intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài tập môn lập trình mạng chương 2&3

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
575
lượt xem
199
download

Bài tập môn lập trình mạng chương 2&3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập môn lập trình mạng chương 2&3 (Phần SOCKET/WINSOCK) 1. Viết chương trình date/time client/server TCP Chương trình client cung cấp các chức năng sau: 1-kết nối đến server: nhập địa chỉ server cung cấp dịch vụ và port trước khi kết nối 2- nếu kết nối được thì nhập yêu cầu cần phục vụ: 1- Time 2- Date 3- Date & Time -nhận trả lời của server và in ra màn hình 3-cắt kết nối đến server (các chức năng này có thể chọn qua một menu) request: 1 respond: 14:30 CLIENT request: 3 SERVER respond: 05/09/06 14:45 2. Viết chương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn lập trình mạng chương 2&3

 1. Bài tập môn lập trình mạng chương 2&3 (Phần SOCKET/WINSOCK) 1. Viết chương trình date/time client/server TCP Chương trình client cung cấp các chức năng sau: 1-kết nối đến server: nhập địa chỉ server cung cấp dịch vụ và port trước khi kết nối 2- nếu kết nối được thì nhập yêu cầu cần phục vụ: 1- Time 2- Date 3- Date & Time -nhận trả lời của server và in ra màn hình 3-cắt kết nối đến server (các chức năng này có thể chọn qua một menu) request: 1 respond: 14:30 SERVER CLIENT request: 3 respond: 05/09/06 14:45 2. Viết chương trình date/time client/server UDP Chương trình client cung cấp các chức năng sau: 1- nhập địa chỉ server cung cấp dịch vụ và port 2- nhập yêu cầu cần phục vụ từ bàn phím và gửi đến server đã nhập: 1- Time 2- Date 3- Date & Time -nhận trả lời của server và in ra màn hình 3. Viết chương trình mô phỏng mô hình tính toán ở server(TCP): Server cung cấp các hàm tính toán, client gửi yêu cầu tính toán, sau đó gửi tham số (giá trị của n) đến server để nhận kết quả trả về. Các yêu cầu tính toán gửi từ client như sau: 1- Tổng 1+3+5+7+…+(2n+1) 2- Tổng 1*2 + 2*3+…+n*(n+1) 3- Biểu thức 1-2+3-4+..+(2n+1) 4. Tương tự câu 3 nhưng sử dụng giao thức UDP 5. Viết chương trình gửi file (TCP) Client : - kết nối đến server có địa chỉ do người sử dụng nhập vào, - người sử dụng nhập tên file cần truyền đến server - người sử dụng nhập đường dẫn trên server để chứa file - truyền file đến server 6. Viết chương trình gửi file (UDP)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản