứ đọng.
 7. Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chí Minh ? ?Việc luyp nầậpụcể nhổnthếận của mỗi ngdựng ?Vì sao tậẻ tht n d th làdb ư có khó khăn không? ời Sức kho ệc ể thiết ục ph nào trong xây ư dânbữngvai ớc ?quốcc?việc vày? Nh ảo ệ Tổ và yêu nư làm đượ Sức khoẻ giúp ta giữ gìn dân chủ,xây dựng nước gây đời sốngmới. Việc gì cũng cần có sức khoẻ VìViệc mộện tưp ithể dyếubồilà ổảức khoyếkhông tốột mỗi luy t ngậờ dân ục, ớt b c s nước ẻ u mỗi m n mớ và không khó khăn. ấ kémi ithànhmạnh khoẻ là Tả tncả mmiạngười đều làm công. ngườ dân c ước ọ nh khoẻ. được việc này.
 8. Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chí Minh Luyện đọc Tìm hiểu bài n: nước nhà , nªn bồi bổ l: luyện tập , l­u th«ng
 9. Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chí Minh ? Em sÏ lµm g×sau khi häc bµi lêi kªu gäi toµn d© tËp thÓ dôc cña B¸c Hå ? n ? Bài tập đọc này em hiểu đuợc điều gì ?
 10. Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chí Minh Nội dung: Hiểu đựoc tính đúng đắn , giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ. Từ đó, có ý thức luyện tập thể dục để bồi bổ sức khoẻ. Luyện đọc Tìm hiểu bài n : nước nhà , nªn l : luyện tập , l­u th«ng bồi bổ
 11. Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chí Minh -3 bạn đọc nối tiếp 3 đoạn của bài -Luyện đọc diễn cảm đoạn 1. Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là cả nước yếu ớt, mỗi / một người dân khoẻ mạnh/ tức là cả nước khoẻ mạnh. //
 12. -Đọc lại bài tập đọc : “ Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục -Thường xuyện luyện tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khoẻ.
 13. KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO MẠNH KHỎE !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản