intTypePromotion=1

Bài tập hệ điều khiển

Chia sẻ: Tran Van Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
195
lượt xem
73
download

Bài tập hệ điều khiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế hệ thống điều khiển 8 LED đơn hoạt động như sau: - Các LED sáng đuổi từ trái sang phải (1 lần), tDELAY = 0,3s. - Các LED sáng dần từ trái sang phải (2 lần), tDELAY = 0,5s. - Các LED tắt hết, tDELAY = 2s. - Các LED sáng tắt (5 lần), tDELAY = 1s. - Các LED sáng dần từ 2 biên vào giữa (1 lần), tDELAY = 1s. - Các LED tắt hẳn và quá trình điều khiển kết thúc (không lặp lại). • Yêu cầu: o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Phải sử dụng Timer để tạo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập hệ điều khiển

  1. Ex 1: Point LED 1. Thiết kế hệ thống điều khiển 8 LED đơn hoạt động như sau: - Các LED sáng đuổi từ trái sang phải (1 lần), tDELAY = 0,3s. - Các LED sáng dần từ trái sang phải (2 lần), tDELAY = 0,5s. - Các LED tắt hết, tDELAY = 2s. - Các LED sáng tắt (5 lần), tDELAY = 1s. - Các LED sáng dần từ 2 biên vào giữa (1 lần), tDELAY = 1s. - Các LED tắt hẳn và quá trình điều khiển kết thúc (không lặp lại). • Yêu cầu: o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Phải sử dụng Timer để tạo thời gian. o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 2. Thiết kế hệ thống điều khiển 16 LED đơn sáng đuổi từ trái sang phải, thời gian thay đổi trạng thái là 1s. • Yêu cầu: o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Phải sử dụng Timer để tạo thời gian. o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 3. Thiết kế hệ thống điều khiển 8 LED đơn hoạt động như sau: Chọn MSSV của một thành viên bất kỳ trong nhóm (bao gồm 8 số). Trong vòng 10s, thực hiện điều khiển 8 LED đơn sáng tắt với số lần sáng tắt của LEDx sẽ tương ứng với con số thứ x trong MSSV được chọn (Ví dụ: MSSV = 01234567 thì LED thứ 8: không hoạt động vì tương ứng số 0, LED thứ 1: sáng tắt 7 lần vì tương ứng với số 7, thực hiện tương tự cho các LED còn lại). Chương trình điều khiển chỉ thực hiện 1 lần rồi tắt hẳn. • Yêu cầu: o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Phải sử dụng Timer để tạo thời gian. o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Tự chọn ngôn ngữ lập trình ASM hoặc C. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình).
  2. Ex 2: 7-segment LED 1. Thiết kế hệ thống điều khiển hiển thị sử dụng LED 7 đoạn để thực hiện việc đếm số liên tục cho các trường hợp sau: a. Đếm số BCD từ 00 – 23. b. Đếm số BCD từ 23 – 00. c. Đếm số HEX từ 50 – AB. d. Đếm số HEX từ AB – 50. e. Đếm số BCD từ 1965 – 2001. f. Đếm số BCD từ 2001 – 1965. g. Đếm số HEX từ 1F45 – 2001. h. Đếm số HEX từ 2001 – 1F45. • Yêu cầu: o Viết 4 chương trình tương ứng với 4 cấu hình LED 7 đoạn sau đây cho mỗi trường hợp đếm số bên trên: Phương pháp không đa hợp, ngõ vào dữ liệu kiểu BCD. Phương pháp không đa hợp, ngõ vào dữ liệu kiểu 7 đoạn. Phương pháp đa hợp, ngõ vào dữ liệu kiểu BCD (không dùng vi mạch giải đa hợp bên ngoài). Phương pháp đa hợp, ngõ vào dữ liệu kiểu 7 đoạn (không dùng vi mạch giải đa hợp bên ngoài). o Thời gian thay đổi số đếm là 0,3s với tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 2. Thiết kế hệ thống điều khiển hiển thị sử dụng LED 7 đoạn để thực hiện việc hiển thị thông tin cho các trường hợp sau: a. Hiển thị chuỗi ký tự “-PEP-SI-“ trên 8 LED. b. Sáng tắt liên tục chuỗi ký tự “-PEP-SI-“ trên 8 LED. (*) c. Sáng tắt 10 lần chuỗi ký tự “COCACOLA“, sau đó sáng liên tục chuỗi ký tự đó trên 8 LED. (*) d. Hiển thị lần lượt các chuỗi ký tự “COCACOLA“, “-PEP-SI-“, “-FANTA-“ trên 8 LED, quá trình hiển thị được lặp lại liên tục. (**) e. Hiển thị và dịch chuyển liên tục chuỗi ký tự “-PEP-SI-“ trên 8 LED từ phải sang trái. (***) f. Hiển thị và dịch chuyển liên tục chuỗi ký tự “COCACOLA“ trên 8 LED từ trái sang phải. (***) g. Hiển thị và dịch chuyển chuỗi ký tự “8051 - uCONTROLLER“ trên 8 LED từ phải sang trái, quá trình hiển thị được lặp lại liên tục. (***) • Yêu cầu: o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz, trong đó: (*) Thời gian của mỗi lần sáng (hoặc tắt) là 0,5s. (**) Thời gian dịch chuyển của chuỗi ký tự là 0,3s. (***) Thời gian hiển thị của mỗi chuỗi ký tự là 1s. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm.
  3. Nộp báo cáo: o File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 3. Thiết kế hệ thống đồng hồ số gồm 6 LED 7 đoạn (hoặc dùng LCD) hiển thị HH:MM:SS (trong đó HH: giờ, MM: phút, SS: giây). • Yêu cầu: o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Phải sử dụng Timer để tạo thời gian. o Đảm bảo độ chính xác về mặt thời gian của đồng hồ. o Thời gian mặc định ban đầu là 12:55:00. o Đồng hồ chạy chế độ 24 giờ. o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 4. Thiết kế hệ thống đếm sản phẩm gồm 8 LED 7 đoạn (hoặc dùng LCD) hiển thị TT:DD:SSSS (trong đó TT: số lượng thùng, DD: giá trị mặc định số sản phẩm trong 1 thùng, SSSS: số lượng sản phẩm). • Yêu cầu: o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Phải sử dụng Timer để đếm sản phẩm. o Sử dụng nút nhấn để giả lập xung đếm sản phẩm (phải kết nối với ngõ vào Timer). o Tự chọn giá trị mặc định số sản phẩm trong 1 thùng riêng cho nhóm (>=12, hàng đơn vị phải khác 0). o Giá trị mặc định 00:xx:0000. o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm.
  4. Ex 3: Matrix LED Lab: 1. Thiết kế hệ thống điều khiển LED ma trận (1 LED ma trận 8 x 8) để thực hiện việc hiển thị thông tin cho các trường hợp sau: a. Hiển thị lần lượt các số đếm BCD từ 0 đến 9 ( ), quá trình hiển thị được lặp lại liên tục. (***) b. Hiển thị lần lượt các ký tự từ A đến Z ( ), quá trình hiển thị được lặp lại liên tục. (***) c. Hiển thị và dịch chuyển liên tục chuỗi ký tự “TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP TP HO CHI MINH – KHOA DIEN TU” ( ) từ phải sang trái. (**) d. Hiển thị và dịch chuyển liên tục chuỗi ký tự “KHOA CONG NGHE DIEN TU” từ phải sang trái với cấu trúc màu của LED ma trận như bên dưới (viết riêng từng chương trình cho từng cấu trúc màu). (**) e. Hiển thị lần lượt các số đếm BCD từ 0 đến 9. Với điều kiện màu của các số sẽ thay đổi liên tục –> –> mỗi khi con số trên LED ma trận thay đổi. (***) f. Hiển thị và dịch chuyển liên tục chuỗi ký tự “KHOA CONG NGHE DIEN TU” từ phải sang trái. Với điều kiện màu của các ký tự sẽ thay đổi liên tục sau mỗi 1s ( –> –> ). (**) g. Hiển thị và dịch chuyển liên tục chuỗi ký tự “KHOA CONG NGHE DIEN TU” từ phải sang trái. Với điều kiện cấu trúc màu của LED ma trận sẽ thay đổi liên tục sau mỗi 1s ( –> –> –> –> –> –> –> ). (**) Yêu cầu: • o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz, trong đó: (*) Thời gian của mỗi lần sáng (hoặc tắt) là 0,5s. (**) Thời gian dịch chuyển của chuỗi hình ảnh là 0,3s. (***) Thời gian hiển thị của mỗi hình ảnh là 1s. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 2. Thiết kế hệ thống điều khiển LED ma trận (1 LED ma trận 8 x 8) để thực hiện từng trường hợp hiệu ứng hình ảnh chuyển động sau đây. Bằng cách sử dụng bộ mã của hình ảnh được cho sẵn (0xE3,0xC1,0x81,0x03,0x03,0x81,0xC1,0xE3) a. Hình ảnh sáng tắt liên tục.
  5. b. Hình ảnh dịch chuyển liên tục từ trái sang phải. c. Hình ảnh dịch chuyển liên tục từ phải sang trái. d. Hình ảnh dịch chuyển liên tục từ dưới lên trên. e. Hình ảnh dịch chuyển liên tục từ trên xuống dưới. f. Hình ảnh sáng dần từ trái sang phải. g. Hình ảnh sáng dần từ phải sang trái. h. Hình ảnh sáng dần từ dưới lên trên. i. Hình ảnh sáng dần từ trên xuống dưới. j. Hình ảnh sáng dần từ hai bên vào giữa. Yêu cầu: • o Phải sử dụng bộ mã tạo hình cho sẵn, không được tăng thêm số lượng mã khi viết chương trình tạo hiệu ứng. o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz, trong đó: (*) Thời gian của mỗi lần sáng (hoặc tắt) là 0,5s. (**) Thời gian dịch chuyển của chuỗi hình ảnh là 0,3s. (***) Thời gian hiển thị của mỗi hình ảnh là 1s. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình).
  6. Ex 4: Character LCD Lab: 1. Thiết kế hệ thống điều khiển Character LCD (2 hàng x 16 ký tự) để thực hiện việc hiển thị thông tin cho các trường hợp sau: a. Hiển thị hai dòng chữ “KHOA CONG NGHE” và “DIEN TU” đứng yên trên hai dòng của màn hình LCD. b. Hiển thị hai dòng chữ “KHOA CONG NGHE DIEN TU – BO MON DIEN TU CONG NGHIEP” và “DH CONG NGHIEP” trên hai dòng của màn hình LCD với yêu cầu: dòng chữ thứ nhất dịch chuyển liên tục từ phải sang trái, dòng chữ thứ hai đứng yên. a. Hiển thị hai dòng chữ “TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP THANH PHO HO CHI MINH” và “KHOA CONG NGHE DIEN TU – BO MON DIEN TU CONG NGHIEP” trên hai dòng của màn hình LCD với yêu cầu: hai dòng chữ đồng thời dịch chuyển liên tục ngược chiều nhau, dòng chữ thứ nhất dịch chuyển từ phải sang trái, dòng chữ thứ hai dịch chuyển từ trái sang phải. • Yêu cầu: o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Thời gian dịch chuyển chuỗi ký là 0,5s với tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 2. Thiết kế hệ thống điều khiển Character LCD (2 hàng x 16 ký tự) để thực hiện việc hiển thị hai dòng chữ tiếng Việt có dấu “*Khoa Công nghệ*” và “****Điện tử****” đứng yên trên hai dòng của màn hình LCD. • Yêu cầu: o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Thời gian dịch chuyển chuỗi ký là 0,5s với tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 3. Thiết kế hệ thống điều khiển đếm sản phẩm hiển thị trên Character LCD (2 hàng x 16 ký tự). Hệ thống thực hiện việc hiển thị hai dòng chữ “HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY – FACULTY ELECTRONIC TECHNOLOGY” và “IN 1 = … IN 2 = …” trên hai dòng của màn hình LCD với yêu cầu: dòng chữ thứ nhất sẽ dịch chuyển liên tục từ phải sang trái, dòng chữ thứ hai hiển thị số lượng sản phẩm đếm được tại 2 chân bất kỳ của vi điều khiển sẽ được hiển thị tiếp phía sau dòng chữ “IN 1: … IN 2: …”. • Yêu cầu: o Số lượng sản phẩm của 2 ngõ vào được khống chế trong khoảng từ 00 đến 99. o Nên sử dụng Timer để đếm sản phẩm. o Sử dụng 2 nút nhấn để giả lập xung đếm sản phẩm (nên kết nối với ngõ vào Timer). o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình.
  7. Thời gian dịch chuyển chuỗi ký là 0,5s với tần số dao động thạch anh là o 11,0592MHz. Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: o File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình).
  8. Ex 6: Keypad 4x4 Lab: 1. Thiết kế hệ thống điều khiển 8 LED đơn kết hợp với bàn phím ma trận 4x4 hoạt động như sau: o Ban đầu khi chưa nhấn phím thì 8 LED tắt. o Khi nhấn phím “F1”: 8 LED sáng tắt liên tục. o Khi nhấn phím “F2”: 8 LED sáng đuổi từ trái sang phải liên tục. o Khi nhấn phím “F3”: 8 LED sáng dần từ trái sang phải liên tục. o Khi nhấn phím “F4”: 8 LED sáng dần từ hai bên vào giữa liên tục. • Yêu cầu: o Nếu ta nhấn các phím khác (các trường hợp phím nhấn không phải là các phím bên trên) thì không làm thay đổi trạng thái hiện tại của hệ thống. o Trạng thái hoạt động của hệ thống phải thay đổi ngay lập tức sau khi phím nhấn có tác dụng. o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Thời gian thay đổi trạng thái LED là 0,5s với tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 2. Thiết kế hệ thống điều khiển 8 LED 7 đoạn (có thể thay thế bằng LCD) kết hợp với bàn phím ma trận 4x4 hoạt động như sau: o Ban đầu khi chưa nhấn phím thì không hiển thị thông tin trên LED (hoặc LCD). o Khi nhấn phím “ESC”: không hiển thị thông tin (tắt hiển thị). o Khi nhấn phím “1”: hiển thị chuỗi “COCACOLA”. o Khi nhấn phím “2”: hiển thị chuỗi “PEPSI”. o Khi nhấn phím “3”: hiển thị chuỗi “FANTA”. o Khi nhấn phím “4”: thì hiển thị chuỗi “TRIBECO”. o Khi nhấn phím “5”: thì hiển thị chuỗi “NUOCSUOI”. • Yêu cầu: o Nếu ta nhấn các phím khác (các trường hợp phím nhấn không phải là các phím bên trên) thì không làm thay đổi trạng thái hiện tại của hệ thống. o Trạng thái hoạt động của hệ thống phải thay đổi ngay lập tức sau khi phím nhấn có tác dụng. o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Chọn tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 3. ( ) Thiết kế hệ thống điều khiển LED ma trận (Bảng LED ma trận 16 x 64) kết hợp với bàn phím ma trận 4x4 để biểu diễn các kiểu hiển thị và dịch chuyển chuỗi ký tự “TRUONG DAI
  9. HOC CONG NGHIEP TP. HO CHI MINH - KHOA CONG NGHE DIEN TU – BO MON DIEN TU VIEN THONG - LOP DHDT4TN” ( ) như sau: o Ban đầu khi chưa nhấn phím thì không hiển thị thông tin trên LED ma trận. o Khi nhấn phím “ESC”: không hiển thị thông tin (tắt hiển thị). o Khi nhấn phím “1”: dịch chuyển chuỗi từ phải sang trái liên tục. o Khi nhấn phím “2”: dịch chuyển chuỗi từ trái sang phải liên tục. o Khi nhấn phím “F1”: dịch chuyển chuỗi từ phải sang trái liên tục họ và tên của một thành viên trong nhóm. o Khi nhấn phím “F2”: dịch chuyển chuỗi từ trái sang phải liên tục mã số sinh viên của một thành viên trong nhóm. • Yêu cầu: o Nếu ta nhấn các phím khác (các trường hợp phím nhấn không phải là các phím bên trên) thì không làm thay đổi trạng thái hiện tại của hệ thống. o Trạng thái hoạt động của hệ thống phải thay đổi ngay lập tức sau khi phím nhấn có tác dụng. o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Thời gian dịch chuyển của chuỗi hình ảnh là 0,3s với tần số dao động thạch anh là 11,0592MHz. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình). 4. ( ) Thiết kế hệ thống khóa số điện tử dùng để đóng mở cửa hoạt động như sau: o Ban đầu hệ thống cửa ở trạng thái đóng. o Khi muốn mở cửa thì nhấn phím “F1”, hệ thống sẽ yêu cầu nhập password để mở cửa (nếu đúng password). o Khi muốn đóng cửa thì nhấn phím “F2”, hệ thống sẽ đóng cửa ngay lập tức mà không cần nhập password. o Khi muốn thay đổi password thì nhấn phím “F3”, hệ thống sẽ yêu cầu nhập password cũ để xác nhận trước khi yêu cầu nhập password mới. o Mọi hành động xâm nhập hệ thống nếu sai password 3 lần thì hệ thống sẽ đóng cửa và báo động bằng âm thanh liên tục trong vòng 30s và sau đó trở về trạng thái ban đầu. Yêu cầu: • o Password để mở cửa bắt buộc phải có 6 ký tự. o Password mặc định ban đầu là 000000. o Sử dụng màn hình LCD để hiển thị thông tin điều khiển hệ thống. o Sử dụng bàn phím ma trận 4x4 để điều khiển hệ thống. o Sử dụng 1 LED đơn để minh họa hoạt động của hệ thống điều khiển cửa: LED sáng tương ứng cửa đã mở. LED tắt tương ứng cửa đã đóng. o Sử dụng chuông Buzzer (hoặc sử dụng 1 LED đơn) để thiết kế hệ thống báo động (On = 1s / Off = 0.5s). o Mỗi lần có phím nhấn thì chuông Buzzer sẽ phát ra âm thanh “Tít” (On = 0.2s) để báo cho người dùng biết là nhấn phím có tác dụng (hoặc có thể thay thế bằng 1 LED đơn).
  10. Có thể sử dụng thêm các phím OK và Cancel để xác nhận và hủy bỏ yêu cầu nhập o thông tin từ bàn phím. Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình. o Tự chọn viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc ASM cho mỗi trường hợp. o Có thể phát triển thêm tùy sáng kiến của nhóm. o Nộp báo cáo: o File chương trình (C hoặc ASM). File mô phỏng (Protues). Thiết kế hệ thống (lắp ráp hệ thống đã thiết kế trên mô hình).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2