Bài tập Phay

Chia sẻ: HOANG THE HUNG HUNG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:102

0
500
lượt xem
188
download

Bài tập Phay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ khí là một ngành khoa học giới thiệu quá trình sản xuất cơ khí và phương pháp công nghệ gia công kim loại và hợp kim để chế tạo các chi tiết máy hoặc kết cấu máy. Trong sản xuất cơ khí cũng như trong các lĩnh vực sản xuất khác, sản phẩm là một danh từ quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra ở giai đoạn chế tạo cuối cùng của một cơ sở sản xuất (ví dụ như ở một tổ sản xuất hoặc phân xưởng của nhà máy). Sản phẩm không phải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Phay

 1. BÀI TẬP PHẦN PHAY
 2.  A: BÀI TẬP PHẦN PHAY (30 BÀI) BÀI SỐ 1 : PROGRAM : O0007; N5 G90 G94 G97; N100 G05 G49 M00; N10 G00 X200 Y200 Z200; N105 T3 G43 H3 (D=8); N15 T1 G43 H1 ; N110 X-5 Y-10 Z 10; N20 G00 X-10 Y15 Z10; N115 M03 S100 F150; N25 M03 S1500 F400; N 120 Z-10 ; N30 G01 Z-2; N125 G00 X34 X9; N 35 X110; N130 X8 Y32; N40 Y110; N135 X78 Y12; N45 Z-25; N140 G03 X90 Y86 R12 F0.2; N50 G04 X200 Y200 Z200; N145 X90 Y82; N55 M05 G49 M00; N150 X82 Y90; N60 T2 G43 H2; N155 X70 Y90 ; N65 G00 X-10 Y-20 Z5; N160 G03 X34 Y9; N70 M03 S2000 F200; N165 G00; N75 G01 Z-22; N170 M05 G99; N80 X105 Y105; N185 G00 X200 Y200 Z200; N85 X-20; N190 M30; N90 Y-20; N95 G04 X200 Y200 Z200;
 3. • BÀI SỐ 2 : THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ CẮT: KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=40MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D=20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT KHOAN LỖ : DAO T3 CÓ D = 20 MM S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT DAO T4 CÓ D = 15 MM. DAO T5 CÓ D = 30 MM. PROGRAM : O0002; N5 G90 G94 G97 N35 X300; N10G00 X200 Y200 Z200; N40 Y285; N15 T1 G43 H1; N45 X-25; N20 G00 X-25 Y15 Z10; N50 G00 X200 Y200 Z200; N25 M03 S1500 F400; N55 G49 M00; N30 G01 Z-2 MO8; N60 T2 G43 H;
 4. N65 G00 X-10 Y-20 Z5; N270 X45 Y20; N65 M03 S2000 F200; N275 G98 G83 Z-52 P10 Q1; N70 G01 Z-27; N280 G01 Y-2; N75 Y310; N285 G00 Z20; N80 X260; N290 G00 X45 Y280; N85 Y-10; N295 G98 G83 Z-52 P10 Q1; N90 X-10; N300 G00 X205; N95 Z-52; N305 G98 G83 Z-52; N100 Y310; N310 G00 X205 Y20; N105 X260; N315 G98 G83 Z-52; N110 Y-10; N320 G00 X125 Y150; N115 X-20; N325 G98 G83 Z-52 P10 Q1; N120 G00 Z50; N330 G01 Y165 Z-17; N125 G00 X200 Y200 Z200; N335 Z-37; N130 T3 G43 H3; N340 Z-52; N135 G98 G83 X45 Y65 Z-52 N345 G00 Z2; P10 Q1; N350 G03 X110 Y150 Z-17; N140 G01 Y75; N355 Z-37; N145 G03 X35; N360 Z-52; N150 X45 Y55; N365 G00 Z2; N155 X55 Y65; N370 G03 X140 Y150 Z-17; N160 G00 Z20; N375 Z-37; N165 X205 Y65; N380 Z-52; N170 G98 G83 Z-52 P10 Q1; N385 G00 Z5; N175 G01 Y75; N390 X200 Y200 Z200; N180 G03 X195 Y55; N395 T5 G43 H5; N185 X205 Y65; N400 S1500 F150; N190 X215 Y65; N405 G00 X62 Y150 Z2; N195 G00 Z20; N410 G98 G83 Z-22 P10 Q1; N200 G98 G83 X205 Y235; N415 G00 Z5; N205 G01 Z-52; N420 X188; N210 G01 Y245; N425 G98 G83 Z-20; N215 G03 X195 Y225; N430 G00 Z5; N220 X205 Y235; N435 G00 X200 Y200 Z200; N225 X215 Y245; N440 T4 G43 H4; N230 G00 Z20; N445 S1500 F150; N235 X45 Y235; N450 G00 X188 Y150 Z5; N240 G98 G83 Z-52; N455 G98 G83 Z-52 P10 Q1; N245 G01 Y245; N460 G00 X200 Y200 Z200; N250 G03 X35 Y235; N465 M05 M09; N255 X45 Y225; N470 M30; N260 X55 Y235 ; N265 G00 Z20;
 5.  BÀI SỐ 3 : THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ CẮT : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=30MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D=20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT KHOAN LỖ : DAO T3 CÓ D = 24 MM S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT DAO T4 CÓ D = 16 MM. DAO T5 CÓ D = 10 MM. PROGRAM : O0003; N5 G90 G94 G97 G00 X200 N35 Y30; Y200 Z200; N40 X-25; N10 T1 G43 H1; N45 G00 X200 Y200 Z200; N15 G00 X-25 Y10 Z10; N50 M05 G49 M00; N20 M03 S1500 F400; N55 T2 G43 H2; N25 G01 Z-2; N60 G00 X-10 Y-15 Z5; N30 X135; N65 M03 S2000 F200;
 6. N70 G01 Z-27 M08; N205 G00 Z5; N75 X130; N210 X20 Y30; N80 Y50; N215 Z-30; N85 X-10; N220 G98 G83 Z-35 P10 Q1; N90 Y-10; N225 G01 X-5; N95 Z-42; N230 G00 Z5; N100 X130; N235 X100 Y30; N105 Y50; N240 Z-30; N110 X-10; N245 G01 Z-35 ; N115 Y-10; N250 X125; N120 Z-32; N255 G00 Z5; N125 X10; N260 X200 Y200 Z200; N130 Y60; N265 T5 G43 H5; N135 X110; N270 G00 X20 Y30 Z5; N140 Y-20; N275 Z-30; N145 G00 X200 Y200 Z00; N280 M03 S1500 F150; N150 T3 G43 H3; N285 G01 Z-52; N155 G00 X60 Y-20 Z5; N290 G00 Z5; N160 G01 Z-22; N295 X100 Y30; N165 Y62; N300 G01 Z-30; N170 G00 Z5; N305 Z-52; N175 X200 Y200 Z200; N310 G00 Z5; N180 T4 G43 H4; N315 X200 Y200 Z200; N185 S1500 F150; N320 M05 M09; N190 G00 X60 Y30 Z5; N325 M30; N195 Z-20; N200 G98 G83 Z-52 P10 Q1;  BÀI SỐ 4 : THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ CẮT : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=15MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D=30MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT DAO T3 CÓ D = 10 MM KHOAN LỖ : DAO T4 CÓ D = 6 MM. S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT DAO T5 CÓ D = 10 MM.
 7. PROGRAM : O0004; N5 G90 G94 G97 G00 X200 Y200 N100 Y59; Z200; N105 X87; N10 T1 G43 H1; N110 Y-15; N15 G00 X-25 Y10 Z15; N115 X-15; N20 M03 S1500 F400; N120 G00 Z5; N25 G01 Z-2 M08; N125 X200 Y200 Z200; N30 X80; N130 T2 G43 H2; N35 Y25; N135 G00 X7.5 Y-10.5 Z2; N40 Y40; N140 M03 S2000 F200; N45 G00 X200 Y200 Z200; N145 G01 Z-38; N50 M05 G49 M00; N150 Y70; N55 T2 G43 H3; N155 G00 X87; N60 G00 X-15 Y-15 Z5; N160 Y-10; N65 M03 S2000 F400; N165 G00 Z5; N70 G01 Z-32; N170 X200 Y200 Z200; N75 Y59; N175 T3 G43 H3; N80 X87; N180 G00 X22 Y10 Z2; N85 Y-15; N185 M03 S2000 F200; N90 X-15; N190 G00 Z-17; N95 Z-62; N195 G01 X50;
 8. N200 G00 X200 Y200 Z200; N280 G00 Z-35; N205 T4 G43 H4; N285 G01 Z-62; N210 G00 X8 Y8 Z2; N290 G00 Z5; N215 M03 S1500 F150; N295 X200 Y200 Z200; N220 G00 Z-35; N300 T5 G43 H5; N225 G98 G83 Z-62; N305 G00 X8 Y22 Z5; N230 G00 Z5; N310 Z-35; N235 X64 Y8; N315 M03 S1500 F150; N240 Z-35; N320 G98 G43 Z-62; N245 G01 Z-62; N325 G00 Z5; N250 G00 Z2; N330 X64 Y22; N255 X64 Y36; N335 Z-35; N260 Z-35; N340 G98 G83 Z-62 P10 Q1; N265 G01 Z-62; N295 G00 X200 Y200 Z200 ; N270 G00 Z5; N350 M05 M09; N275 X8 Y64; N355 M30;  BÀI SỐ 5 : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=40MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D= 20MM. S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT DAO PHAY HỐC ( LỖ ) T3 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT KHOAN LỖ : DAO T4 CÓ D= 12MM. S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT
 9. PROGRAM : O0005; N5 G90 G94 G97 G00 X200 Y200 N105 G01 Z-25; Z200; N110 Y160; N10 T1 G43 H1; N115 X160; N15 G00 X-25 Y15 Z5; N120 Y-10; N20 M03 S1500 F400 M08; N125 X-20; N25 G01 Z-2; N130 G00 Z10; N30 X175; N135 X8 Y89; N40 Y50; N140 G01 Z-7; N45 X-25; N145 G02 X112 Y2 R70; N50 Y85; N150 G01 X147 C8; N55 X175; N155 Y143 R30; N60 Y120; N160 X63; N65 X-25; N165 X8 Y109; N70 Y140; N170 Y118; N75 X175; N175 X45 Y150; N80 G00 X200 Y200 Z200; N180 X140; N85 M05 G49 M00; N190 Y140; N90 T2 G43 H2; N195 G00 Z10; N95 G00 X-10 Y-20 Z5; N200 X8 Y80; N100 M03 S2000 F200; N205 G01 Z-7;
 10. N210 X75; N305 G01 X70; N215 Y65; N310 Y52; N220 X8; N315 X53 Y34; N225 Y50; N320 G03 X34 Y76 R17; N230 X80; N325 Y53 R10; N235 Y35; N330 G02 X39 Y18 R24; N240 X8; N335 X34 Y53 R15; N245 Y20; N340 G00 Z50; N250 X65; N345 X200 Y200 Z200; N255 Y5; N350 M05 G49 M00; N260 X8; N355 T4 G43 H4; N265 G00 X200 Y200 Z200; N360 G00 X12 Y138 Z10; N270 M05 G49 M00; N365 G98 G83 Z-27 P1500 Q10; N275 T3 G43 H3; N370 G00 X138 Y138 ; N280 G00 X39 Y18 Z5; N375 G98 G83 Z-27 P1500 Q10; N285 G01 Z-12; N380 M05 M09 N290 G02 X34 Y76 R70; N385 G00 X200 Y200 Z200; N295 G01 Y61; N390 M30; N300 G02 Y46 R55;  BÀI SỐ 6 : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=40MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT DAO PHAY HỐC ( LỖ ) T3 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT KHOAN LỖ : DAO T4 CÓ D= 20MM. S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT CÁC THÔNG SỐ KHÁC NHƯ HÌNH VẼ
 11. PROGRAM : O0006; N5 G90 G94 G97 G00 X200 Y200 N55 Y120; Z200; N60 X-25; N10 T1 G43 H1; N65 Y155; N15 G00 X-25 Y15 10; N70 X225; N20 M03 S1500 F400; N75 Y190; N25 G01 Z-2; N80 X-25; N30 X225; N85 G00 Z50; N35 Y50; N90 N05 G49 M00; N40 X-25; N95 G00 X200 Y200 Z200; N45 Y85; N100 T2 G43 H2; N50 X225; N105 G00 X-10 Y-10 Z10;
 12. N110 M03 S2000 F200; N335 G02 X19 Y0 R86; N115 G01 Z-27; N340 G01 X200 YO; N120 X210; N345 Y18; N125 Y210; N350 X19; N130 X-10; N355 Y36; N135 Y-20; N340 X180; N140 G00 Z15; N345 G00 Z50; N145 G01 Z-5; N350 M05 G49 M00; N150 X9 Y0; N355 G00 X200 Y200 Z200; N155 Y195; N360 T3 G43 H3; N160 X103; N365 G00 X103 Y14 Z10; N165 X2 Y82 R12; N370 G01 Z-12; N170 Y100; N375 G03 X61 Y54 R40; N175 X86 Y200; N380 X80 Y82 R24; N180 X68; N385 X134 Y75 R28; N185 X2 Y118; N390 X161 Y60 R22; N190 Y136; N395 X103 Y14 R63; N195 X50 Y200; N400 X80 Y54 R35; N200 X32; N405 X99 Y75 R20; N205 X2 Y156; N410 X134 Y56 R22; N210 Y178; N415 X161 Y41 R15; N215 X14 Y200; N420 X103 Y33 R60; N220 X5; N425 G01 X80 Y40; N225 Y178; N430 Y70; N230 G00 Z15; N435 X150; N235 X103 Y195; N440 Y51; N240 G01 Z-7; N445 X80; N245 X200 Y82 R14; N450 X130 Y35; N250 Y100; N455 G00 Z20; N255 X121 Y195; N460 M05 G49 M00; N260 X140; N465 G00 X200 Y200 Z200; N265 X200 Y118; N470 T4 G43 H4; N270 Y138; N475 G00 X20 Y20 Z5; N275 X158 Y195; N480 M03 S1500 F150; N280 X178; N485 G98 G83 Z-27 P1500 Q10; N285 X200 Y156; N490 G00 Y180; N290 Y176; N495 G98 G83 Z-27 P1500 Q10; N295 X196 Y195; N500 G00 X180; N300 X200 Y200; N505 G98 G83 Z-27 P1500 Q10; N305 X200 Y32; N510 G00 Y20; N310 X190; N515 G98 G83 Z-27 P1500 Q10; N315 G02 X19 Y38 R86; N520 G00 X200 Y200 Z200; N320 G03 X200 Y15 R86; N525 M05 M09; N325 G02 X19 Y20 R86; N530 M30; N330 G03 X200 Y-3 R86’
 13.  BÀI SỐ 7 : THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ CẮT : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=30MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D= 20MM.DAO T3 CÓ D= 16MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT KHOAN LỖ : DAO T4 CÓ D= 10MM.DAO T5 CÓ D = 4MM. S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT DAO PHAY MẶT NGHIÊNG : D= 12MM (CÁC THÔNG SỐ KHÁC NHƯ ÌNH VẼ TRÊN) 90 PROGRAM : O0001; N5 G90 G94 G97 N25 G01 Z-2; N10 G00 X200 Y200 Z200; N30 X85; N15 T1 G43 H3; N35 Y25; N15 G00 X-25 Y10 Z10; N40 X-25; N20 M03 S1500 F400; N45 G00 X200 Y200 Z200;
 14. N50 M05 G49 M00; N220 M03 S2000 F200; N55 T2 G43 H2; N225 G01 Z-40; N60 G0 X-10 Y-20 Z5; N230 G00 Z50; N65 M03 S2000 F200; N235 X200 Y200 Z200; N70 G01 Z-20; N240 M05 G49 M00; N75 Y70; N245 T6 G43 H6; N80 X73; N250 G00 X-10 Y5 Z5; N85 Y-10; N255 M03; N90 X-10; N260 G01 Z-17; N95 Z-40; N265 X27.5; N100 Y50; N270 X39 Z-2; N105 X73; N275 Y15; N110 Y-10; N280 X27.5 Z-17; N115 X-20; N285 X-10; N120 G00 Z50; N290 Y25; N125 M05 G49 M00; N295 X27.5; N130 G00 X200 Y200 Z200; N300 X39 Z-2; N135 G03 G43 H3; N305 Y35; N140 G00 X27.5 Y20 5; N310 X27.5 Z-17; N145 M03 S1500 F150; N315 X-10; N150 G01 Z-13 ; N320 G00 Z50; N155 X50.5; N325 X75 Z- 29; N160 G00 X200 Y200 Z200; N330 G01 X63; N165 M05 G49 M00; N335 X39 Z-2; N170 T4 G43 H4; N340 Y25; N175 G00 X15 Y20 Z5; N345 X63 Z-29; N180 M03 S2000 F200; N350 Y15; N185 Z-10 ; N355 X39 Z-2; N190 X-5; N360 Y5; N195 G00 Z50; N365 X63 Z-29; N200 X200 Y200 Z200; N370 M05 G49 M09; N205 M05 G49 M00; N375 G00 X200 Y200 Z200; N210 T5 G43 H5; N380 M30; N215 G00 X15 Y20 Z5;  BÀI TẬP 9 : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=40MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT DAO PHAY HỐC ( LỖ ) T3 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT
 15. KHOAN LỖ : DAO T4 CÓ D= 20MM. S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT HÌNH VẼ : PROGRAM : O0009 ; N5 G90 G94 G97 ; N85 X-30 ; N10 G00 X250 Y250 Z100 ; N90 G00 Z50 ; N15 T1 G43 H1 ; N95 G00 X250 Y250 Z100 ; N20 M03 S2000 F200 ; N100 M05 G49 ; N25 G00 X-25 Y15 Z10 ; N105 T2 G43 H2 ; N30 G01 Z-2 ; N110 M03 S2500 F150 ; N35 X230 ; N115 G00 X-10 Y-15 Z10 ; N40 Y50 ; N120 G01 Z-12 ; N45 X-25 ; N125 Y210 ; N50 Y85 ; N130 X210 ; N55 X230 ; N135 Y-10 ; N60 Y120 ; N140 X-20 ; N65 X-25 ; N145 G00 Z50 ; N70 Y155 ; N150 G00 X250 Y250 Z100 ; N75 X230 ; N155 M05 G49 ; N80 Y190 ; N160 T3 G43 H3 ;
 16. N165 M03 S1500 F150 ; N255 G00 X250 Y250 Z100 ; N170 G00 X100 Y-40 Z10 ; N260 M05 G49 ; N175 G01 Z-7 ; N265 T4 G43 H4 ; N180 G02 X-40 Y100 R140 ; N270 M03 S1000 F150 ; N185 X100 Y240 R140 ; N275 G00 X10 Y10 Z10 ; N190 X240 Y100 R140 ; N280 G98 GT83 Z-14 P10 N195 X100 Y-40 R140 ; Q200 ; N200 G01 Y-5 ; N285 G01 X190 ; N205 G02 X-5 Y100 R105 ; N290 G98 G83 Z-14 P10 Q200 ; N210 X100 Y205 R105 ; N295 G01 Y190 ; N215 X205 Y100 R105 ; N300 G98 G83 Z-14 P10 Q200 ; N220 X100 Y-5 R105 ; N305 G01 X10 ; N225 G01 Y30 ; N310 G98 G83 Z-14 P10 Q200 ; N230 G02 X30 Y100 R70 ; N315 G00 X250 Y250 Z100 ; N235 X100 Y170 R70 ; N320 M05 M09 ; N240 X170 Y100 R70 ; N325 M30 ; N245 X100 Y30 R70 ; N250 G00 Z50 ;  BÀI TẬP 10 : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=40MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT KHOAN LỖ : DAO T4 CÓ D= 20MM. S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT DAO PHAY HỐC ( LỖ ) T3 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT
 17. PROGRAM : O0010; N5 G90G94G97; N100 G00Z40 ; N10 G00X200Y200Z200 ; N105 M05G49M00 ; N15 T1G43H1; N110 G00X200Y200Z200 ; N20 G00X-25Y15Z10; N115 T3G43H3 ; N25 M03S2000F200 ; N120 M03S1200F150 ; N30 G01Z-3 ; N125 G00X10Y0 ; N35 X125 ; N130 G41Z-10M08 ; N40 Y90 ; N135 G01Y60 ; N45 X-25 ; N140 X16Y90 ; N50 G00X200Y200Z200 ; N145 X80 ; N55 G49M00 ; N150 G02X90Y80R10 ; N60 T2G43H2 ; N155 G01X90Y50 ; N65 G00X-10Y-20Z5 ; N160 X70Y10 ; N70 M03S2500F250 ; N170 X9 ; N75 G01Z-33 ; N180 G00Z40 ; N80 G01Y110 ; N185 M05G49 ; N85 X110 ; N190 G00X200Y200Z200 ; N90 Y-10 ; N195 M30 ; N95 X-20 ;  BÀI TẬP 11 : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=40MM S = 1500 VÒNG/PHÚT
 18. F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT KHOAN LỖ : DAO T4 CÓ D= 20MM. S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT DAO PHAY HỐC ( LỖ ) T3 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT PROGRAM : O0011 ; N5 G90 G94 G97 ; N95 Y110 ; N10 G00 X200 Y200 Z200 ; N100 -10 ; N15 T1 G43 H2 ; N105X-20 ; N20 G00 X-20 Y10 Z5 ; N110 G00 Z50 ; N25 M03 S2500 F450 ; N115 G00 X200 Y200 Z200 ; N30 G01 Z-2 M08 ; N120 M05 G49 ; N35 Z-2 ; N125 T3 G43 H3 ; N40 X120 ; N130 M03 S2500 F400 ; N45 Y38 ; N135 G00 X40 Y10 Z5 ; N50 X-20 ; N140 G01 Z-7 ; N55 G00 Z50 ; N145 X80 R5 ; N60 G00 X200 Y200 Z200 ; N150 Y25 R5 ; N65 M05 G49 ; N155 X20 R5 ; N70 T2 G43 H1 ; N160 Y10 R5 ; N75 G00 X-10 Y-15 Z5 ; N165 X50 ; N80 M03 S1500 F400 ; N170 Y17 ; N85 G01 Z-12 ; N175 X25 ; N90 Y60 ; N180 G00 Z50 ;
 19. N185 G00 X200 Y200 Z200 ; N225 G98 G83 Z-15 P10 Q1 ; N190 M05 G49 ; N230 G00 Z50 ; N195 T4 G43 H4 ; N235 X75 ; N200 G00 X25 Y40 Z5 ; N240 G98 G83 Z-15 P10 Q1 ; N205 M03 S1000 F100 ; N245 G00 X200 Y200 Z200 ; N210 G98 G83 Z-15 P10 Q1 ; N250 M05 M09 ; N215 G00 Z50 ; N255 M30 ; N220 X50 ;  BÀI TẬP 12 : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=40MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT KHOAN LỖ : DAO T4 CÓ D= 20MM. S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT DAO PHAY HỐC ( LỖ ) T3 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT PROGRAM : O0012 ; N5 G90 G94 G97 ; N35 X80 ; N10 G00 X100 Y100 Z100 ; N40 Y40 ; N15 T1 G43 H1 ; N45 X-20 ; N20 M03 S2000 F450 ; N50 G00 Z50 ; N25 G00 X-20 Y10 Z10 ; N55 G00 X100 Y100 Z100 ; N30 G01 Z-2 M08 ; N60 M05 G49 ;
 20. N65 T2 G43 H2 ; N130 G00 X25 Y36 Z10 ; N70 M03 S2500 F400 ; N135 G01 Z-5 ; N75 G00 X-10 Y-20 Z10 ; N140 X42.5 ; N80 G01 Z-12 ; N145 X7.5 ; N85 Y60 ; N150 G00 Z50 ; N90 X60 ; N155 G00 X70 Y14 Z10 ; N95 Y-10 ; N160 G01 Z-5 ; N100 X-20 ; N165 X15 ; N105 G00 Z50 ; N170 G00 Z50 ; N110 G00 X100 Y100 Z100 ; N175 G00 X100 Y100 Z100 ; N115 M05 G49 ; N180 M05 M09 ; N120 T3 G43 H3 ; N185 M30 ; N125 M03 S1500 F200 ;  BÀI TẬP 13 : KHỎA MẶT ĐẦU: DAO T1 CÓ D=40MM S = 1500 VÒNG/PHÚT F = 400 MM/PHÚT TIỆN ĐƯỜNG VIỀN : DAO T2 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT KHOAN LỖ : DAO T4 CÓ D= 20MM. S = 1500 MM/PHÚT F = 150 MM/PHÚT DAO PHAY HỐC ( LỖ ) T3 CÓ D= 20MM S = 2000 MM/PHÚT F = 200MM//PHÚT
Đồng bộ tài khoản