BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
138
lượt xem
10
download

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Củng cố:  Cách giải một số dạng phương trình mũ và phương trình logarit. Kĩ năng:  Giải được một số phương trình mũ và phương trình logarit đơn giản bằng các phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, mũ hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số.  Nhận dạng được phương trình. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

  1. Chương II: HÀM SỐ LUỸ THỪA – H ÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT Bài 5: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT I. MỤC TIÊU: Củng cố: Kiến thức:  Cách giải một số dạng phương trình mũ và phương trình logarit. Kĩ năng:  Giải đư ợc một số phương trình mũ và phương trình logarit đ ơn giản bằng các phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, mũ hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số.  Nhận dạng được phương trình. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. II. CHUẨN BỊ: 1
  2. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về phương trình mũ và logarit. III. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 . Ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2 . Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập ) H. Đ. 3 . Giảng bài mới: TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 15' Hoạt động 1: Luyện tập phương pháp đưa về cùng cơ số H1. Nêu cách giải ? Đ1. Đưa về cùng cơ số. 1. Giải các phương trình sau: a) (0,3)3x2  1 3 a) x  2 2
  3. b ) x = –2 x  1 b )    25  5  Chú ý điều kiện của các c) x = 0; x = 3 2 c) 2 x 3 x 2 4 phép biến đổi logarit. d) x = 9 d ) (0,5) x7.(0,5)12 x  2 e) vô nghiệm e) log3 (5x  3)  log3(7x  5) f) x = 7 f) lg( x  1)  lg(2x  11)  lg2 g) x = 6 g) log2 ( x  5)  log2 ( x  2)  3 h) x = 5 h ) lg( x2  6x  7)  lg( x  3) 10' Hoạt động 2: Luyện tập phương pháp đặt ẩn phụ H1. Nêu cách giải ? Đ1. Đặt ẩn phụ. 2 . Giải các phương trình sau: a) 64x  8x  56  0 a) Đặt t  8x  x = 1 3
  4. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng  Chú ý điều kiện của ẩn x b) 3.4x  2.6x  9x  2 b) Đặt t     x = 0  3 phụ. 1 c) log2 x  2log4  0 2 x  c) Đặt t  log2 x   x  1 x  2 1 3 d) 1  5  lg x 3  lg x  d) Đặt t  lg x   x  10  x  1000 15' Hoạt động 3: Luyện tập phương pháp logarit hoá – mũ hoá H1. Nêu cách giải ? Đ1. Logarit hoá hoặc mũ 3. Giải các phương trình sau: hoá. 2 a) 5 x.3 x  1 a) Lấy logarit cơ số 3 hai vế  Chú ý điều kiện của các 2 x 1 b) 5 x.2 x1  50  x = 0; x   log3 5 phép biến đổi. x x c) 23  32 b) Lấy logarit cơ số 2 hai vế 3x x d) 3 .2 x2 6  x = 2; 4
  5. 1 log2 5 x e) log7 (6  7 x )  1  x 2log2 5 c) Lấy logarit cơ số 2 hai vế f) log3(4.3x1  1)  2x  1 log3 (log2 3) g) log2 (3.2x  1)  2x  1  0  x 1  log3 2 h ) log2 (9  2x )  5log5 (3 x) d ) Lấy logarit cơ số 2 hai vế  x = 1; 2(log2 3  1) x log2 3 e) 6  7 x  71 x  x = 0 f) 4.3x1  1  32x1   x  0  x  1  g) 3.2x  1  22 x1   x  0  x  1  h ) 9  2x  23 x   x  0 x  3 5
  6. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng 3' Hoạt động 4: Củng cố Nhấn mạnh: – Cách giải các dạng phương trình. – Điều kiện của các phép b iến đổi phương trình.  Giởi thiệu thêm phương pháp hàm số cho HS khá, giỏi. 4 . BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài tập thêm.  Đọc trước bài "Bất phương trình mũ – Bất phương trình logarit". 6
  7. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ................................................................................................ ................................ ........ ................................................................................................ ................................ ........ ................................................................................................ ................................ ........ 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản